Elis Regina: bywgraffiad a phrif waith y canwr

Elis Regina: bywgraffiad a phrif waith y canwr
Patrick Gray

Roedd Elis Regina (1945-1982) yn gantores hynod lwyddiannus ym Mrasil. Wedi'i chydnabod gan lawer fel perfformiwr gorau'r wlad, daeth â bywiogrwydd, emosiwn a mynegiant i'r sin gerddoriaeth yn y 60au a'r 70au.

Perchennog personoliaeth ddwys, roedd gan y gantores fywyd cythryblus iawn a bu farw'n gynamserol , yn 36 oed, oherwydd gorddos.

Gwnaeth Elis bartneriaethau pwysig ym myd cerddoriaeth ac roedd yn gyfrifol am ddatgelu cyfansoddwyr gwych.

Gweld hefyd: 12 llyfr gorau Agatha Christie

Bywgraffiad Elis Regina

Blynyddoedd cynnar

Daeth Elis Regina de Carvalho Costa i'r byd ar 17 Mawrth, 1945, yn ninas Porto Alegre, yn Rio Grande do Sul. Ei rhieni oedd Romeu Costa ac Ercy Carvalho.

Darganfu Elis gerddoriaeth yn gynnar iawn yn ei bywyd, gan ddechrau ei gyrfa yn un ar ddeg oed, ym 1956. Bryd hynny ymunodd â rhaglen ar Rádio Farroupilha , yn Porto Alegre. Enw'r atyniad oedd Clwb y bechgyn, Roedd yn cael ei redeg gan Ari Rego ac wedi'i anelu at blant.

Gyrfa gerddoriaeth

Yn ddiweddarach, ym 1960, ymunodd y canwr ar Rádio Gaúcha ac, yn y flwyddyn ganlynol, rhyddhawyd ei albwm cyntaf. Gyda'r teitl Viva a Brotolândia , gwnaed yr LP pan oedd yn un ar bymtheg oed.

Yn ôl adroddiadau, rhai o'r rhai a fu'n gyfrifol am ryddhau Elis oedd Wilson Rodrigues Poso, un o weithwyr y label recordio Continental , a Walter Silva , cynhyrchydd cerdd anewyddiadurwr.

Gweld hefyd: Michelangelo yn Creu Adda (gyda dadansoddiad ac ailadrodd)

Tra'n dal yn Rio Grande do Sul, rhyddhaodd Elis albymau eraill, nes yn 1964 roedd hi eisoes yn perfformio llawer o sioeau yn Rio de Janeiro a São Paulo. Y flwyddyn honno, gwahoddwyd hi i ymuno â rhaglen Noite de Gala . Yno, mae hi'n cwrdd â Ciro Monteiro, a gyflwynodd y paentiad ac yn ddiweddarach daeth yn bartner cerddorol cyntaf iddi ar y teledu.

Ym 1964, mae Elis yn preswylio yn ninas São Paulo ac yn dechrau perfformio yn Beco das Potelau lle mae'n cyfarfod â Luís Carlos Mieli, cynhyrchydd cerddoriaeth, a Ronaldo Bôscoli, ffigurau pwysig yn ei yrfa. Ym 1967, mae Elis yn priodi Bôscoli.

Ym 1965, mae'r gantores yn cymryd rhan ac yn ennill Gŵyl Gerdd Boblogaidd 1af Brasil , a gynhelir gan TV Excelsior, lle mae'n canu Arrastão , cerddoriaeth gan Edu Lobo a Vinícius de Moraes, a'i llysenwodd yn annwyl "Pimentinha".

Yn yr un flwyddyn, mae'n cyfansoddi Triste amor que vai morte , yr unig gân a ysgrifennodd, a wnaed yn partneriaeth â Walter Silva a recordiwyd yn 1966 gan Toquinho, yn offerynnol yn unig.

Cyflwynodd, ochr yn ochr â’r canwr Jair Rodrigues, y paentiad O Fino da Bossa, ar y Record Teledu, rhwng 1965 a 1967 , lle rhyddhaodd yr albwm O dois na Bossa , gan ddod yn record gwerthiant.

