13 കുട്ടികളുടെ കെട്ടുകഥകൾ യഥാർത്ഥ പാഠങ്ങളാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു

13 കുട്ടികളുടെ കെട്ടുകഥകൾ യഥാർത്ഥ പാഠങ്ങളാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു
Patrick Gray

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

കെട്ടുകഥകൾ ഹ്രസ്വമായ വിവരണങ്ങളാണ്, സാധാരണയായി മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവവും സവിശേഷതകളും അനുമാനിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ അഭിനയിക്കുന്നു. ബാലസാഹിത്യത്തിൽ ഈ വിഭാഗം വളരെ ജനപ്രിയമാണ് കൂടാതെ ജീവിതത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് ചില പ്രധാന പാഠങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.

1. വെട്ടുകിളിയും ഉറുമ്പും

കൊല്ലം മുഴുവൻ, ചെറിയ ഉറുമ്പ് നിർത്താതെ ജോലി ചെയ്തു, ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുകയും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ, ശീതകാലം വന്നപ്പോൾ, അത് സ്വയം പോഷിപ്പിക്കാനും അതിജീവിക്കാനും ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു.

സിക്കാഡയാകട്ടെ, വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ദിവസങ്ങൾ പാടാൻ മുതലെടുത്തു, തണുപ്പ് വന്നപ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അവൾ ഉറുമ്പിനെ അന്വേഷിച്ച് ഭക്ഷണം പങ്കിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് ശീതകാലത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ വെയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു:

— വേനൽക്കാലത്ത് ഞാൻ പാടി... ചൂട് കാരണം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല!

— ആഹ് , പാടിയോ? അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യുക…

സിക്കാഡയുടെയും ഉറുമ്പിന്റെയും ധാർമ്മികത

അലസനായ സിക്കാഡയുടെ അതേ അവസ്ഥയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വെട്ടുകിളിയുടെയും ഉറുമ്പിന്റെയും കെട്ടുകഥയുടെ വിശദീകരണം

ഈ കെട്ടുകഥ നിസ്സംശയമായും ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒന്നാണ്, മാത്രമല്ല ജോലി ചെയ്യേണ്ടതിന്റെയും അഭിവൃദ്ധി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു. ഭാവി നമുക്കുവേണ്ടിയാണ്.

പ്രലോഭനമെന്നു തോന്നിയാലും, വിനോദത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. മികച്ച ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്സ്ഥാപനം രുചികരമായ അസ്ഥികളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം കണ്ടു. രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ ഇറച്ചിക്കടയിൽ കയറി അസ്ഥി മോഷ്ടിച്ചു.

ഒരു നദി മുറിച്ചുകടക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അയാൾ നടത്തം തുടർന്നു. വെള്ളത്തിലെ പ്രതിബിംബത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, വായിൽ അസ്ഥിയുമായി അവന്റെ രൂപം കണ്ടു. മറ്റൊരു അസ്ഥിയുള്ള മറ്റൊരു മൃഗമാണെന്ന് നായ അപ്പോൾ കരുതി. അതിനാൽ, നായയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് മറ്റൊരു അസ്ഥി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, അയാൾ കുരച്ച് വെള്ളത്തിൽ വീഴ്ത്തി.

അങ്ങനെയാണ് നായയുടെ അസ്ഥി നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

ന്റെ കഥയുടെ ധാർമ്മികത. 3>നായയും അസ്ഥിയും

നിങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ സംതൃപ്തരായിരിക്കുക.

കെട്ടുകഥയുടെ വിശദീകരണം നായയും അസ്ഥിയും

ഈ കഥയിൽ, അത്യാഗ്രഹം നമുക്ക് ഇതിനകം ഉള്ളത് എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നാം കാണുന്നു. വെള്ളത്തിൽ കണ്ട നായ തന്റെ തന്നെ പ്രതിബിംബമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത വിധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നായയ്ക്ക് ഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു.

പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉള്ളത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. റിസ്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്. "കയ്യിലുള്ള ഒരു പക്ഷി മുൾപടർപ്പിൽ രണ്ട് വിലയുള്ളതാണ്" എന്ന ജനപ്രിയ ചൊല്ലിന്റെ അതേ പഠിപ്പിക്കലാണ് കെട്ടുകഥയും കൊണ്ടുവരുന്നത്.

13. കഴുത, കുറുക്കൻ, സിംഹം

നരിയും കഴുതയും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു, അവരുടെ സൗഹൃദം എക്കാലവും നിലനിറുത്തുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പരസ്പരം എന്നേക്കും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അൽപ്പസമയം. പിന്നീട് അവർ വേട്ടയാടാൻ പോയി, ഒരു സിംഹവുമായി മുഖാമുഖം വന്നു.

വലിയ മൃഗത്തെ കണ്ട കുറുക്കൻ, തനിക്ക് വേട്ടക്കാരനുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തണമെന്ന് കരുതി. അതിനാൽ കഴുതയെ പിടിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് അവൻ സിംഹത്തോട് പറഞ്ഞു.അവളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ.

പിന്നീട് ഒരു ദ്വാരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ അവൾ കഴുതയുടെ സുഹൃത്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അവിടെ അവൾ അവനെ തള്ളിയിട്ട് അവൻ കുടുങ്ങി.

കഴുതയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കണ്ട സിംഹം കുറുക്കന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് അവനെ വിഴുങ്ങി. അയാൾക്ക് കഴുതയെ പിന്നീട് ഭക്ഷിക്കാം.

കഴുത, കുറുക്കൻ, സിംഹം എന്നിവയുടെ കഥയുടെ ധാർമ്മികത

തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവർ അവരെ ബഹുമാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. വാക്ക് .

കെട്ടുകഥയുടെ വിശദീകരണം കഴുതയും കുറുക്കനും സിംഹവും

ഈ കെട്ടുകഥയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പാഠം നാം ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ വഞ്ചിക്കരുത് എന്നതാണ്. . കഴുതയോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുമെന്ന് കുറുക്കൻ സത്യം ചെയ്തു, എന്നാൽ തനിക്ക് ഭീഷണി തോന്നിയ ഉടൻ, പരിക്കേൽക്കാതെ പോകുന്നതിന് പകരമായി അവൻ തന്റെ സുഹൃത്തിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ നടന്നില്ല, അവനും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. സിംഹം.

കെട്ടുകഥകൾ: അവ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്, അവ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്?

കഥകൾ ചില ധാർമ്മികത , പഠിപ്പിക്കുകയോ ഉപദേശിക്കുകയോ, വായനക്കാരനെ അറിയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ പെരുമാറ്റത്തെയും സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ക്രമേണ, അവ സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാപിതമായി, ഒന്നിലധികം പതിപ്പുകളിലും വിവർത്തനങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

ഈ കെട്ടുകഥകളുടെ ശേഖരണത്തിനും പ്രക്ഷേപണത്തിനും പ്രധാന ഉത്തരവാദികൾ ഈസോപ്പ് (പുരാതന ഗ്രീസിൽ), ജീൻ ഡി ലാ ഫോണ്ടെയ്ൻ എന്നിവരാണ്.(17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിൽ).

ബോധവാന്മാരായിരിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുക, അതുവഴി പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫലംകൊയ്യാൻ കഴിയും.

2. കുറുക്കനും മുന്തിരിയും

മുകളിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഒരു മുന്തിരി കുല കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കുറുക്കന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പഴങ്ങളിൽ എത്താൻ ശ്രമിച്ചു, അവൾ പലതവണ ചാടാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ ഓരോ തവണയും പരാജയപ്പെട്ടു, അത് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

പല ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അവൾ വേഷംമാറി ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു, അവജ്ഞയുടെ മുഖത്തോടെ:

— അവ പച്ചയാണ്...

അവൻ പോകാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു ശബ്ദം കേട്ട്, ഇത് മുന്തിരിപ്പഴം വീഴുന്നതായി കരുതി, അത് വായിൽ പിടിക്കാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ അവൻ അത് വെറും ഇലയാണെന്ന് കണ്ടു, അവൻ ചുറ്റും നോക്കി, ഓടിപ്പോയി, കാരണം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

കുറുക്കനും മുന്തിരിയും

കഥയുടെ ധാർമ്മികത>

മറ്റൊരാൾക്ക് അവർക്കാവശ്യമുള്ളത് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, ഭാവം നിലനിർത്താൻ അവർ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു.

കുറുക്കനും മുന്തിരിയും എന്ന കെട്ടുകഥയുടെ വിശദീകരണം 7>

ഈ തമാശയുള്ള കെട്ടുകഥ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ചിലത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു: തെറ്റായ അവഗണന. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വിജയിക്കില്ല. ഇതിനർത്ഥം നമുക്ക് അവളെ കുറച്ചുകാണാമെന്നോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കാമെന്നോ അല്ല.

ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, അഹങ്കാരത്തോടെ പെരുമാറരുത് , നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പരിഹാസ്യമായി തോന്നുന്നു.

3. കുറുക്കനും കാക്കയും

ഒരു കാക്ക ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ഒരു കഷണം പിടിച്ചിരുന്നു.തന്റെ കൊക്കുകൊണ്ട് ചീസ്, ഒരു കുറുക്കൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ.

ചീസ് ഉള്ള കാക്കയെ കണ്ടപ്പോൾ, കുറുക്കൻ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ ഭക്ഷണം മോഷ്ടിക്കാനുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. താമസിയാതെ അവൾ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് മൃഗത്തോട് സംസാരിക്കാൻ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി.

— എന്തൊരു മനോഹരമായ പക്ഷി! എത്ര മനോഹരമായ തൂവലുകളും നിറങ്ങളും! അവന്റെ ശബ്ദവും മനോഹരമാണോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ പക്ഷിയായിരിക്കും അത്...

അത് കേട്ട് കാക്കയ്ക്ക് അഭിമാനം തോന്നി. ശബ്ദം പുറത്ത് കാണിക്കാൻ അത് കൊക്ക് തുറന്ന് പാടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ചീസ് വീണത്, കുറുക്കൻ അതിനെ പിടിക്കാൻ ഓടി. മിടുക്കി, അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു:

— നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ശബ്ദമുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല!

കുറുക്കന്റെയും കാക്കയുടെയും കഥയുടെ ധാർമ്മികത. 4>

പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നമ്മെ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കുക.

നരിയുടെയും കാക്കയുടെയും കെട്ടുകഥയുടെ വിശദീകരണം താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരാൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്. ചിലപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ അഭിനന്ദനങ്ങളും മധുരവാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കുറുക്കൻ കാക്കയെ "വിഡ്ഢികളാക്കുക" ആണെങ്കിലും, ആഖ്യാനം അവന്റെ തെറ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അഹംഭാവത്തിനും മായയ്ക്കും വേണ്ടി, മൃഗം നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു, അവസാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു.

4. മുയലും ആമയും

ഒരു ആമയും മുയലും ഏതാണ് വേഗതയുള്ളതെന്ന് തർക്കിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ഒരു ഓട്ടത്തിന് ഒരു ദിവസവും ഒരു സ്ഥലവും നിശ്ചയിച്ചു. ഇപ്പോൾ മുയൽ, അവന്റെ സ്വാഭാവിക വേഗതയിൽ വിശ്വസിച്ച്, ഓടാൻ തിടുക്കം കൂട്ടാതെ കിടന്നുവഴിയിൽ വെച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷേ, അതിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ആമ ഓട്ടം നിർത്താതെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മുയലിനെ മറികടന്ന് അവസാനം എത്തി വിജയം കരസ്ഥമാക്കി.

പ്രയത്നം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ പ്രയോജനമില്ല.

മുയലും ആമയും എന്ന കെട്ടുകഥയുടെ വിശദീകരണം

ഇത് <ന്റെ ഒരു കഥയാണ് 8>സ്ഥിരത , ശ്രദ്ധയും ദൃഢനിശ്ചയവും. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചാൽ, നമ്മുടെ സ്വന്തം പരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും.

