2023-ൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറക്കാനുള്ള 16 മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ

2023-ൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറക്കാനുള്ള 16 മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ
Patrick Gray

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഞങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുന്ന സൃഷ്ടികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്! ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ പക്ഷപാതിത്വമുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ, സ്വയം അറിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ എന്നിവ കാണാം.

മൂല്യങ്ങളെ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാനും ജീവിതത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും ചക്രവാളം വിപുലീകരിക്കാനുമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.<1

1. Mungi Ngomane എഴുതിയ ഉബുണ്ടു എവരിഡേ (2022)

Ubuntu Everyday by Mungi Ngomane ഒരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാണ് കൂടാതെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടുവിന്റെ മുഖവുരയുണ്ട്.

ആഫ്രിക്കൻ തത്ത്വചിന്ത "ഉബുണ്ടു" കാണിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം "ഒരു വ്യക്തി മറ്റ് ആളുകളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ്" എന്നാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ സംസ്കാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 14 പാഠങ്ങൾ മുൻഗി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു , ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ വ്യായാമം എങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും കൂട്ടായ്മയിൽ സുഖകരമായ സഹവർത്തിത്വം നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു. മോശം പെരുമാറ്റം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങളും വ്യായാമങ്ങളും, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉബുണ്ടു അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു..

2. ഞങ്ങൾ പ്രണയത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഏകാന്തതയെ അടിച്ചമർത്തുന്നു, അന സുയ് (2022)

ഇതും കാണുക: ഫ്രിഡ കഹ്ലോയുടെ 10 പ്രധാന കൃതികൾ (അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും)

ഇത് 2022-ൽ സൈക്കോ അനലിസ്റ്റും അധ്യാപികയുമായ അന സൂയ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്. 160 പേജുകളിൽ, രചയിതാവ് ഈ നിഗൂഢവും ശക്തവും പലപ്പോഴും ദുരന്തപൂർണവുമായ യാത്രയുടെ നിരവധി വശങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, അത് മറ്റുള്ളവരുമായി സ്നേഹപൂർവ്വം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഓഫീസിൽ നിന്നും അവരുടെ സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. പ്രക്രിയകൾമനോവിശകലനം, സ്നേഹം, ഏകാന്തത, സ്വന്തം ചരിത്രത്തെ ദയയോടും അനുകമ്പയോടും കൂടി നോക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾ അന അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

3. സിദാർത്ത റിബെയ്‌റോ (2022) എഴുതിയ സോൻഹോ മാനിഫെസ്റ്റോ, Oráculo da Noite -ന്റെ രചയിതാവ്, അറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റ് Sidarta Ribeiro, 2022-ൽ സമാരംഭിക്കുന്നു. സോൻഹോ മാനിഫെസ്റ്റോ . പുതിയ പുസ്തകം മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രവും നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ദിശയും തമ്മിലുള്ള സമാന്തരങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു, പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി, സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളുടെ ആഴം കൂടൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സമാന്തരമായി, അദ്ദേഹം തന്റെ അവബോധം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ഗ്രഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പരിഹാരങ്ങൾ തേടുക.

4. അറോറ: ക്ഷീണിതയായ സ്ത്രീയുടെ ഉണർവ് (2022)

മാർസെല സെറിബെലി പോഡ്‌കാസ്‌റ്റിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണ് ബോം ഡയ, ഒബ്വിയസ് കൂടാതെ പേജിന്റെ ഒബ്വിയസ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ, ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉണ്ട്.

സ്ത്രീകളെ ശ്രവിച്ച അനുഭവം കൊണ്ട്, സ്ത്രീകളിൽ വീഴുന്ന അമിതമായ വൈകാരികവും പ്രൊഫഷണലും സ്വാധീനവുമുള്ള ഭാരത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ ആവശ്യമായ കുറിപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. . അതിനാൽ, നല്ല നർമ്മത്തോടെ, സമകാലിക ആവശ്യങ്ങൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിഗത റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രതിഫലനങ്ങളും അവൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.

5. നാഥ് ഫിനാൻസ് (2021) മുഖേനയുള്ള ബജറ്റ്,

യുവാക്കൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു റഫറൻസ്, നാഥ് ഫിനാൻസ് പ്രശസ്തമായിപണത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ്.

2021-ൽ അദ്ദേഹം കുറ്റരഹിതമായ ബജറ്റ് എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറക്കി, അവിടെ അദ്ദേഹം ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളെ (പരിഹാരങ്ങളും!) നർമ്മത്തിലും ലാളിത്യത്തിലും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനസംഖ്യ.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറക്കാനും നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ്ബുക്കുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിലയേറിയ നുറുങ്ങുകൾ അവൾ നൽകുന്നു .