Cysegrwyd y blynyddoedd dilynol i'w hesblygiad technegol a lleisiol, a dyna hefyd pan ddaeth Elis yn adnabyddus yn rhyngwladol.<3

Ym 1974, yn lansio mewn partneriaeth â Tom Jobim thealbwm enwog Elis a Tom . Ym 1976 troad yr albwm Falso Brilhante oedd hi, ffrwyth y sioe eponymaidd, a wnaed mewn partneriaeth â Myriam Muniz a César Camargo Mariano, y priododd â hi rhwng 1973 a 1981. Roedd llawer o albymau eraill yn a ryddhawyd gan y gantores yn ystod ei gyrfa.

Roedd Elis Regina yn bersonoliaeth bwysig yn y frwydr yn erbyn unbennaeth filwrol Brasil , gan gymryd safiad yn erbyn y gyfundrefn a ddinistriodd y wlad o 1964 i 1985. Yr unig reswm na chafodd ei harestio na'i halltudio oedd ei chydnabyddiaeth aruthrol.

Datganodd ei safbwynt mewn sawl cyfweliad a dewisodd ddehongli nifer o ganeuon oedd yn beirniadu'r unbennaeth.

Marw Elis Regina

Bu farw Elis Regina ar Ionawr 19, 1982 ar ôl amlyncu alcohol, cocên a thawelyddion. Daeth ei chariad ar y pryd, Samuel Mc Dowell, o hyd iddi yn anymwybodol ac aeth â hi i'r ysbyty.

Digwyddodd y deffro yn Teatro Bandeirantes, lle bu'n perfformio yn y sioe Falso Brilhante . Digwyddodd y gladdedigaeth ym Mynwent Morumbi, yn São Paulo. Roedd marwolaeth gynnar y canwr yn sioc fawr i'r wlad.

Plant Elis Regina

Roedd gan Elis Regina dri o blant. Yr hynaf, canlyniad ei phriodas â Ronaldo Bôscoli, yw'r dyn busnes a'r cynhyrchydd cerddoriaeth João Marcelo Bôscoli, a aned ym 1970.

O'r berthynas â César Camargo Mariano, ganed Pedro Camargo Mariano, yn 1975 aMaria Rita Camargo Mariano, yn 1977. Dilynodd y ddwy yrfa gerddorol hefyd.

Caneuon Elis Regina

Caneuon gan Elis Regina a gafodd lwyddiant ysgubol yn llais Elis Regina oedd:

Fel ein rhieni (1976)

Fel ein rhieni efallai mai’r ergyd fwyaf yng ngyrfa Elis, fe’i cofnodwyd ganddi yn 1976, fel rhan o’r albwm Sglein Ffug . Awdur y gân yw'r cerddor Belchior , a recordiodd hi hefyd ym 1976 ar yr albwm Alucinação .

Mae'r gân hon yn dod â llawer iawn o sentimentaliaeth am y cyd-destun o'r amser, ar anterth yr unbennaeth filwrol ym Mrasil. Mae'r geiriau hefyd yn llawn gwrthdaro rhwng cenedlaethau, efallai dyna pam ei fod mor gyfredol hyd yn oed heddiw.

Elis Regina - "Como Nosso Pais" (Elis Ao Vivo/1995)

I ddysgu mwy am y gân hon, darllenwch : Fel ein rhieni, gan Belchior

Y meddw a'r equilibrist (1978)

Cyfansoddiad gan João Bosco ac Aldir Blanc yw hwn, a wnaed yn 1978. Elis a record yn 1979 ar yr albwm Essa woman , a'r gân oedd y mwyaf llwyddiannus ar yr albwm. Gydag apêl gref yn erbyn yr unbennaeth, fe'i gwelwyd fel anthem dros ryddid ac amnest.

Y cerddwr meddw a'r cerddwr rhaffau

Águas de Março (1974)

Mae Águas de Março yn gân gan Tom Jobim o 1972 a recordiwyd ganddo ef ac Elis Regina ar yr albwm Elis e Tom , o 1974. Edrychwch ar y canwr yn perfformio i Programa Ensaio,oddi ar y teledu Cultura.

Elis Regina - "Águas de Março" - MPB Arbennig

Ffilm am Elis Regina

Yn 2016 rhyddhawyd y ffilm Elis , sy'n portreadu bywyd canwr. Wedi'i chyfarwyddo gan Hugo Prata, mae'r cynhyrchiad yn cynnwys yr actores Andreia Horta sy'n chwarae rhan Elis Regina.

Mae'r stori'n adrodd hanes bywyd y gantores o ddechrau ei gyrfa hyd at ei marwolaeth drasig.

ELIS : TREILIWR SWYDDOGOL • DT

Peidiwch â stopio yma, darllenwch hefyd :
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.