ബ്രൗളിയോ ബെസ്സയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7 മികച്ച കവിതകളും

ബ്രൗളിയോ ബെസ്സയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7 മികച്ച കവിതകളും
Patrick Gray

Bráulio Bessa സ്വയം ഒരു "കവിത നിർമ്മാതാവ്" എന്ന് നിർവചിക്കുന്നു. കവിയും കോർഡൽ സ്രഷ്ടാവും വായനക്കാരനും പ്രഭാഷകനുമായ സിയാരയിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്റെ വാക്യങ്ങൾ ബ്രസീലിന്റെ കൃപയിൽ വീഴാൻ വടക്കുകിഴക്ക് വിട്ടു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചില കവിതകളെ തുടർന്ന് ഒരു ഹ്രസ്വ വിശകലനത്തിന് ശേഷം.

വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക (ഉദ്ധരണം)

ജീവിതം നിങ്ങളെ കഠിനമായി ബാധിക്കുമ്പോൾ

നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ചോരുമ്പോൾ,

ഈ ഭാരമേറിയ ലോകം

0>നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാനും തകർക്കാനും നൽകുന്നു...

ഇത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയമായി.

വീണ്ടും പോരാടാൻ ആരംഭിക്കുക.

എല്ലാം ഇരുണ്ടപ്പോൾ

ഒന്നും തിളങ്ങുന്നില്ല,

എല്ലാം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ

നിങ്ങൾക്ക് സംശയം മാത്രം...

ഇത് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനുള്ള സമയമാണ്.

വീണ്ടും വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങൂ .

റോഡ് നീണ്ടു

നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദുർബ്ബലമാകുമ്പോൾ,

പാതയോ

എത്താൻ സ്ഥലമോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ...

ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനുള്ള സമയമാണിത്.

വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങൂ.

തുടങ്ങൂ ഒരുപക്ഷേ ബ്രൗലിയോ ബെസ്സയുടെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന കവിതയായിരിക്കും. സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി - ഒരു ആത്മകഥാപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വാക്യങ്ങൾ സ്വയമേവ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു - ഇവിടെ രചനയ്ക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയുണ്ട്.

ഇതും കാണുക: ആഫ്രിക്കൻ കല: പ്രകടനങ്ങൾ, ചരിത്രം, സംഗ്രഹം

ഈ വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയത് ലോറ ബിയാട്രിസ് എന്ന പെൺകുട്ടിയെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ്, 2010-ൽ, എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, നിറ്റെറോയിയിലെ മൊറോ ഡോ ബംബയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബവും നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ താൻ പെൺകുട്ടിയെ കാണുമെന്ന് കവി അറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവളെ ബഹുമാനിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും വാക്യങ്ങൾ രചിക്കാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അവളുടെചരിത്രം. അങ്ങനെയാണ് പുനരാരംഭിക്കുക, പ്രതീക്ഷ , വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും വീണ്ടും ശ്രമിക്കാനുള്ള ഊർജത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന ഒരു കവിത.

നീണ്ട കവിതയിലുടനീളം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ മാനം എന്തുതന്നെയായാലും എല്ലാ ദിവസവും ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണെന്ന ആശയം.

ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടം (ഉദ്ധരണം)

ഇതിന്റെ ഓട്ടത്തിൽ ജീവിതം

നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം

നിങ്ങൾ ഇഴയുമെന്ന്,

നിങ്ങൾ വീഴും, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടും

ജീവിതം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും

നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു

അപ്പോൾ മാത്രം ഓടാൻ.

ജീവിതം ഒരു ഓട്ടമാണ്

നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടാൻ കഴിയില്ല. വരാനല്ല,

പാത ആസ്വദിക്കാനാണ്

പുഷ്പങ്ങളുടെ ഗന്ധം

ഓരോ മുള്ളും ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദനയിൽ നിന്ന്

പാഠം.

