Მოხმარების პირობები

გამოყენების ეს პირობები, ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად, არეგულირებს თქვენ მიერ ocacfe.com-ის მიერ შემოთავაზებული ვებსაიტის და სერვისების გამოყენებას. გთხოვთ, ყურადღებით გადახედოთ ამ პირობებს სერვისების გამოყენებამდე, რადგან ისინი გავლენას ახდენენ თქვენს უფლებებზე. რომელიმე სერვისის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე პირობებს და ეთანხმებით მათ კანონიერ ვალდებულებას.

ამ ვებსაიტის გამოყენება ექვემდებარება გამოყენების შემდეგ პირობებს:

  • ამ ვებსაიტის გვერდების შინაარსი განკუთვნილია მხოლოდ თქვენი ზოგადი ინფორმაციისა და პირადი გამოყენებისთვის. ის შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.
  • ეს ვებსაიტი იყენებს ქუქი-ფაილებს ბრაუზერის პარამეტრების მონიტორინგისთვის. თუ თქვენ ნებას რთავთ ქუქიების გამოყენებას, შემდეგი პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება იყოს შენახული ჩვენ მიერ მესამე მხარის გამოსაყენებლად.
  • არც ჩვენ და არც მესამე მხარე არ იძლევა გარანტიას ან გარანტიას სიზუსტის, დროულობის, შესრულების, ამ ვებგვერდზე ნაპოვნი ან შემოთავაზებული ინფორმაციისა და მასალების სისრულე ან შესაბამისობა რაიმე კონკრეტული მიზნისთვის. თქვენ აცნობიერებთ, რომ ასეთი ინფორმაცია და მასალები შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს ან შეცდომებს და ჩვენ პირდაპირ გამოვრიცხავთ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი ასეთი უზუსტობის ან შეცდომისთვის კანონით დაშვებული სრულად.
  • თქვენი ნებისმიერი ინფორმაციის ან მასალის გამოყენება ამ ვებსაიტზე არის მთლიანად თქვენივე რისკი, რისთვისაც ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი. თქვენი პასუხისმგებლობა იქნება უზრუნველყოთ, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, სერვისი ან ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ ვებსაიტზე, აკმაყოფილებს თქვენსკონკრეტული მოთხოვნები.
  • ეს ვებ-გვერდი შეიცავს მასალას, რომელიც ეკუთვნის ან ლიცენზირებულია ჩვენთვის (თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული). ეს მასალა მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, დიზაინი, განლაგება, გარეგნობა, გარეგნობა და გრაფიკა. რეპროდუცირება აკრძალულია გარდა საავტორო უფლებების შესახებ შეტყობინების შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე წესებისა და პირობების ნაწილს.
  • ამ ვებსაიტზე რეპროდუცირებული ყველა სავაჭრო ნიშანი, რომელიც არ არის ოპერატორის საკუთრება ან ლიცენზირებული, აღიარებულია ვებსაიტი.
  • ამ ვებსაიტის უნებართვო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა და/ან სისხლის სამართლის დანაშაული.
  • ჩვენი საიტები შეიცავს ბმულებს სხვა საიტებზე, რომლებიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დატოვონ ჩვენი გვერდები. ეს ბმულები მოწოდებულია თქვენი მოხერხებულობისთვის, რათა მოგაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი კონფიდენციალურობის პრაქტიკაზე, პოლიტიკაზე ან ასეთი ვებსაიტების შინაარსზე.
  • თქვენი ამ ვებსაიტის გამოყენება და ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიქმნება ვებსაიტის ასეთი გამოყენების გამო, ექვემდებარება ინდოეთის კანონებს.

ამ ვებსაიტის და მის მიერ შემოთავაზებული სერვისების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ზემოთ დადგენილ წესებსა და პირობებს. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით [email protected] ან ამ გვერდის გამოყენებით .