12 comedi sefyllfa orau erioed

12 comedi sefyllfa orau erioed
Patrick Gray

Mae pwy bynnag sy'n mwynhau rhaglenni comedi yn sicr wedi rhedeg rhai o'r cyfresi hyn. Mae'r term comedi sefyllfa yn tarddu o comedi sefyllfa , hynny yw “ comedi sefyllfa ”, ac fe'i defnyddir i nodweddu cyfresi lle mae cymeriadau yn byw mewn sefyllfaoedd bob dydd mewn amgylcheddau cyffredin, megis gartref, yn gwaith, gyda ffrindiau a theulu.

Nodwedd sy'n codi dro ar ôl tro ar y math hwn o raglen yw'r ffaith bod y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu recordio gyda chynulleidfa a bod ganddynt adegau pan fydd chwerthin y gynulleidfa yn cael ei ddangos.

Yn y 90au daeth y math yma o gyfresi yn enwog iawn ac fe ddaeth sawl cynhyrchiad i'r amlwg.

Dyna pam dewison ni'r comedi sefyllfa orau i chi eu colli a rhai diweddar hefyd, wedi eu gosod heb ddilyn trefn gronolegol neu o "ansawdd".

1. Sienfield (1989-1998)

Mae'r comedi sefyllfa hon hefyd yng Ngogledd America ac fe'i darlledwyd ar 5 Gorffennaf, 1989, gan aros tan 1998. Cafodd ei ddelfrydu gan Larry David a Jerry Seinfeld , a hefyd yn serennu yn y stori.

Mae'n digwydd ym Manhattan ac mae wedi ei leoli mewn adeilad lle mae criw o ffrindiau Jerry Seinfield yn byw.

Archwilio digwyddiadau bob dydd a banal , mae’r gyfres yn cyflwyno sefyllfaoedd lle nad oes “dim” perthnasedd i bob golwg yn digwydd, ond, trwy ddeialogau deallus a doniol, mae’n llwyddo i ddal y gynulleidfa.

Arloesol ar y pryd, mae’n cael ei gweld fel un o’r cyfresi gorauo bob amser gan feirniaid ac enillodd lawer o gefnogwyr. Gellir ei weld ar hyn o bryd ar Netflix .

2. Os Normals (2001-2003)

Comedi sefyllfa Brasil mwyaf llwyddiannus y 2000au oedd Os Normais . Yn greadigaeth o Fernanda Young ac Alexandre Machado, roedd y gyfres yn dangos bywyd y cwpl Rui a Vani yn ddoniol, a chwaraewyd gan Fernanda Torres a Luis Fernando Guimarães.

Mae Rui yn foi heddychlon sy'n gweithio yn sector marchnata cwmni, tra bod Vani yn werthwr dryslyd a pharanoaidd. Mae'r ddau yn datblygu perthynas lle mae hiwmor yn sylfaenol a'r cyhoedd yn uniaethu â'u gwallgofrwydd.

Mae'r gyfres i'w gweld ar Globopay .

3. Love (2016-2018)

Wedi'i delfrydoli gan Judd Apatow a Paul Rust, mae'r gyfres hon yn cyflwyno'r dryswch emosiynol o Mickey a Gus, cwpl gwahanol i'r cyffredin .

Mae Mickey yn ferch saslyd, amharchus ac ychydig yn gythryblus, tra bod Gus yn nerd mewnblyg. Maent yn gwella o berthnasoedd blaenorol ac yn y pen draw yn cymryd rhan. Mae hefyd yng nghatalog Netflix .

4. Friends (1994-2004)

Heb os, un o’r cyfresi comedi mwyaf llwyddiannus ar deledu Americanaidd yw Ffrindiau . Wedi'i lansio ym 1994, crëwyd y comedi sefyllfa hon gan David Crane a Marta Kauffman ac roedd ganddo 10 tymor a dim llai na 236 o benodau.

Mae'r stori'n dweudam anturiaethau criw o ffrindiau yn eu hugeiniau sy'n byw yn Efrog Newydd .

Gyda hiwmor anarferol, roedd yn un o'r rhai a wyliwyd fwyaf yn UDA, yn cael ei rhyddhau hefyd mewn sawl gwledydd. Ym Mrasil mae i'w weld ar Netflix .

5. Sioe'r 70au (1998-2006)

Mae Sioe '70au hefyd yn archwilio bywyd grŵp o ffrindiau, ond mae yna arbenigrwydd eisoes amlwg yn ei enw ei hun: mae plot yn digwydd yn y 1970au .

Felly, y themâu yr ymdrinnir â hwy gyda hiwmor mawr yw'r gwrthdaro a digwyddiadau a ddaeth i'r amlwg yn y degawd hwnnw yn UDA , megis rhyddid rhywiol, ffeministiaeth, diwydiant adloniant, ymhlith sefyllfaoedd eraill a myfyrdodau o'r cymeriadau.

