ദി ബുക്ക് ഓഫ് എലി: സിനിമയുടെ അർത്ഥം

ദി ബുക്ക് ഓഫ് എലി: സിനിമയുടെ അർത്ഥം
Patrick Gray

ആൽബർട്ടും അലൻ ഹ്യൂസും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത സയൻസ് ഫിക്ഷൻ, ആക്ഷൻ, സാഹസികത എന്നിവയുടെ ഫീച്ചർ ഫിലിം 2010-ൽ പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോക്കലിപ്‌റ്റിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ലോകമാണ് കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം, ഒരു വൃദ്ധനെയും ചുമന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് രാജ്യം കടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. പുസ്തകം.

യാത്രയ്ക്കിടെ, വസ്തു മോഷ്ടിക്കാനും അതിന്റെ ശക്തി ക്രമീകരിക്കാനും എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള, വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ശത്രുവിനെ നായകൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നു.

ദി ബുക്ക് ഓഫ് എലി - ഉപശീർഷകമുള്ള ട്രെയിലർ (HD)Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.