6. Banzeiro òkòtó: ആമസോൺ സെന്റർ ഓഫ് ദി വേൾഡിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര, Eliane Brum (2021)

2021 ഒക്ടോബറിൽ സമാരംഭിച്ചത്, ഇത് ബ്രസീലിയൻ പത്രപ്രവർത്തകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ Eliane Brum-ന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് അവളുടെ ആമസോൺ മേഖലയിലെ അനുഭവത്തെയും ആ സ്ഥലത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന നാശത്തെയും കുറിച്ച് .

2017-ൽ എലിയാൻ പാരയിലെ അൽതാമിറയിലേക്ക് മാറി. അങ്ങനെ, വനനശീകരണത്തിന്റെ പുരോഗതിയും ക്രൂരതയുടെ നടുവിൽ കാടിനെ നിലനിറുത്താനും അതിജീവിക്കാനുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടവും അവൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

ആകർഷകമായ എഴുത്തിനൊപ്പം, രചയിതാവ് കവറേജ് ജേണലിസവുമായി ഒരു വ്യക്തിഗത ആഖ്യാനത്തെ മിശ്രണം ചെയ്യുന്നു. ആശങ്കാജനകമായ ബ്രസീലിയൻ പരിസ്ഥിതി സാഹചര്യം.

7. Ailton Krenak (2019) എഴുതിയ ലോകാവസാനം മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ

ക്രെനാക്ക് വംശീയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള തദ്ദേശീയ ചിന്തകനായ എയ്‌ൽട്ടൺ ക്രെനാക്ക്, ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ പേരുകളിലൊന്നാണ്. പരിസ്ഥിതിക്കും വനവാസികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ ബ്രസീലിയൻ സാഹചര്യം.

2019-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലോകാവസാനം മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, എയിൽട്ടൺ തന്റെ പ്രപഞ്ചവിശകലനം തുറന്നുകാട്ടുന്നു, അതിൽ അവൻ ജീവിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുപ്രകൃതിയുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ .

അങ്ങനെ, എല്ലാ തലങ്ങളിലും ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയിക്കൊണ്ട്, ഈ വിഷയത്തിൽ വിശാലവും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവുമായ ഒരു വീക്ഷണം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അതുവഴി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാനാകും. കൂടുതൽ മാന്യമായ അസ്തിത്വം.

8. വലിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള സംക്ഷിപ്ത ഉത്തരങ്ങൾ, സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് (2018)

പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിന്റെ അവസാന പുസ്തകമാണിത്, ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അന്തരിച്ചു. , 2018-ൽ.

ഇവിടെ, ഹോക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ലളിതമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നു , തന്റെ ആജീവനാന്ത ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമാക്കി.

അങ്ങനെയാണ് ഇത്. മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം, അവിടെ നമുക്ക് അവന്റെ പ്രതിബിംബങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്: ദൈവം ഉണ്ടോ?, നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ അതിജീവിക്കുമോ?, തമോദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ എന്താണുള്ളത്?, കൂടാതെ മനുഷ്യരാശിയുടെ മറ്റ് പല സംശയങ്ങളും.

9. ജൂലിയ കാമറൂണിന്റെ (1992) ദി ആർട്ടിസ്റ്റ്‌സ് വേ,

പുസ്‌തകങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് സർഗ്ഗാത്മകത , ദ ആർട്ടിസ്റ്റ്‌സ് വേ ഏറ്റവും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്ന്.

4 ദശലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റു, ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ 1992-ൽ അമേരിക്കൻ മൾട്ടി-ആർട്ടിസ്റ്റ് ജൂലിയ കാമറൂൺ പുറത്തിറക്കി, സർഗ്ഗാത്മക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു ജലരേഖയായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. .

പുസ്‌തകം രസകരമായ ഒരു ഉപകരണമാണ്, കാരണം അതിൽ പ്രായോഗിക വ്യായാമങ്ങളും പ്രതിഫലനങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ ജഡത്വത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശരിക്കും സഹായിക്കുന്നു.ആശയങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. കലാകാരന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഭാവനയും കണ്ടുപിടുത്തവും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു അഭ്യർത്ഥന.

10. നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം തേടി, പ്രൂസ്റ്റ് (1913-1927) എഴുതിയത്

പ്രൂസ്റ്റ് സൃഷ്‌ടിച്ച ക്ലാസിക് ഷെൽഫിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് നിങ്ങളെ (re ) ഭൂതകാലവുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധം ചിന്തിക്കുക.

ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരൻ വിവരിച്ച കഥ നമ്മെ കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയ അനുഭവങ്ങൾ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിരവധി വാല്യങ്ങളിലൂടെ. സ്വമേധയാ ഉള്ളതും അനിയന്ത്രിതവുമായ മെമ്മറിയുടെ ഗിയറുകളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന മെക്കാനിസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കൂടാതെ വിദൂര സമയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഞങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നു.

11. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?, by Mario Sergio Cortella (2016)

മരിയോ സെർജിയോ കോർട്ടെല്ല ഒരു പ്രൊഫസറും തത്ത്വചിന്തകനുമാണ് കൂടാതെ എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രധാനമായും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദിവസത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ്: ജോലി .