6. Addysg Rhyw (2019-)

5>

Yn fwy cyfredol, mae Sex Education yn gyfres Brydeinig a gafodd ei dangos am y tro cyntaf ar Netflix yn 2019 ac sydd wedi 3 thymor. Llwyddiant ar y llwyfan ffrydio, mae'r plot yn troi o amgylch Otis, bachgen swil sydd â mam therapydd rhyw . Felly, mae'n gwybod llawer am y pwnc, ond dim ond mewn theori.

Gweld hefyd: Taith i Ganol y Ddaear (crynodeb o'r llyfr ac adolygiad)

Mae'n penderfynu sefydlu clinig cwnsela yn ei ysgol, gan gyfrannu at ddatrys y gwahanol gwestiynau y mae ei gydweithwyr yn dod ato.

7. Blossom (1991-1995)

5>

Perfformiwyd y gyfres gomedi hon a grëwyd gan Don Reo am y tro cyntaf ym 1991 yn UDA ac roedd ganddi 5 tymor.

Mae'r stori am Blossom , llanc sy'n sefyll allan ynei deulu am eu deallusrwydd a'u hiwmor coeglyd . Mae'n byw gyda'i thad a'i brodyr ac yn breuddwydio am ymweld â'i mam, a aeth i Baris i roi cynnig ar ganu.

Gweld hefyd: 16 ffilm ddirgel y mae angen i chi eu datrys

Yn Brasil, fe'i dangoswyd ar SBT yn y 90au, gan ddod yn llwyddiant.<5

6>8. Sabrina, Sorcerer's Apprentice (1996-2003)

Arddangoswyd ym Mrasil ar ddiwedd y 90au a dechrau'r 2000au, roedd Sabrina, Sorcerer's Apprentice yn llwyddiant a rhoddodd darddiad o dair ffilm.

Y prif gymeriad yw Sabrina Spellman, gwrach yn ei harddegau sy'n byw gyda'i modrybedd a'i chath ddu . Ar ei phen-blwydd yn 16 oed, mae hi'n ennill pwerau gwrach ac yn siarad â Salem y gath. Felly, mae angen i chi gysoni'r gwrthdaro oedran cyffredin â hud.

9. Teulu modern (2009-2020)

Yn dangos hynodion teulu anghonfensiynol , darlledwyd y gyfres hon a ysgrifennwyd gan Christopher Lloyd a Steven Levitan yn 2009 ac mae wedi 11 tymor.

Mae'n sôn am fywyd bob dydd grŵp o bobl sydd wedi'u huno gan gysylltiadau teuluol ac sy'n byw mewn sefyllfaoedd doniol ond cymhleth. Mae pynciau fel mabwysiadu, ysgariad, rhagfarn yn erbyn tramorwyr, gwrywgydiaeth a materion cyfoes eraill yn bresennol iawn.

Am amser hir roedd y rhaglen ar lwyfan Netflix, ond heddiw mae i’w gweld ar Fox Play , Star Plus a Claro Now .

10. gwallgof amdanoch chi(1992-1999)

> Gan ddangos trefn y newydd-briod, Jamie a Paul, gyda'u gwrthdaro a'u dryswch , cyfieithwyd y comedi sefyllfa hon o Ogledd America ym Mrasil. fel Louco por você , gyda Helen Hunt a Paul Reisier yn serennu.

Crëwyr y gyfres yw Paul Reiser a Danny Jacobson a derbyniodd y rhaglen sawl gwobr, gan gynnwys enwebiadau am Wobr Emmy fel “comedi orau cyfres”.

Mae'r gyfres ar gael ar Globoplay .

11. Grace a Frankie (2015-)

>Mae'r ddrama gomedi Americanaidd hon yn serennu dwy actores wych, Jane Fonda a Lily Tomlin.

Maen nhw'n ddwy fenyw yn eu 60au sy'n cael eu hunain mewn sefyllfa anarferol, wrth i'w gwŷr benderfynu cymryd cyfunrywioldeb a datgan eu bod yn mynd i briodi.

Felly, newydd ysgaru, maent yn datblygu cyfeillgarwch sy'n gwrthdaro , ond yn llawn o hiwmor a darganfyddiadau. Mae tymhorau ar gael ar Netflix .

12. Cneuen ar y bloc

Gyda theitl gwreiddiol The Fresh Prince of Bel-air , syniad Andy a Susan Borowitz yw'r comedi sefyllfa a fel prif gymeriad Will Smith yn ei swydd actio gyntaf.

Cyflawnodd Smith, a oedd eisoes yn gerddor, hyd yn oed mwy o enwogrwydd trwy gymryd rhan yn y gyfres fel Will. Yn y plot mae'n fachgen doniol a deallus sy'n mynd i fyw i dŷ ei ewythrod cyfoethog i adael ei gymdogaeth dlawd a dianc.o ddryswch.

Felly, mae’r stori yn archwilio’r gwrthddywediadau a’r cyfyngau sy’n codi o’r gwrthdaro rhwng realiti rhwng Will a’r teulu .

Mae’r gyfres, sydd â 6 thymor , Roedd yn llwyddiant ysgubol ym Mrasil, yn cael ei ddangos ar SBT yn y 2000au. Heddiw gellir ei weld ar Globoplay .
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.