എല്ലാവരിലും നിലനിൽക്കുന്ന ആ കഴിവിനെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമാണ്. ഞങ്ങളെ. നേരെമറിച്ച്, നമ്മൾ അമിത ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക അഭിരുചികളിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്താൽ, "ഓട്ടം നഷ്ടപ്പെടാൻ" ഞങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട്.

5. മരങ്ങളും കോടാലിയും

ഒരു മനുഷ്യൻ കോടാലി ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, മരങ്ങളോട് കൈപ്പിടിക്ക് ഒരു തടി ആവശ്യപ്പെടാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയി. അവന്റെ അഭ്യർത്ഥന അംഗീകരിക്കാൻ മരങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, ഒലിവ് മരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കോടാലിക്ക് ഒരു നല്ല പിടി എത്തിച്ചു; ആ മനുഷ്യൻ അത് എടുത്ത് കോടാലിയിൽ വച്ചു മരങ്ങൾ വെട്ടി കൊമ്പുകൾ മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഓക്ക് മരം മറ്റ് മരങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു:

— നമ്മളെ ശരിയായി സേവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദുരനുഭവത്തിൽ നാം കുറ്റക്കാരായത്.

മരങ്ങളുടെയും മഴുവിന്റെയും കഥയുടെ ധാർമ്മികത

മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ഒരേ ദിവസം സംഭവിക്കുന്നുഅവനുമായുള്ള കാര്യം.

മരങ്ങളുടെയും കോടാലിയുടെയും കെട്ടുകഥയുടെ വിശദീകരണം

ഈ കെട്ടുകഥ അർത്ഥം നിറഞ്ഞ ഒരു ആഖ്യാനമാണ്. അത് സമൂഹത്തിലെയും ജനാധിപത്യത്തിലെയും ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. കോടാലി ഉണ്ടാക്കാൻ (അവരുടെ സ്വാഭാവിക ശത്രു) ബലിയർപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം അവർ കൈമാറിയപ്പോൾ, ബാക്കിയുള്ളവ സ്വന്തം നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹജീവികളോട് അനുഭാവം പുലർത്തുക എന്നാണ്. മനുഷ്യർക്ക് അത് ഒരു അടിസ്ഥാന അതിജീവന ഉപകരണമാകാം.

6. The Fly and the Car

വളവുകളും കുഴികളും നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ ഒരു കോവർകഴുത ഒരു ഭാരമേറിയ കാർ വലിച്ചിറക്കി. പരിശീലകൻ ചാട്ടവാറടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവളുടെ പ്രയത്നം വളരെ വലുതായിരുന്നു.

മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഈച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തോന്നി അവളുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു:

— പാവം, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർ വലിക്കാം.

പറക്കും കാറിനും

പലയാളുകളുടെ കഥയുടെ ധാർമ്മികത തങ്ങളെപ്പറ്റി തെറ്റായതും അതിശയോക്തിപരവുമായ ഒരു പ്രതിച്ഛായയുണ്ട് കെട്ടുകഥകളിൽ. ഇവിടെ, ആക്ഷേപഹാസ്യം തങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വലുതും പ്രാധാന്യമുള്ളവരുമാണെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.

ഈച്ചയെപ്പോലെ, പലർക്കും തങ്ങളെക്കുറിച്ചുതന്നെ ഒരു മഹത്തായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് അത് അസംബന്ധമാണ്.

7. നായയും മുഖംമൂടിയും

ഒരു എല്ലിനായി തിരയുന്നുകടിച്ചുകീറി, ഒരു നായ ഒരു മുഖംമൂടി കണ്ടെത്തി: അത് മനോഹരവും തിളക്കമുള്ളതും ഉജ്ജ്വലവുമായ നിറങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. മൃഗം ആ വസ്തുവിനെ മണംപിടിച്ചു, അത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, അത് അവജ്ഞയോടെ തിരിഞ്ഞു.

— ആ തല സുന്ദരമാണ്, അതെ... പക്ഷേ അതിന് തലച്ചോറില്ല.

ധാർമ്മികത കഥ നായയും മുഖംമൂടിയും

സുന്ദരമായ തലകൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല, പക്ഷേ തലച്ചോറില്ലാത്ത, അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നില്ല.

