Mae Música Brasil yn dangos eich wyneb: dadansoddiad a dehongliad o'r geiriau

Mae Música Brasil yn dangos eich wyneb: dadansoddiad a dehongliad o'r geiriau
Patrick Gray

Cyfansoddwyd "Brasil" gan Cazuza, George Israel a Nilo Romero ar ddiwedd yr wythdegau (yn fwy manwl gywir ym 1988).

Roedd y gân yn fath o faniffesto gwleidyddol a chymdeithasol a grëwyd mewn eiliad arbennig iawn o hanes y wlad. Dyma'r cyfnod o ail-ddemocrateiddio ym Mrasil, roedden ni eisiau gadael ar ôl y gorffennol a nodwyd gan yr unbennaeth filwrol a cherdded tuag at ddyfodol rhydd a democrataidd.

Y gân yw chweched trac y CD Ideologia, a ryddhawyd yn 1988 Amcangyfrifir bod yr albwm hyd yma wedi gwerthu mwy na 2 filiwn o gopïau, nifer drawiadol ar gyfer y farchnad genedlaethol.

Lyrics

Ni chefais wahoddiad

Am hyn parti tlawd

Fod dynion wedi sefydlu

I'm darbwyllo

I dalu heb ei weld

Y cyffur yma i gyd

Mae hynny'n barod sylwi

Cyn i mi gael fy ngeni

Ni chynigiwyd i mi

Dim hyd yn oed sigarét

Arhosais wrth y drws

Parcio y ceir

Ni chefais fy ethol

Bos o unrhyw beth

Fy ngherdyn credyd

Mae'n rasel

Brasil!<1

Dangoswch eich dyn

Rwyf eisiau gweld pwy sy'n talu

>I ni aros fel hynBrasil!

Beth yw eich busnes?

Enw eich partner?

Ymddiried ynof

Wnaethon nhw ddim fy ngwahodd

I'r blaid dlawd honno

Y dynion wedi sefydlu

I'm darbwyllo

Talu heb ei weld

Y cyffur yma i gyd

Mae hwnnw'n cael ei weld yn barod

Cyn i mi fod ganed

Wnaethon nhw ddim fy nhynnu i

Y ferch o Fantastico

NaCes i fy llwgrwobrwyo

Ai dyna'r diwedd i mi?

Gwylio'r teledu lliw

Mewn taba Indiaidd

Gweld hefyd: Macunaíma, gan Mário de Andrade: crynodeb a dadansoddiad o'r llyfr

Rhaglenedig

Prá just dweud "ie, ie"

Brasil!

Dangoswch eich wyneb

Dw i eisiau gweld pwy sy'n talu

I ni aros fel hyn

Brasil!

Beth yw eich busnes?

Enw eich partner?

Ymddiried ynof

Mamwlad wych

Dibwys

Mewn dim o dro

Byddaf yn eich bradychu

Na, ni fyddaf yn eich bradychu

Brasil!

Dangoswch eich wyneb <1

Rydw i eisiau gweld pwy sy'n talu

I ni aros fel hyn

Brasil!

Beth yw eich busnes?

Eich enw partner ?

Ymddiried ynof

Brasil!

Dangoswch eich wyneb

Rwyf am weld pwy sy'n talu

I ni aros fel hyn

Brasil!

Beth yw eich busnes?

Enw eich partner?

Ymddiried ynof

Gweld hefyd: Prif weithiau Niccolò Machiavelli (sylw)

Ymddiried ynof

Brasil!

Mae geiriau blin Cazuza yn gwadu anghyfartaledd ariannol, anghyfiawnderau cymdeithasol ac ymddygiad llwgr y dosbarth gwleidyddol ym Mrasil.

Cafodd ei chreu yn y newid o unbennaeth i gyfundrefn ddemocrataidd, pan oedd y boblogaeth yn llonni dros weithredu pleidleisio uniongyrchol.

Wnaethon nhw ddim fy ngwahodd

I'r blaid dlawd hon

Sefydlodd y dynion

I mi argyhoeddi<1

Mae’r blaid dlawd, y cyfeirir ati yn y gân, yn dyddio’n ôl i gyfnod y coleg etholiadol sydd wedi ymgynnull ar gyfer gweithredu pleidleisio anuniongyrchol.

