ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [ਨਾਮ] ("ਸਾਡੇ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ [ਵੈਬਸਾਈਟ] ਵੈੱਬਸਾਈਟ ("ਵੈਬਸਾਈਟ", "ਸੇਵਾ") ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ (“ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ”, “ਨੀਤੀ”) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ", 'ਅਸੀਂ", "ਸਾਡੇ")।

ਕੂਕੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਕੂਕੀਜ਼ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕੂਕੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਕ ਅਤੇ ਨੰਬਰ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕੂਕੀਜ਼

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕੁਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਟ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ www.internetcookies.com 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 321 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ .