13 o lyfrau ffuglen wyddonol gorau erioed

13 o lyfrau ffuglen wyddonol gorau erioed
Patrick Gray

Mae lle arbennig i lenyddiaeth ffuglen wyddonol yng nghalonnau darllenwyr sy’n frwd am anturiaethau, realiti cyfochrog, dystopias a phynciau cysylltiedig â thechnoleg.

Yn aml, caiff y themâu hyn eu harddangos er mwyn dychmygu senarios chwilfrydig ar gyfer y dyfodol a beirniadu'n gyffredinol y cyfeiriad y mae dynoliaeth yn ei gymryd, fawr ddim yn ymwneud â dinistr natur, mewn chwiliad anniwall am welliant technolegol, pŵer a rheolaeth dros bobl.

Mae'r math hwn o ffuglen yn cyflwyno clasuron pwysig ac wedi ennill mwy a mwy gofod yn y bydysawd llenyddol. Felly, fe ddewison ni 17 o lyfrau ffuglen wyddonol y mae angen i chi eu darllen, sef y teitlau enwocaf a rhai mwy diweddar.

1. Frankenstein, gan Mary Shelley

Llun gan Theodore von Holst ar gyfer y gwaith Frankenstein

Ni allai’r ffuglen wyddonol gyntaf a gyflwynir gennym yn y curaduriaeth hon fethu â gwneud hynny. boed y clasur Saesneg Mary Shelley, Frankenstein .

Cafodd y gwaith, a ysgrifennwyd pan oedd Mary ond yn 19 oed, ei ryddhau am y tro cyntaf ym 1818, yn dal heb gredyd am awduraeth, sef un o'r rhagflaenwyr i gyflwyno ffuglen wyddonol ac arswyd . Daeth yn eicon yn y genre a dylanwadodd ar gynyrchiadau llenyddol pwysig eraill.

Mae'n stori Victor Frankenstein, gwyddonydd sydd ar ôl blynyddoedd o astudio bywyd artiffisial, yn llwyddo i greu creadur gwrthun a bygythiol.o 2.4 metr, wedi'u gwneud o ysgogiadau trydanol.

Mae'r datblygiadau naratif a'r gwrthdaro rhwng y crëwr a'r creadur yn dod yn frawychus, gan ddod â chwestiynau dirfodol inni am ein hysbrydion mewnol ein hunain.

dau. Kindred Blood Ties, gan Octavia Butler

Y “foneddiges ffuglen wyddonol”, fel y gelwir Octavia Butler, yw awdur y gwaith Affrofuturist gwych hwn o Ogledd America. Roedd Octavia yn awdur du a anwyd yng Nghaliffornia yn ystod cyfnod o arwahanu hiliol dwys. Felly, mae'r pynciau y mae'n mynd i'r afael â nhw yn ymwneud â pherthnasoedd pŵer a hiliaeth, ymhlith eraill.

Caredig, cysylltiadau gwaed yw un o'i weithiau enwocaf. Wedi'i ryddhau ym 1979, mae'n sôn am Dana, gwraig ddu ifanc sy'n llwyddo i groesi'r llinell amser ac yn gorffen ar fferm gaethweision yn ne UDA yn y 19eg ganrif, cyn Rhyfel y Sesiwn.

Yno, mae hi'n profi sefyllfaoedd cymhleth iawn ac yn gosod y mater hiliol a gorffennol gormes a chamfanteisio ar bobl ddu mewn persbectif gyda'r realiti presennol.

Heb os yn llyfr hanfodol i ddeall hiliaeth strwythurol sy'n cyflwyno naratif deniadol a chyffrous.

3. Farenheit 451 gan Ray Bradbury

Clawr argraffiad cyntaf Farenheit 451

Mae'r nofel hon o 1953 gan Ray Bradbury yn un o'r clasuron hynny sydd wedi'i haddasu i fodolaeth. ffilm a daeth yn fwy fyth

Mae'n cyflwyno realiti dystopaidd lle rydym yn dilyn Guy Montag, sy'n gweithio fel dyn tân yn llosgi llyfrau, oherwydd yn y gymdeithas honno roedd llyfrau'n cael eu hystyried yn ddrwg a pheryglus.

Mewn gwirionedd, yr hyn y mae'r awdur ei eisiau i drosglwyddo yw'r syniad hurt o sensoriaeth wedi'i gymryd i'r eithaf . Ffaith sy'n ymwneud â'r digwyddiadau ar adeg ysgrifennu'r gwaith, lle'r oedd awdurdodiaeth y cyfundrefnau Natsïaidd a ffasgaidd yn gormesu ac yn diarddel gwybodaeth.

Ym 1966, aethpwyd â'r stori i'r sinema gan y gwneuthurwr ffilmiau Ffrengig Francois Truffaut .

I ddysgu mwy am y llyfr gwych hwn, darllenwch Fahrenheit 451: Crynodeb ac Eglurhad o'r Llyfr.