Mewn gwirionedd, mae’r ymgeisydd Tancredo Neves, darpar lywydd Brasil gyda urddo wedi'i drefnu ar gyfer mis Mawrth1985, yn cael ei ethol yn anuniongyrchol, heb gyfranogiad yr ewyllys poblogaidd. Bu farw Tancredo cyn cymryd ei swydd a chymerodd José Sarney ofal y wlad rhwng Mawrth 15, 1985 a Mawrth 15, 1990.

Mae'n werth cofio mai'r flwyddyn y crëwyd "Brasil" hefyd oedd blwyddyn creu'r Ffederal. Cyfansoddiad. Roedd y ddogfen yn hanfodol ar gyfer atgyfnerthu sylfeini newydd i'r wlad ar ôl blynyddoedd o gyfundrefn greulon a osodwyd gan rym.

Ailenwyd yr hyn a alwodd y cyfryngau ar y pryd yn "blaid ddemocratiaeth" gan Cazuza fel y "poor". blaid", er mwyn dangos ei anfodlonrwydd personol â chwrs y wlad. Mae'r geiriau, felly, nid yn unig yn feirniadaeth ar wleidyddion ond hefyd yn feirniadaeth o'r cyfryngau.

Mae'r geiriau yn arwyddocaol iawn oherwydd, wrth ddathlu'r hawliau a orchfygwyd gyda chwymp yr unbennaeth, mae'n dangos dicter yn wleidyddol nid yw'r dyfodol a ddymunir wedi'i gyflawni eto.

Y gytgan

Brasil!

Dangoswch eich wyneb

byddai'n amhosib cael eich canu dros y blynyddoedd o unbennaeth filwrol leaden, cyfnod a nodweddir gan sensoriaeth eithafol, alltudiaeth artistiaid ac artaith a diarddel deallusion. Mae'r adnodau yn annog pobl i adael ofn ar eu hôl a mynegi eu hunain yn rhydd, heb ofni cerydd.

Mae yna rai sy'n dehongli'r rhan hon o'r gân fel cymhelliad i wleidyddion ddangos yr hyn maen nhw ei eisiau mewn gwirionedd.roedden nhw, o'r diwedd yn datgelu eu hwyneb go iawn, yn datgelu'r ideolegau a'u cynhyrfodd heb ofn dial.

Mae'r geiriau'n mynd ymlaen i gyfeirio at y cyfnod trasig hwn yn ein hanes ac yn cyfeirio at y rhai a ariannodd ein gwarth. Pan ddywed Cazuza:

Rwyf am weld pwy sy'n talu

I ni aros fel hyn

mae'n gwneud cyfeiriad clir at y gwledydd imperialaidd a ariannodd yr unbennaeth filwrol yn America Ladin (Brasil, Chile, yr Ariannin...). Mae'n hysbys heddiw (a'r adeg honno fe'i drwgdybir) mai'r Unol Daleithiau oedd y tu ôl i wleidyddiaeth yr hyn a ystyrient yn drydydd byd, gan greu rhyfeloedd a dylanwadu ar gwymp neu godiad arlywyddion.

Pan ddywed y cyfansoddwr :

Fy ngherdyn credyd

Mae'n rasel

yn cyfeirio at fywyd beunyddiol rhan fawr o Brasilwyr ar yr adeg pan oedden nhw, gydag anhawster talu eu biliau sylfaenol, yn troi i'w cerdyn credyd credyd fel ateb. Gwnaeth y strategaeth ymddangosiadol syml iddynt gael eu hunain mewn dyled ar ddiwedd y mis, yn wystlon o gyfraddau llog uchel iawn.

Ar adeg pan oedd sgandalau gwleidyddol yn rhan o fywyd beunyddiol y boblogaeth, mae cân dewr Cazuza yn anthem digon yw digon ac o wrthryfel.

Yn anffodus gallwn ddweud, o ran y sefyllfa wleidyddol bresennol, fod geiriau Cazuza yn parhau i fod yn hynod gyfoes ac yn parhau i roi bys ar friw pwyntiau allweddol eingwlad.

Cefn llwyfan y greadigaeth

Amlygodd Nilo Romero, un o bartneriaid Cazuza wrth greu'r gân, y cyfansoddiad:

"Ganedwyd y llythyr hwn o angen Cazuza defnyddio ei synwyrusrwydd i ysgrifennu rhywbeth a fyddai'n aros ym mywyd pob Brasil. Fel petai'n emyn i anoddefgarwch yn wyneb diystyrwch y bobl sy'n gwneud penderfyniadau yn y wlad."

