എക്കാലത്തെയും മികച്ച 49 സിനിമകൾ (നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയത്)

എക്കാലത്തെയും മികച്ച 49 സിനിമകൾ (നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയത്)
Patrick Gray

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ നിരവധി സിനിമകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത റഫറൻസുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സിനിഫൈലിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ചിലത് പ്രായോഗികമായി നിർബന്ധിതമാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവ ഞങ്ങൾ വഴിയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന നിധികളായി തുടരും.

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏഴാമത്തെ കലയുടെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ളതും പ്രതീകാത്മകവുമായ ചില ശീർഷകങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുവടെ പരിശോധിക്കുക. കാണാൻ :

ഇതും കാണുക: ക്ഷണം: സിനിമയുടെ വിശദീകരണം

1. 2001: എ സ്പേസ് ഒഡീസി (1968)

ഇതും കാണുക: ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ചർമ്മം: സിനിമയുടെ സംഗ്രഹവും വിശദീകരണവുംPatrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.