നായയുടെ കെട്ടുകഥയുടെ വിശദീകരണം മുഖംമൂടിയും

കഥ കാഴ്ചക്കപ്പുറം കാണാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ, ഒരാളുടെ പ്രതിച്ഛായയിൽ നാം ആകൃഷ്ടരാകും, ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉപരിപ്ലവമായിരിക്കരുതെന്നും ആഴത്തിൽ, അത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ പ്രധാനമാണെന്നും ആഖ്യാനം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സൗന്ദര്യത്തേക്കാൾ ബുദ്ധി.

8. ആടും കഴുതയും

ആടും കഴുതയും ഒരേ മുറ്റത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. കഴുതയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കിട്ടിയതിനാൽ ആടിന് അസൂയ തോന്നി. ആകുലത നടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു:

— എന്തൊരു ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്! അവൻ മില്ലിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ, അവൻ ഒരു ഭാരം ചുമക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം വേണോ? അസ്വാസ്ഥ്യം തോന്നി ഒരു കുഴിയിൽ വീഴുക.

കഴുത സമ്മതിച്ചു, പക്ഷേ അവൻ സ്വയം കുഴിയിൽ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് അസ്ഥികൾ ഒടിഞ്ഞു. ഉടമ സഹായം തേടി. വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ഉപദേശിച്ചു:

ഇതും കാണുക: സോണറ്റ് ആസ് പോംബാസ്, റൈമുണ്ടോ കൊറേയ (പൂർണ്ണ വിശകലനം)

— അയാൾക്ക് നല്ലൊരു കപ്പ് ആട്ടിൻ്റെ ശ്വാസകോശ ചായ കൊടുത്താൽ ഉടൻ സുഖം പ്രാപിക്കും.

അങ്ങനെ ആടിനെ ബലി നൽകി കഴുത സുഖം പ്രാപിച്ചു.

6> ആടിന്റെയും കഴുതയുടെയും കഥയുടെ ധാർമ്മികത

ആരാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നത്മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ അവൻ സ്വയം ഉപദ്രവിക്കുന്നു.

ആടിന്റെയും കഴുതയുടെയും കെട്ടുകഥയുടെ വിശദീകരണം

നിർഭാഗ്യവശാൽ, അത്യാഗ്രഹവും അസൂയയും ചില ആളുകളെ അചിന്തനീയമായ ക്രൂരതകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നവർ അവസാനം മുറിവേൽപ്പിക്കും .

ഏത് മത്സരത്തിന്റെ മുഖത്ത് പോലും, നമുക്ക് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ, ആടിന്റെയും കഴുതയുടെയും കെട്ടുകഥ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലുമായി, ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാശത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കാം.

9. വിളക്ക്

നന്നായി എണ്ണ നിറച്ച വിളക്ക്, വ്യക്തവും സ്ഥിരവുമായ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നതിനായി കത്തിച്ചു. അവൾ അഭിമാനത്തോടെ വീർപ്പുമുട്ടാൻ തുടങ്ങി:

— ഞാൻ സൂര്യനെക്കാൾ പ്രകാശിക്കുന്നു.

കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കാറ്റ് വന്ന് അവളെ കെടുത്തി. ആരോ തീപ്പെട്ടി എടുത്ത് വീണ്ടും കത്തിച്ചു, പറഞ്ഞു:

— അത് കത്തിച്ചു വയ്ക്കൂ, സൂര്യനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.

വിളക്കിന്റെ കഥയുടെ ധാർമ്മികത

നിങ്ങൾ സ്വയം ലജ്ജിക്കാതിരിക്കാൻ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുക.

ലംപാരിനയുടെ കഥയുടെ വിശദീകരണം

നമ്മുടെ വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു കഥയാണിത്: വിനയം നിലനിർത്തുക . കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലും, നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ നിലത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, ഇത് നമ്മെ ആരെയുംക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാക്കില്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

കാരണം, ജീവിതത്തിൽ, എല്ലാ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ക്ഷണികമാണ്. എല്ലാവരുടെയും വലിയ ശക്തി:കാലക്രമേണ.