ഓരോ വേദനയിൽ നിന്നും,

ഓരോ നിരാശയിൽ നിന്നും,

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർക്കുന്ന ഓരോ തവണയിൽ നിന്നും പഠിക്കുക.

ഭാവി ഇരുളാണ്<1

ചിലപ്പോൾ ഇരുട്ടിലാണ്

നിങ്ങൾ ദിശ കാണുന്നത്.

അനൗപചാരികമായ ഭാഷയും വാമൊഴി സ്വരവും ഉപയോഗിച്ച്, ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടത്തിന്റെ ഭാവഗീതസ്വഭാവം വായനക്കാരനുമായി ഒരു സാമീപ്യബന്ധം , അടുപ്പം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഇവിടെ കാവ്യവിഷയം അവന്റെ വ്യക്തിഗത യാത്രയെക്കുറിച്ചും വഴിയിലെ അപകടങ്ങളെ അവൻ നേരിട്ട രീതിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു.

ഒരു പ്രത്യേക പാതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കവിത വായനക്കാരെ സ്പർശിക്കുന്നു, കാരണം അത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നാമെല്ലാവരും നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടം ആണ്കവിത പ്രധാനമായും ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് .

വേദനകളും തടസ്സങ്ങളും അടിവരയിടുന്നതിനുപുറമെ, സാഹചര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയും തന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തരണംചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഗാനരചനാ കഥാപാത്രം കാണിക്കുന്നു.

2> സ്വപ്നം കാണുക (ഉദ്ധരണം)

സ്വപ്നം കാണുക എന്നത് ഒരു ക്രിയയാണ്, പിന്തുടരുക,

ചിന്തിക്കുക, പ്രചോദിപ്പിക്കുക,

തള്ളുക, നിർബ്ബന്ധിക്കുക,

ഇത് വഴക്കാണ്, വിയർക്കുന്നു.

മുമ്പ് ആയിരം ക്രിയകളുണ്ട്

പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ക്രിയ.

സ്വപ്നം കാണുക എന്നത് എപ്പോഴും പകുതിയായിരിക്കുക,

അത് അൽപ്പം അനിശ്ചിതത്വമാണ്,

അൽപ്പം വിരസമാണ്, അൽപ്പം വിഡ്ഢിത്തമാണ്,

ഇത് അൽപ്പം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു,

കുറച്ച് ശരിയാണ് , അൽപ്പം തെറ്റ്,

അത് പകുതി മാത്രമാണ്

സ്വപ്നം കാണുക എന്നത് അൽപ്പം ഭ്രാന്താണ്

അൽപ്പം വഞ്ചനയാണ്,

യഥാർത്ഥമായതിനെ ചതിക്കുക

ഒരു തരത്തിൽ സത്യമായിരിക്കുക.

ജീവിതത്തിൽ, പകുതിയായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്,

പൂർണ്ണമാകുന്നത് രസകരമല്ല.

മുഴുവനും പൂർണ്ണമാണ്,

ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല,

അത് കൃപയില്ലാത്തതാണ്, ഇത് നിഷ്കളങ്കമാണ്,

പോരാടേണ്ടതില്ല.

പാതി ആരാണ് ഏറെക്കുറെ മുഴുവനായും

ഏതാണ്ട് നമ്മെ സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിപുലമായ കവിത സ്വപ്നം ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നാമെല്ലാവരും ജീവിച്ച ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ലിറിക്കൽ ഇയു ഒരു ഉറങ്ങുന്ന സ്വപ്നത്തെയും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു, ഇവിടെ ക്രിയ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അഭിലാഷം എന്ന അർത്ഥവും എടുക്കുന്നു.

ബ്രൗലിയോയുടെ ഈ കോർഡൽ അത് എന്തായിരിക്കും എന്നതിന്റെ നിർവചനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സ്വപ്നം കൂടാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ക്രിയകളെക്കുറിച്ചും.

വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു: നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമോനമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണോ?

