ഞാൻ സംസ്ഥാനമാണ്: അർത്ഥവും ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭവും

ഞാൻ സംസ്ഥാനമാണ്: അർത്ഥവും ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭവും
Patrick Gray

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

"O Estado sou eu" (യഥാർത്ഥത്തിൽ “ L'État c'est moi ", ഇംഗ്ലീഷിൽ " I am the State ") എന്ന പ്രാർത്ഥന രാജാവിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ലൂയി പതിനാലാമൻ (1638-1715).

സൂര്യ രാജാവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു (ഒറിജിനൽ ലെ റോയി സോലെയിൽ ), ലൂയി പതിനാലാമൻ ഫ്രാൻസും നവാരേയും 1643-നും 1715-നും ഇടയിൽ ഭരിച്ചു.

0>ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട പദപ്രയോഗം ഒരു ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, അവിടെ അധികാരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കേന്ദ്രീകരണംരാജാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

"ഞാനാണ് സംസ്ഥാനം" എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. 7>

ഈ വാക്യത്തിന് പിന്നിലെ ന്യായവാദം സമ്പൂർണ്ണ രാജവാഴ്ചയുടെ യുക്തിയെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.രാജാവ് തന്റെ പ്രദേശത്തിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കൈയിലായിരുന്നു: സുരക്ഷ, സർക്കാർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പരിപാലനം, അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ , പബ്ലിക് സ്‌പേസ് മാനേജ്‌മെന്റ്, യുദ്ധ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മുതലായവ.

ചുരുക്കത്തിൽ, എല്ലാ അടിസ്ഥാന തീരുമാനങ്ങളും രാജാവിന്റെ പക്കലായിരുന്നു. ഫ്രാൻസിന്റെയും നവാറെയുടെയും സർക്കാരിന് പ്രസക്തമായ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. ആഴത്തിൽ, ലൂയി പതിനാലാമൻ ഉയരം വ്യക്തിപരമാക്കി. യൂറോപ്യൻ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ശക്തി.

സംശയനത്തിലെ പൂർണ്ണമായ വാചകം ഇതായിരിക്കും:

ഇതും കാണുക: ബറോക്ക് കവിത മനസ്സിലാക്കാൻ 6 കവിതകൾ

“Je suis la Loi, Je suis l'Etat; l'Etat c'est moi"

(ഞാനാണ് നിയമം, ഞാനാണ് ഭരണകൂടം; ഭരണകൂടം ഞാനാണ്!)

ഈ വാക്യത്തിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ലൂയി പതിനാലാമൻ, <4-ൽ വിശ്വസിച്ചു> രാജകീയ ശക്തിയുടെ ദൈവിക ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധം .

ഉന്നത അധികാരിയായി സ്വയം നിലനിറുത്താൻ, വളർന്നുവരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ബൂർഷ്വാസിയുമായി അദ്ദേഹം ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും, തനിക്ക് കഴിയുന്നത്ര, കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.കുലീനത. ജ്ഞാനവും ശക്തവുമായ ഈ സമവാക്യം ഏഴു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം രാജാവിനെ അധികാരത്തിൽ നിലനിർത്തി.

"ഞാനാണ് സംസ്ഥാനം" എന്ന വാചകത്തിന്റെ സന്ദർഭം

L' État c' എന്ന പ്രാർത്ഥന est moi " 1655 ഏപ്രിൽ 13-ന് ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റിലെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ലൂയി പതിനാലാമൻ പറയുമായിരുന്നു.

രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം, ചൂടേറിയ ചർച്ചയിൽ പാർലമെന്റംഗങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അടിവരയിടുക എന്നതായിരുന്നു അധികാരം. ആ വീട്ടിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പൂർണ്ണമായും അവന്റെ കൈകളിൽ മാത്രം.

എന്നിരുന്നാലും, ആ വാചകം ഫലപ്രദമായി പറയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ ഔപചാരികമായ ഒരു രേഖയും ഇല്ല. ചരിത്രകാരന്മാർ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കർത്തൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ആരാണ് ലൂയി പതിനാലാമൻ രാജാവ്?

ലൂയി പതിനാലാമൻ ജനിച്ചത് 1638 സെപ്തംബർ 5-നാണ്. ഏഴ് ദശാബ്ദത്തിലേറെ തുടർച്ചയായി ഭരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പൂർണ്ണവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ അധികാരം നൽകിയ ദൈവിക അവകാശ സിദ്ധാന്തത്തിൽ അദ്ദേഹം ശക്തമായി വിശ്വസിച്ചു. ഫ്രാൻസിനേയും നവാരേയും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ.

ഇതും കാണുക: മകുനൈമ, മാരിയോ ഡി ആൻഡ്രേഡ് എഴുതിയത്: പുസ്തകത്തിന്റെ സംഗ്രഹവും വിശകലനവും

ലൂയി പതിനാലാമൻ തന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് അധികാരം സ്വീകരിച്ചു (അന്നത്തെ സർക്കാർ രാജ്ഞിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി) അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ. 1651 സെപ്റ്റംബറിൽ ദേശീയ പ്രദേശത്തിന്റെ നിർണായക നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു.

യൗവനത്തിൽ ലൂയി പതിനാലാമന്റെ റെക്കോർഡ്.

രാജവാഴ്ചയുടെ മതഭ്രാന്തൻ പിന്തുണക്കാരൻ, ലൂയി പതിനാലാമൻ, ഫ്രാൻസ് രാജാവ്, നവാരേ , ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധാനം എന്നതിൽ സംശയമില്ലഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ.

ഫ്രാൻസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ലൂയി പതിനാലാമൻ രാജാവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന്, വെർസൈൽസ് കൊട്ടാരം (നിർമിച്ചത്) പോലുള്ള ഫറവോനിക് കൃതികളുടെ രചയിതാവ് അദ്ദേഹമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. 1664-ൽ). ഈ കൃതി, സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയുടെ സമൃദ്ധമായ പ്രകടനമാണ്.

ഫ്രഞ്ച് കോളനികളുടെ സമൃദ്ധിക്കും വ്യാപനത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ, 17-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ 18-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം രാജവാഴ്ചയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു (അവസാന നാഴികക്കല്ല് 1789-ൽ ആരംഭിച്ച ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിരുന്നു).

വ്യർത്ഥനായ, ലൂയി പതിനാലാമൻ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ ആരാധനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിന്.

രാജാവ് 1715 സെപ്തംബർ 1-ന് എഴുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു.

ഇതു പോലെയുള്ള മറ്റൊരു വാക്യം രാജാവ് പറയുമായിരുന്നു. അവന്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ. മരണം:

"Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours".

(ഞാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ രാജ്യം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും.)

"The State is me" എന്ന പ്രസിദ്ധമായ വാചകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ലൂയി പതിനാലാമൻ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു.

ഇതും കാണുക
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.