4. Brave New World, gan Aldous Huxley

> Brave New Worldei ryddhau ym 1932 gan y Sais Aldous Huxley ac mae'n cyflwyno dyfodol dystopaidd a thywyll. Wedi'i dderbyn yn dda gan feirniaid, fe'i hystyrir yn glasur, yn ymddangos ar sawl rhestr o lyfrau gorau'r 20fed ganrif.

Ynddi, rydym yn ymgolli mewn cymdeithas gwbl reoledig , yn y mae'r trigolion wedi'u cyflyru i fyw arnynt yn unol â chyfreithiau llym er mwyn cynnal trefn, heb ryddid na meddwl beirniadol .

Diddorol yw sylwi ar sut y bu'r awdur yn weledigaethol wrth ddychmygu technoleg realiti, atgynhyrchu â chymorth a sefyllfaoedd eraill sy'n deialog â chyfoes, hyd yn oed yn dyddio o'r 30au.

5. Dieithryn ar y Ddaearrhyfedd, gan Robert A. Heilein

>

Enillydd Gwobr Hugo 1962, sy'n amlygu creadigaethau ffuglen wyddonol, roedd y nofel hon gan Robert A. Heilein yn llwyddiant yn ei chyfnod ac mae'n dal i fodoli berthnasol hyd yn oed heddiw.

Mae'n adrodd hanes Valentine Michael Smith, bod dynol a gafodd ei greu ar blaned bell, Mars . Ar ôl troi 20, mae Valentine yn dychwelyd i'r Ddaear. Mae ei ymddygiad a'i olwg byd-eang yn gwrthdaro ag arferion daearol a bydd yn cael ei weld fel rhywun o'r tu allan, y "dyn o'r blaned Mawrth".

Ystyrir y llyfr yn feirniadaeth o gymdeithas Orllewinol ac yn eicon o wrthddiwylliant y 60au, gan ddangos ffyrdd eraill o gysylltu a gweld realiti.

6. Twyni, gan Frank Herbert

Wedi’i gosod ar blaned ddychmygol, mae Dune yn nofel o 1965 gan Frank Herbert a enillodd Wobr Hugo am ffuglen y flwyddyn ganlynol

Mae ei berthnasedd yn enfawr yn y byd ffuglen wyddonol, gan ei fod yn un o'r rhai sy'n darllen fwyaf o'r genre ac yn arwain at bum llyfr arall a stori fer.

Mae'r saga yn cynnwys y cymeriad Paul Atreides a'i deulu yn byw ar yr anialwch a'r blaned elyniaethus Arrakis yn y dyfodol pell iawn .

Mae'r awdur yn llwyddo i gymysgu themâu cymdeithasol fel gwleidyddiaeth ac ecoleg yn wych gydag naws gyfriniol, gan wneud y darllenydd yn cymryd rhan ddwfn yn y stori.

Yn 2021, y ffilm Dune , addasiad o'r llyfr, Cyfarwyddwyd ganDerbyniodd Denis Villeneuve 10 enwebiad Oscar, gan ennill 6 ffiguryn a dod yn enillydd mawr gwobr 2022.

7. 2001: A Space Odyssey, gan Arthur C. Clarke

Yn adnabyddus iawn yn y sinema, mae'r stori hon mewn gwirionedd yn ffrwyth dychymyg yr awdur Saesneg Arthur C. Clarke, a gyhoeddodd yn 1968. Yn gyfochrog â'i ysgrifennu, gwnaed y ffilm o'r un enw, a gyfarwyddwyd gan Stanley Kubrick.

Sbylwyd y gwaith gan straeon byrion eraill gan yr awdur, megis The Watchtower (1951). Mae'n cyflwyno saga dynoliaeth drwy'r oesoedd , gan ddechrau gydag archesgobion cynhanesyddol sy'n synnu at wrthrych anhysbys, monolith, sy'n rhoi galluoedd iddynt esblygiad y rhywogaeth.

Y llyfr a mae'r ffilm yn garreg filltir yn niwylliant y gorllewin ac yn cynnwys golygfeydd eiconig sy'n sefyll allan ac yn poblogi meddwl pawb.

8. Ydy Androids yn Breuddwydio am Ddefaid Trydan? (Blade Runner), gan Philip K. Dick

Gall teitl y llyfr hwn, Do Androids Dream of Electric Sheep? , ymddangos yn ddryslyd, ond aethpwyd ag ef i'r sinema o dan y teitl Blade Runner, heliwr androids .

Blwyddyn cyhoeddi'r nofel yw 1968 a cheisiodd ei hawdur, Philip K. Dick, wneud hynny. portreadu ing heliwr robotiaid, o'r enw androids neu "replicants ", mewn dinas fetropolitan sy'n dadfeilio mewn dyfodol tywyll.

Addaswyd y llyfr ar gyfer y sgrin yn1982 ac yn 2017 enillodd barhad, sef y ddau gynhyrchiad llwyddiannus.