Y gân Gwnaed "Brasil" yn wreiddiol ar gyfer y ffilm "Rádio Pirata", gan Lael Rodrigues. Fodd bynnag, roedd hyd yn oed yn hysbys yn llais Gal Costa pan oedd hi'n rhan o agoriad opera sebon rhwydwaith Globo "Vale tudo".

Ond nid dim ond ar gyfer galwad yr opera sebon yr oedd hi. a ysgrifennwyd gan Gilberto Braga ac Agnaldo Silva bod cerddoriaeth y Cazuza yn dod yn enwog yn y wlad.

Ar Ionawr 6, 1989, darlledodd y bennod olaf y bu disgwyl yn eiddgar amdani o Vale Tudo olygfa a aeth i lawr yn hanes y ddramatwrgi.

O dihiryn, Marco Aurélio, a chwaraewyd ar y pryd gan Regildo Faria, cymerodd jet preifat a ffoi o Brasil, gan roi banana i'r rhai oedd yn gwylio'r olygfa. Ydych chi'n gwybod pa drac sain a ddewiswyd i ddarlunio'r foment? Brasil yn dangos eich wyneb.

9 Banana Vale Tudo telenovela

Cyd-destun hanesyddol

Ym mis Hydref 1988, yr un flwyddyn o greu'r gân "Brasil yn dangos eich wyneb", Cyfansoddiad y Dinesydd, sy'n gyfrifol am democrateiddio'r wlad ar ôl cymaint o flynyddoedd o unbennaeth ddifrifolNodwyd y cyfnod hefyd gan Diretas Já, mudiad a oedd yn dyheu am gyfeirio etholiadau yn 1985. Roedd y bobl eisiau gallu pleidleisio'n uniongyrchol dros un o'r tri llywydd posib: Paulo Maluf (ymgeisydd y PDS), Ulysses Guimarães (ymgeisydd PMDB) a Tancredo Neves (ymgeisydd PP).

Roedd Cazuza yn gyhoeddus yn erbyn y coleg etholiadol, a oedd am ethol ymgeisydd ar gyfer llywydd yn anuniongyrchol.

Albwm Ideoleg

Trydydd albwm unigol Cazuza, sy'n cynnwys y gân Brasil, sy'n dwyn y teitl Ideologia ac fe'i rhyddhawyd yn 1988 gan label Philips Records.

Derbyniodd y cynhyrchiad, a wnaed gan Cazuza, Nilo Romero ac Ezequiel Neves, Wobr Sharp am albwm gorau'r flwyddyn .

Ynghylch y creu, dywedodd Cazuza mewn cyfweliad a roddwyd ar y pryd:

"Roedd yr albwm hwn i fod i gael ei recordio ar Hydref 15 [1987], ond wedyn roedd gen i igam ogam, I Roeddwn yn yr ysbyty yn yr Unol Daleithiau a dim ond ym mis Rhagfyr y dychwelais ond wedyn, roedd fy mywyd yn wahanol.Ysgrifennais sawl telyn yn yr Unol Daleithiau ac, ar ôl i mi gyrraedd yma, paratoais ddwy gân yr wythnos, cyn mynd i mewn i'r stiwdio. Dw i wedi bod yn gwneud pethau gwahanol, cerddoriaeth ramantus hefyd, ond yn fy ffordd fy hun. Roedd gen i tua phedwar cyfansoddiad yn barod cyn i mi adael. Ond, o'r prosiect cychwynnol, dim ond y teitl a gedwais: 'Ideologia'".

Cyfansoddwyd y band a recordiodd yr albwm Ideologia gan:

  • Cazuza (llais)<6
  • Nilo Romero(bas)
  • Ricardo Palmeira (gitâr)
  • William Magalhães a João Rebouças (bysellfyrddau)
  • Sergio Della Monica a Claudio (drymiau)

Dyluniwyd y clawr gan Luiz Zerbini ac roedd yn cario cyfres o symbolau tra gwahanol, o'r swastika, i'r symbol Heddwch a Chariad a'r morthwyl a'r cryman.

Gorchudd albwm ideoleg.

Mae'r traciau ar yr albwm fel a ganlyn:

1) Ideologia

2) Boas Novas

3) O Assassinato da Flor

4 ) Clust Eurydice

5) Rhyfel Cartref

6) Brasil

7) Trên i'r Sêr

8) Bywyd Hawdd

9) Piedade Blues

10) Diolch (Am Gadael)

11) Fy Blodau, Fy Mabi

12) Mae'n Rhan O Fy Sioe

Culture Genius ar Spotify

Llwyddiannau gan Cazuza

Gweler hefyd
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.