10. പൂവൻകോഴിയും മുത്തും

ഭക്ഷണം, നുറുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മൃഗങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മുറ്റത്ത് മാന്തികുഴിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പൂവൻ അവസാനം ഒരു അമൂല്യമായ മുത്ത് കണ്ടെത്തി. ഒരു നിമിഷം അതിന്റെ ഭംഗി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:

— സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ പ്രകാശിക്കുന്ന മനോഹരവും വിലയേറിയതുമായ കല്ല്, നിങ്ങൾ ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്ഥലത്താണെങ്കിലും, ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് ഒരു ആഭരണ നിർമ്മാതാവ്, ആഭരണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരി, സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും, ​​പക്ഷേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, കാരണം ഒരു നുറുക്കമോ ഒരു പുഴുവോ, ഉപജീവനത്തിനായി വിളമ്പുന്ന ധാന്യമോ ആണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം.

അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് അനുയോജ്യമായ ഭക്ഷണം തേടി അവളുടെ പിന്നാലെ പോയി.

കോഴിയുടെയും മുത്തിന്റെയും കഥയുടെ സദാചാരം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നു മുൻഗണനകൾ സാർവത്രികമല്ല: ചിലർക്ക് അത് വളരെയധികം മൂല്യമുള്ളവയാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ അഭിരുചികളും ആവശ്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് സ്വയം ഭരിക്കുന്നു, അത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ അവയുടെ സന്ദർഭത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവയ്ക്ക് നാം ആരോപിക്കുന്ന മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഈ കഥ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. . മനുഷ്യർക്ക്, ഒരു മുത്ത് വിലപ്പെട്ടതാണ്, കാരണം അത് അപൂർവവും പണ മൂല്യമുള്ളതുമാണ്. പൂവൻകോഴിയെപ്പോലുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ് പ്രധാനംകഴിക്കുക.

11. പ്രാവും ഉറുമ്പും

തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള ഒരു നദി കാട്ടിലൂടെ ഒഴുകി. ഒരു ഇലയുടെ മുകളിൽ, കരയിൽ, ഒരു ഉറുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ദാഹിച്ചു വെള്ളം കുടിക്കാൻ കുനിഞ്ഞെങ്കിലും സമനില തെറ്റി നദിയിലേക്ക് വീണു.

ചെറിയ ഉറുമ്പിനെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കരയിലേക്ക് തിരികെയെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

>ആകാശത്ത്, ഒരു പറക്കുന്ന പ്രാവ് ഉറുമ്പിനെ കണ്ടു, അത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായി മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ, പ്രാവ് പ്രാണിയോട് സഹതപിക്കുകയും ഉറുമ്പിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ ശാഖ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്തു, അത് ഉടൻ ശാഖയിൽ കയറുകയും സുരക്ഷിതമായി കരയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഇതും കാണുക: Netflix-ൽ കാണാനുള്ള 13 മികച്ച കൾട്ട് സിനിമകൾ (2023-ൽ)

സമയം കടന്നുപോയി, ഉറുമ്പ് നടന്നു. കുഴപ്പത്തിലായ പ്രാവിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ. ഒരു വേട്ടക്കാരൻ ഒരു വലിയ വല ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വേട്ടയാടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഉറുമ്പ് കൂട്ടുകാരന്റെ കുതികാൽ കുത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ നിലവിളിച്ചു, അത് പ്രാവിനെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയും കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പ്രാവിന്റെയും ഉറുമ്പിന്റെയും കഥയുടെ ധാർമ്മികത

സ്നേഹത്തിന് സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു.

കെട്ടുകഥയുടെ വിശദീകരണം പ്രാവും ഉറുമ്പും

ഈ ചെറിയ കെട്ടുകഥയിൽ, ഐക്യദാർഢ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഉള്ളവർ എന്ന് നാം കാണുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ പ്രതികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുകയും സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

12. നായയും അസ്ഥിയും

ഒരു ദിവസം അഭിമാനത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന നായ ഇറച്ചിക്കടയുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയി. മൃഗം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.