കുടുംബത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമോ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആഴത്തിൽ, നമുക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം.

ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? താൽക്കാലികമായി നിർത്തി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ?

12. ക്രിസ്റ്റഫർ തേസയുടെ ദി എറ്റേണൽ സൺ(2016)

ഒരു നോവലായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിത്യപുത്രൻ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ആത്മകഥാപരമായ പുസ്തകമാണ്, മാത്രമല്ല താൻ അത് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥ പറയുന്നു. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവ് .

യഥാർത്ഥ സത്യസന്ധനും സുതാര്യനുമായ, ഈ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ വേട്ടയാടുന്ന വേദനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, തുടക്കത്തിൽ മുൻവിധി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

13. . 1984, ജോർജ്ജ് ഓർവെൽ എഴുതിയത് (1949)

സുരക്ഷാ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 1949-ൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റോപ്പിയ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ജോർജ്ജ് ഓർവെൽ ഈ അസ്വസ്ഥമായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. സത്യവും ഭൂതകാലത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനും തിരുത്തിയെഴുതുന്നതിനും ഉത്തരവാദികളിൽ ഒരാളാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഭരണകക്ഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പഴയ പത്രങ്ങളും രേഖകളും തിരുത്തിയെഴുതുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം.

ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരന്റെ ഫിക്ഷൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയ ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്, കൂടാതെ നോവൽ വായിക്കുന്നത് നമ്മെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ അതിരുകൾ.

14. ഹോമോ ഡ്യൂസ്, യുവാൽ നോഹ ഹരാരി (2015) എഴുതിയത്

ഇസ്രായേലി യുവാൽ നോഹ ഹരാരി വിഭാവനം ചെയ്‌ത ഈ പുസ്തകം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ സമകാലികമാണ്. നാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾ ആരാണെന്നും എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു .

ആ നോട്ടം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നുഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ശാസ്‌ത്രീയവും ദാർശനികവും ചരിത്രപരവുമായ പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

നാം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നും എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്നും മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു പനോരമ വരയ്ക്കാനും ഞങ്ങൾ എവിടെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനും ഹരാരി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. .

15. എല്ലാവരും ഫെമിനിസ്റ്റുകളാകാം, by Chimamanda Ngozi Adichie (2014)

നൈജീരിയൻ എഴുത്തുകാരനായ ചിമമാണ്ട എൻഗോസി ആദിച്ചിയുടെ ലേഖനം റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസത്തോടുള്ള ക്ഷമാപണമോ സൈദ്ധാന്തിക മാനിഫെസ്റ്റോയോ അല്ല. വിഷയം .

ചിമമാണ്ടയുടെ വാക്കുകൾ ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള അവളുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തെ ബാഹ്യവൽക്കരിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ തുല്യമായ തുല്യതയോടെ പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .

പുസ്‌തകം എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം നിർദ്ദേശിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു: നമ്മുടെ പിൻഗാമികൾക്കായി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകം എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാം?

ഏത് കോണിലും ലിംഗ പ്രശ്‌നം പ്രധാനമാണ്. ലോകത്തിന്റെ. മറ്റൊരു ലോകം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സ്വപ്നം കാണാനും തുടങ്ങേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കൂടുതൽ സുന്ദരമായ ലോകം. സന്തുഷ്ടരായ പുരുഷന്മാരുടെയും സന്തുഷ്ടരായ സ്ത്രീകളുടെയും ലോകം, തങ്ങളെത്തന്നെ കൂടുതൽ ആധികാരികമാക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്: നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ വ്യത്യസ്തമായി വളർത്തണം. നമ്മളും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വളർത്തണം.

16. ഇത് ഒരു മനുഷ്യനാണ്, പ്രിമോ ലെവി (1947) എഴുതിയ

ഇതും കാണുക: 11 ജനപ്രിയ കഥകൾ കമന്റിട്ടു

യഹൂദ സ്രഷ്ടാവ് പ്രിമോ ലെവി എഴുതിയ ക്ലാസിക്ക് പരിധികളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.മനുഷ്യത്വം . ഹോളോകോസ്റ്റിനെ അതിജീവിച്ച , ജീവിച്ചിരുന്ന വസ്തുതകളെ അനശ്വരമാക്കാനും ആ ഭീകരത ഇനിയൊരിക്കലും സംഭവിക്കരുതെന്ന് യാചിക്കാനും രചയിതാവ് കണ്ടെത്തിയ വഴിയായിരുന്നു എഴുത്ത്.

നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായി, മുൻവിധി, അസഹിഷ്ണുത, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിദ്വേഷം വ്യാപകമാണ്, സഹാനുഭൂതിയ്ക്കും ഐക്യദാർഢ്യത്തിനുമുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ഈ ലേഖനം നിർബന്ധമായും വായിക്കേണ്ടതാണ്.
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.