വിശപ്പ് (ഉദ്ധരണം)

ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു

വിശപ്പിനുള്ള പാചകക്കുറിപ്പ്,

അതിന്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ്,

അതിന്റെ പേരിന്റെ ഉത്ഭവം.

എന്തുകൊണ്ടാണ്

ഇത്രയും "കഴിക്കാൻ",

എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ,

ഒഴിഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് ആണ്

ഇതും കാണുക: നിങ്ങൾ കാണേണ്ട 47 മികച്ച സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകൾ

പ്രധാന ഗതി എന്ന് അറിയുമ്പോൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുളിർമ്മ നൽകുന്നു.

എന്താണ്? വിശപ്പോ? അതിന്റെ വിലാസം എന്താണ്,

അവൾ അവിടെ ഫാവെലയിലാണോ

അതോ സെർട്ടോയുടെ കൊടുമുടിയിലാണോ?

അവൾ മരണത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ്

അങ്ങനെയാണെങ്കിലും , അവൾ ഒരു കഷണം റൊട്ടിയേക്കാൾ ശക്തയല്ല

.

ഇത് എന്തൊരു വിചിത്രമായ രാജ്ഞിയാണ്

ദുരിതത്തിൽ മാത്രം വാഴുന്ന,

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു വീടുകൾ

ചിരിക്കാതെ, ഗൗരവമുള്ള മുഖത്തോടെ,

അത് വേദനയും ഭയവും ഉളവാക്കുന്നു

ഒരു വിരൽ വെക്കാതെ

നമ്മിൽ ഒരുപാട് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

കവിതയിൽ വിശപ്പ്, ബ്രസീലിയൻ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തെ തലമുറകളായി അലട്ടുന്ന ഒരു രോഗത്തെ കുറിച്ച് ബ്രൗളിയോ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ഗാനരചന അതിന്റെ വാക്യങ്ങളിലൂടെ, വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സാമൂഹിക അസമത്വത്തിന്റെ എന്തിനാണ് വിശപ്പ് - വളരെ വേദനാജനകമായത് - ചിലരെ ബാധിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അല്ല.

വിശപ്പ് എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ മിശ്രിതമാണ് കവിതയിലുടനീളം നാം വായിക്കുന്നത്. ഭൂപടം, ഒടുവിൽ അതിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ലിറിക്കൽ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ പരിഹാരം, അവസാനംകവിത, "ഈ അഴിമതിയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ പണവും ശേഖരിക്കാൻ, അത് എല്ലാ കോണിലും വിശപ്പിനെ കൊല്ലുന്നു, ആരോഗ്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടി അതിലും കൂടുതൽ അവശേഷിക്കുന്നു" 5>

കറിവേപ്പിലയും മുരിങ്ങയിലയും

തിളപ്പിച്ച കാസറോൾ

പാത്രത്തിലെ തണുത്ത വെള്ളം

ഫ്രിഡ്ജിനേക്കാൾ നല്ലത്.

പൊടി നഗരത്തിൽ കാണാത്ത

സമാധാനത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും

അഗാധതയിൽ മുറ്റം

പരപ്പിക്കുന്നു.

എനിക്ക് ലാളിത്യമാണ് ഇഷ്ടം

സെർട്ടോയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ.

Bodegas to buy

ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റാണ്

ഇത് ഇപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റിൽ വിൽക്കുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം.

കുറിക്കാൻ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിന്

കാർഡ് ആവശ്യമില്ല

കാരണം ചിലപ്പോൾ റൊട്ടി കുറവായിരിക്കും

പക്ഷെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല.

സെർട്ടോയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ

എനിക്ക് ഇഷ്ടം ലാളിത്യമാണ് , സെർട്ടോയുടെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ - അവന്റെ ജന്മനാട്.

ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താമെന്നും ജീവിതത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരാകാൻ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിധിയും

വടക്കുകിഴക്കിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ലഘു ഉദാഹരണങ്ങൾ ലിറിക്കൽ ഇയു നൽകുന്നു: ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകൾക്ക് പകരം ബോഡെഗാസ്, ക്രെഡിറ്റ് വിൽപ്പന, ലളിതമായ നോട്ട്ബുക്കിലെ വാങ്ങലുകളുടെ കുറിപ്പുകൾ. എനിക്ക് ലാളിത്യമാണ് ഇഷ്ടം അതേ സമയം തന്നെയുള്ള ഈ സെർട്ടനെജോ ജീവിതശൈലിയെ പ്രശംസിക്കുന്നുആവശ്യക്കാരും സമ്പന്നരും.

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഉദ്ധരണം)

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ

ലോകം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്,

നിങ്ങൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാം

അപ്പോഴും ആവശ്യക്കാരും.

അതുപോലെയുണ്ട്,

എല്ലാത്തരം ജീവിതമുണ്ട്

എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും .

ആളുകൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്

അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ആളുകളുണ്ട്

എന്നാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പിന്തുടരില്ല ,

അത് പോലും മറച്ചുവെക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട്,

ജീവിതം രസകരം മാത്രമാണെന്ന് പറയുക

കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണാൻ.

മുകളിലുള്ള ചരട് ഇതാണ് വളരെ സമകാലികമായ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച്: സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ഉപയോഗവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും.

ഇത്തരം സാധാരണ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ബ്രൗളിയോയ്ക്ക് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാന വശം കൂടിയാണ്: ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണപ്പെടണം, ആരുമായി ഇടപഴകുന്നു, ഈ ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പങ്കാളികളാക്കാൻ അനുവദിക്കുക.

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ ഗാനാത്മകമായ സ്വയം സംസാരിക്കുന്നത്, നാം വെർച്വലിലായിരിക്കുമ്പോൾ എണ്ണമറ്റ തവണ നമ്മെ മറികടക്കുന്ന വികാരങ്ങളുടെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ലോകം: അസൂയ, അസൂയ, പോരായ്മ - ഈ കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും .

ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നന്നായി പ്രശംസിച്ചു! (ഉദ്ധരണം)

ഓരോ ദിവസവും അവൾ

ഞങ്ങളുടെ തെരുവിലൂടെ കടന്നുപോയി

ചന്ദ്രനെ പോലെ സുന്ദരി

രാത്രിalumiava.

എന്നാൽ

ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല

ഞാൻ ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ വക്കിലാണ്

എന്ന്

ടൈറ്റ്‌ല<1

അവളോട് പറയാതിരുന്നതിന്:

ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നന്നായി പ്രശംസിച്ചു!

ഒരു ദിവസം എന്റെ സോയി അവളെ പരിഹസിച്ചു

അവളുടെ വഴിയെ

തലമുടി ഊഞ്ഞാലാടുന്നു

എന്റെ ഫ്രൈവിയർ ഫ്രിവിയാരം.

ആയിരം കാമദേവന്മാർ എന്നെ അമ്പെയ്തു

എന്നെ പ്രണയത്തിലാക്കി,

ഒലിച്ചുപോയി, മൃഗവും മുറിവേറ്റും,

അവളുടെ കൈപിടിച്ച്.

അന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു:

ഞാൻ നിന്നെ നന്നായി പ്രശംസിച്ചു!

ബ്രൗലിയോ ബെസ്സയുടെ ഒരു പ്രണയകവിതയുടെ കോപ്പി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നന്നായി പ്രശംസിച്ചു! , രചയിതാവിന്റെ ഭാര്യ കാമിലയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്. ഇരുവരും കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടുമുട്ടുകയും സിയാറയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടും കൂടി ഒരു കുട്ടിക്കാലം പങ്കിടുകയും ചെയ്തു.

മുകളിലുള്ള കവിത ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്: ഗാനരചന മാത്രമുള്ള ആദ്യ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയം പെൺകുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു, രണ്ടാമത്തെ നിമിഷത്തിൽ അവൾ വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇവിടെ പ്രണയം വികാരങ്ങളുടെ മിശ്രിതമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു: ജഡികമായ ആഗ്രഹം, സൗഹൃദം, വാത്സല്യം, സഹവാസം, നന്ദി .

ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു, ആ നിമിഷം എല്ലാ സാമ്പത്തിക പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യുവതി വിവാഹാഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നു. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നു, വാടക വീട്ടിൽ പങ്കിട്ടു, വർഷങ്ങൾ പരസ്പരം പിന്തുടരുന്നു, ഇരുവരും ആ ശുദ്ധവും ദൃഢവുമായ സ്നേഹത്താൽ ഒന്നിക്കുന്നു.

ആരാണ് ബ്രൗളിയോ ബെസ്സ

സിയറയുടെ ഉൾപ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു - കൂടുതൽ കൃത്യമായിആൾട്ടോ സാന്റോയിൽ - ബ്രൗലിയോ ബെസ്സ 14-ാം വയസ്സിൽ കവിതയെഴുതാൻ തുടങ്ങി.

ബ്രൗളിയോ ബെസ്സയുടെ ഛായാചിത്രം

സ്വയം നിർവചിക്കുന്നതിനായി രചയിതാവ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

കവിതയിലൂടെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. അതിനായി, എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് എഴുതണം.

Fame

2011-ൽ, Bráulio ഒരു facebook പേജ് (Nação Nordestina എന്ന് വിളിക്കുന്നു) സൃഷ്ടിച്ചു, അത് ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്‌സിൽ എത്തി. വടക്കുകിഴക്കൻ പോപ്പുലർ കവിതയായ കോർഡൽ എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നിർത്തിയില്ല.

പ്രോഗ്രാമിന്റെ നിർമ്മാണം എൻകോൺട്രോ കോം ഫാത്തിമ ബെർണാഡ്സ് 2014-ന്റെ അവസാനത്തിൽ നോർഡെസ്റ്റെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന കവിത പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം കവിയെ തേടിയെത്തി. വൈറലായി.

വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു, ഫേസ്‌ടൈം വഴിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആദ്യ പങ്കാളിത്തം. ഈ ദ്രുത അവസരത്തിൽ, വടക്കുകിഴക്കൻ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന മുൻവിധികളെക്കുറിച്ച് ബ്രൗലിയോ കുറച്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു.

പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ദൃശ്യപരത ലഭിച്ച പ്രോഗ്രാമിൽ വ്യക്തിപരമായി പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു.

ഈ ആദ്യ സന്ദർശനം ബ്രസീലിലുടനീളം ബ്രൗളിയോയെ പ്രൊജക്‌റ്റ് ചെയ്‌ത പുതിയ ക്ഷണങ്ങൾ നൽകി.

രപാദുരയ്‌ക്കൊപ്പം കവിത

ഫാത്തിമ ബെർണാഡ്‌സുമായുള്ള മീറ്റിംഗിൽ ബ്രൗളിയോയുടെ പങ്കാളിത്തം പതിവായി മാറി, 2015 ഒക്ടോബർ 8-ന് ദിയാ ഡോ നോർഡെസ്റ്റിനോ, അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. ഒരു പീഠത്തിനു മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്ത Poesia com rapadura എന്ന പെയിന്റിംഗ്.

ആദ്യം ചൊല്ലിയ കവിത വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനക്കാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു , പെയിന്റിംഗ് വാരികയായി.

റെക്കോർഡ്കാഴ്‌ചകൾ

2017-ൽ, ബ്രൗലിയോയുടെ വീഡിയോകൾ ചാനലിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ കാഴ്‌ചകളുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു - വർഷത്തിൽ 140 ദശലക്ഷത്തിലധികം കാഴ്‌ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്‌തകങ്ങൾ

Bráulio Bessa ഉണ്ട് ഇതുവരെ, നാല് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവ ഇവയാണ്:

  • രപദൂരത്തോടുകൂടിയ കവിത (2017)
  • രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന കവിത (2018)
  • വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക (2018)
  • ആത്മാവിൽ ഒരു ലാളന (2019)

കാണുക കൂടാതെ
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.