9. I, robot, gan Isaac Asimov

Rwsia Isaac Asimov yw un o feistri mawr ffuglen wyddonol ac mae ganddo weithiau cofiadwy yn y genre. Un ohonynt yw I, robot , sy'n dwyn ynghyd straeon byrion yr awdur, wedi'u pwytho at ei gilydd drwy naratif cyfareddol a deallus.

Cyhoeddwyd y llyfr yn 1950 ac yn dangos yr esblygiad o beiriannau awtomatig , y robotiaid . Y cymeriad cyntaf y byddwn yn ei gyfarfod yw Robbie, robot sy'n gofalu am y plant, ond sy'n methu cyfathrebu ac yn cael ei wrthod gan fodau dynol.

10. Canllaw Ultimate Hitchhiker i'r Galaxy

Hyd yn oed os nad ydych wedi darllen Canllaw'r Hitchhiker Ultimate i'r Galaxy , mae'n debyg eich bod wedi dod ar draws rhai cyfeirio at y gwaith clasurol hwn o ffuglen wyddonol. Un ohonynt yw'r cyngor i gael tywel wrth law bob amser, a arweiniodd hyd yn oed at ddyddiad arbennig, "diwrnod tywel", a ddathlwyd ar Fai 25, er anrhydedd i'r saga.

Gweld hefyd: Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci: dadansoddiad o'r gwaith

Ysgrifennwyd y gwaith gan Douglas Adams yn 1979 a dyma'r cyntaf mewn cyfres o bum llyfr. Daeth yn enwog iawn a chafodd ei drawsnewid yn gyfresi teledu, gemau fideo a dramâu theatr.

Mae'r plot yn dechrau gyda dinistrio tŷ Arthur Dent, dyn sy'n cwrdd â Ford Prefect yn fuan, alien sy'n ei wahodd i dianc ar daith ryngalaethol . Ers hynny, mae llawer o anturiaethau aheriau'n codi.

Mae'r naratif wedi'i adeiladu mewn ffordd ddigrif a phryfoclyd, a roddodd gydnabyddiaeth iddo ac a enillodd lawer o gefnogwyr.

11. The Dispossessed, gan Ursula K. Le Guin

Wedi'i hysgrifennu ym 1974, mae'r nofel dystopaidd hon gan Ursula K. Le Guin yn codi llawer o gwestiynau am y strwythur cymdeithasol yr ydym yn byw ynddo a'i anghydraddoldebau , gan gyfeirio yn enwedig at foment hanesyddol y Rhyfel Oer a'r gwrthdaro rhwng cyfalafiaeth a sosialaeth .

Enillydd Gwobr Nebula, Gwobr Hugo a Gwobr Locus, sy'n amlygu'r ffuglen wyddonol orau .

Mae'n cyflwyno'r stori mewn dwy senario gwahanol, dwy blaned gyda systemau cymdeithasol ac economaidd gwrthgyferbyniol yn gwrthdaro. Mae hefyd yn mynd i'r afael â phynciau eraill o berthnasedd mawr, megis hawliau merched a mamolaeth, yn ogystal ag unigrwydd, y gwrthgyferbyniad rhwng syniadau o unigoliaeth a chasgliad, ymhlith pynciau eraill.

Llyfr i fyfyrio ar y byd o safbwynt stori ddiddorol a gafaelgar.

12. The Invention of Morel, gan Adolfo Bioy Casares

yr awdur o’r Ariannin Adolfo Bioy Casares yw awdur y nofel hon o 1940 sy’n dod â chymysgedd o ddylanwadau llenyddol ac arddull amrywiol, megis realaeth. ffantasi, ffuglen wyddonol, suspense ac antur wedi'u lapio mewn naws o ddirgelwch a metaffiseg.

Mae'n cael ei ystyried gan Jorge Luis Borges, awdur mawr arall o'r Ariannin, fel un o'rgweithiau ffuglen gorau'r 20fed ganrif.

Mae'r stori yn dilyn stori ffoadur sy'n llochesu ar ynys sy'n ymddangos yn anghyfannedd , ond fesul tipyn mae'n darganfod mwy am y ffoadur. lle a'i gyfrinachau.

13. Mugre rosa, gan Fernanda Trías

Wedi’i lansio yn 2020, daeth y nofel hon gan Fernanda Trías o Uruguayan i’r amlwg ymhlith cynyrchiadau diweddar o’r genre.

Mae’r plot yn dangos sefyllfaoedd hynodion a brofir gan y rhan fwyaf o bobl gyda'r arwahanrwydd a achosir gan y pandemig sydd wedi ymgartrefu yn y byd o 2020 ymlaen.

Gweld hefyd: Sebastião Salgado: 13 llun trawiadol sy'n crynhoi gwaith y ffotograffydd

Wedi'i gosod mewn lle tebyg iawn i Montevideo, yn dangos senario sinistr lle mae ing yn dod i'r amlwg pan fydd pla yn ysbeilio'r lle .

Llyfr barddonol sinistr a diddorol sydd wedi bod yn peri myfyrdodau da.
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.