14 Ffilm Rhamantaidd Orau i'w Gwylio ar Amazon Prime Video

14 Ffilm Rhamantaidd Orau i'w Gwylio ar Amazon Prime Video
Patrick Gray
mae'n chwilio am anturiaethau caru mewn bariau a chlybiau.

Un diwrnod mae'n cwrdd ag Arnold ac o hynny mae ei fywyd yn newid. O’r berthynas sy’n cael ei sefydlu rhwng y ddau, gall Gloria gyrchu ei phŵer personol a’i hunan-barch .

Ffilm gyda sinematograffi gwych, sy’n llwyddo i gyfleu holl gyfnodau’r cymeriad trwy lliwiau a fframio.

3. Maara (2021)

Cyfarwyddwr : Dhilip Kumar

Maara - Trelar Swyddogol 4K (Tamil)wedi derbyn 7.7 ar IMDB

7. Ffin Rhyngom (2016)

Cyfarwyddwr : Denzel Washington

Ffin Rhyngomcanu caneuon y band a dod yn seren cerddoriaeth, ond bob amser gyda chyfyng-gyngor foesol a moesoltrwy gymryd yn ganiataol awduraeth gweithiau nad ydynt yn perthyn iddo. yn syml wrth fy modd.

5. Pum Cam Oddi Wrthoch Chi (2019)

Cyfarwyddwr : Justin Baldoni

Pum Cam Oddi Chi

Mae ffilmiau rhamantus yn llwyddiant ymhlith y cyhoedd, boed ymhlith y rhai sy'n byw mewn rhamant ai peidio.

Yn cael eu hystyried yn aml fel ffilmiau ystrydebol, gall cynyrchiadau o'r genre hwn hefyd ddod â myfyrdodau gwych a straeon cyffrous trwy gyfrwng y cyfrwng. o ddrama neu gomedi.

Edrychwch ar ein rhestr o ramantau da ar Amazon Prime i feddwl am gariad.

1. Y Map O Bethau Bach Perffaith (2021)

Cyfarwyddwr : Ian Samuels

Y Map O Bethau Bach PerffaithPerfformiwyd Waiting for Tomorrowam y tro cyntaf yn 2019 ac mae'n dangos stori garu cwpl oedrannussy'n byw mewn rhamant annhebygol.

Mae Ed yn ddyn pesimistaidd a dreuliodd ran dda o'i fywyd yn aros am drychineb. Mae Ronnie, ar y llaw arall, yn brynwr cymhellol sy'n cronni pethau diwerth.

Mae'r plot yn dangos i ni fod cariad yn bosibl (ac yn gymhleth) ar bob oedran a hyd yn oed gyda niwrosis oes.

10. Yr Ysbïwr (2008)

Cyfarwyddwr : Paul Verhoeven

Nofel yw The Spy gosod yn yr Ail Ryfel Byd . Ynddo, dilynwn drywydd Rachel Stein, cantores Iddewig sy’n ffoi rhag erchyllterau’r holocost, gan geisio cyrraedd yr Iseldiroedd.

Drwy fod yr unig un sydd wedi goroesi ymosodiad gan yr Almaenwyr, mae’r ferch yn cymryd hunaniaeth arall, dechrau cael ei alw’n Ellis de Vries ac ymdreiddio i elynion i helpu ei bobl.

Mae’r naratif yn ymwneud â suspense, drama a rhamant, yn ogystal â data hanesyddol. Y gwneuthurwr ffilmiau sy'n gyfrifol am y cynhyrchiad yw'r Iseldirwr Paul Verhoeven, sy'n gyfrifol am ffilmiau llwyddiannus eraill, megis Basic Instinct a The Man Without a Shadow .

11. The Artist (2011)

Cyfarwyddwr : Michel Hazanavicius,

The Artist - Trailer

Mae'r ffilm glodwiw The Artist yn gynhyrchiad yn 2011 a enillodd sawl un. Categorïau Oscar a gwobrau pwysig eraill, megis y Golden Globe a BAFTA.

Arloesodd y Cyfarwyddwr Michel Hazanavicius trwy ddod â'rawyrgylch yr 20au a'r 30au nid yn unig yn y stori a adroddir, ond hefyd ar y ffurf, gan ei bod yn ffilm nodwedd mewn du a gwyn a mud.

Gweld hefyd: Mathau o ddawns: 9 arddull mwyaf adnabyddus ym Mrasil ac yn y byd

Trwy stori garu, mae'n sôn am taflwybr sinema ei hun a'r trawsnewidiad o ffilmiau mud i ffilmiau llafar .

Actor deifiol yw George Valentin sy'n gwneud ffilmiau heb sain ac yn syrthio mewn cariad â menyw ifanc sy'n dechrau ei gyrfa mewn ffilmiau llafar . Felly, mae angerdd y cwpl yn gwrthdaro.

Gweld hefyd: The School of Athens gan Rafael Sanzio: dadansoddiad manwl o'r gwaith

12. Beyond the Border (2013)

Cyfarwyddwr : Michael Mayer

Ar Draws y Ffin - Trelar ag Isdeitlau

Mae'r cynhyrchiad Israelaidd hwn yn dod â'r rhamant gyfunrywiol rhwng ifanc cyfreithiwr o Israel a myfyriwr Palestina. Mae Roy a Nimer yn syrthio mewn cariad cyn gynted ag y byddant yn cyfarfod, ond mae'n rhaid iddynt wynebu sawl her oherwydd eu gwahaniaethau diwylliannol a'u rhagfarnau.

Cafodd y ffilm ei rhyddhau yn 2013 a chafodd dderbyniad da iawn gan feirniaid, gan ennill 7.5 yn yr IMDB.

13. Cariad Mewn gwirionedd (2003)

Cyfarwyddwr : Richard Curtis

Cariad Mewn gwirionedd - Trailer

Cariad Mewn gwirionedd yn sefydlu fel nofel lwyddiannus nodweddiadol o'r 2000au Cynhyrchwyd mewn cydweithrediad rhwng UDA, Iwerddon, y Deyrnas Unedig a Ffrainc, mae'n cynnwys Hugh Grant, Emma Thompson a'r Brasil Rodrigo Santoro yn y cast.

Mae deg naratif am gariad sy'n ffurfio panorama o perthnasoedd sy'n cydblethu , gan ddatgelu poenau a hyfrydwch

Er ei fod ychydig yn llawn siwgr ac yn fflyrtio gyda math o sinema “ystrydeb”, mae Simply Love yn dangos perfformiadau da a gall fod yn ffilm ddiymhongar a pherffaith i’w gwylio fel cwpl.

14. ABC of Love (2005)

Cyfarwyddwr : Mark Levin

Mae'r stori syml hon yn dangos y ddryswch emosiynol o gariad cyntaf . Wedi'i gyfarwyddo gan Mark Levin, mae'n serennu Gabe Burton, bachgen 10 oed sy'n syrthio mewn cariad â'i gyd-ddisgybl yn y dosbarth karate.

Mae'n digwydd yn Manhattan (cymaint nes iddo dderbyn y teitl gwreiddiol o Manhattan Bach ) ac yn dangos sut, hyd yn oed yn dal yn anaeddfed, mae gan gariad y potensial i ddod â thrawsnewidiadau a chyfyng-gyngor.

Cafodd dderbyniad da gan feirniaid a’r cyhoedd, gan ei fod yn agwedd farddonol a theimladwy at y darn o blentyndod i lencyndod.
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.