ഓ ഗ്വാറാനി, ജോസ് ഡി അലൻകാർ: പുസ്തകത്തിന്റെ സംഗ്രഹവും വിശകലനവും

ഓ ഗ്വാറാനി, ജോസ് ഡി അലൻകാർ: പുസ്തകത്തിന്റെ സംഗ്രഹവും വിശകലനവും
Patrick Gray

17-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, റിയോ ഡി ജനീറോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉൾപ്രദേശത്തുള്ള സെറാ ഡോസ് ഓർഗാവോസിൽ, പാക്വർ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു ഫാമിലാണ് ജോസ് ഡി അലൻകാർ പറഞ്ഞ കഥ നടക്കുന്നത്.

മൂന്നാം വ്യക്തിയിൽ വിവരിച്ച ഈ നോവൽ നാല് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു (ദി അഡ്വഞ്ചേഴ്‌സ്, പെരി, ദി എയ്‌മോറസ്, ദി കറ്റാസ്‌ട്രോഫ്). ആഴത്തിലുള്ള വിവരണാത്മകമായി, പ്രദേശത്തിന്റെയും വീടിന്റെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും വരയ്ക്കാൻ ആഖ്യാതാവ് ശ്രമിക്കുന്നു.

അമൂർത്തമായ

ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം സമ്പന്നനായ പോർച്ചുഗീസ് കുലീനനായ ഡി.ആന്റോണിയോ ഡി മാരിസാണ്. , റിയോ ഡി ജനീറോ നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാൾ. ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും പോർച്ചുഗൽ രാജാവിന് സമർപ്പിക്കുകയും കോളനിയിൽ പോർച്ചുഗീസ് അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. പുസ്‌തകത്തിന്റെ ആദ്യ പേജുകളിൽ പ്രഭു പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു:

— ഇതാ ഞാൻ പോർച്ചുഗീസ് ആണ്! ഇവിടെ, ഒരു വിശ്വസ്ത ഹൃദയത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും, സത്യവിശ്വാസത്തിന് ഒരിക്കലും വിരുദ്ധമല്ല. എന്റെ രാജാവ് എനിക്ക് നൽകിയ ഈ നാട്ടിൽ, എന്റെ ഭുജത്താൽ കീഴടക്കിയ ഈ സ്വതന്ത്ര നാട്ടിൽ, പോർച്ചുഗൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കും പോലെ വാഴും. ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു!

D.Antônio de Maris ന്റെ ഭാര്യ D.Lauriana ആയിരുന്നു, സാവോ പോളോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീ "ഒരു നല്ല ഹൃദയം, ഒരു ചെറിയ സ്വാർത്ഥൻ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്കൊരുമിച്ച് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, D.Diogo de Mariz, അവന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ പാത പിന്തുടരും, D.Cecília, ഒരു മധുരവും വികൃതിയും ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി.

D.ആന്റോണിയോയ്ക്ക് മറ്റൊരു മകളുണ്ടായിരുന്നു, D.Isabel, ബാസ്റ്റാർഡ്, പ്രഭുവും ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഫലം. ഡി.ഇസബെൽ എന്നയാളുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്പിതാവിനോട് ഒരു മരുമകളെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്.

D.Antônio, കുടുംബത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ അൽവാരോ ഡി സാ, ഫാമിലെ ജീവനക്കാരനായ Sr.Loredano എന്നിവരിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിൽ സഹായമുണ്ടായിരുന്നു.

Peri , Goitacás ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് Ceci യോട് അർപ്പണബോധവും വിശ്വസ്തവുമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ച ശേഷം, ഇന്ത്യക്കാരൻ മാരിസ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ പോയി, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

— സംശയമില്ല, ഡി. അന്റോണിയോ ഡി മാരിസ്, സെസിലിയയോടുള്ള അന്ധമായ സമർപ്പണത്തിൽ പറഞ്ഞു. അവൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു- തന്റെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി അവന്റെ ഇഷ്ടം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ ഒന്നാണ്, ഈ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ സ്വഭാവം. എന്റെ മകളെ രക്ഷിച്ച് നീ ഇവിടെ നടന്ന ആദ്യ ദിവസം മുതൽ നിന്റെ ജീവിതം നിസ്വാർത്ഥതയുടെയും വീരത്വത്തിന്റെയും ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, അൽവാരോ, അവൻ ഒരു കാട്ടാളന്റെ ശരീരമുള്ള ഒരു പോർച്ചുഗീസ് മാന്യനാണ്!

എന്നാൽ പെരി മാത്രം സെസിയെ പ്രണയിച്ചിരുന്നില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ അൽവാരോ സായും പെൺകുട്ടിയെ വശീകരിക്കുകയും എപ്പോഴും സമ്മാനങ്ങളും ട്രീറ്റുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, വിശ്വസ്തനും സുന്ദരനുമായ ഈ മാന്യനിൽ സെസിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നു. സെസിയുടെ അർദ്ധസഹോദരി ഇസബെൽ അൽവാരോയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു.

നോവലിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ മാരിസ് കുടുംബം അപകടത്തിലാണ്. ലൊറെഡാനോ വെള്ളി ഖനികളിലെത്താനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുമായി വരുന്നു, ഐമോർ ഇന്ത്യക്കാർ ഫാം ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.

പെരി ശത്രുവിന്റെ വലിയ നേട്ടം മനസ്സിലാക്കുന്നു, തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ, അവൻ ഒരു വലിയ ത്യാഗത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നു. Aimorés നരഭോജികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞ്, പെരി സ്വയം വിഷം കഴിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു.

എന്ന ആശയംഇന്ത്യക്കാരൻ: അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ, ഗോത്രം അവന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും തുടർന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്യും, കാരണം മാംസം വിഷലിപ്തമാകും. സെസിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പെരിയുടെ ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം അതായിരിക്കും.

ഒടുവിൽ, ഭാഗ്യവശാൽ, അൽവാരോ പെരിയുടെ പദ്ധതി കണ്ടെത്തുകയും അവനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോറെഡാനോയുടെ പ്രൊജക്‌ടുകളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല, അവൻ സ്‌തംഭത്തിൽ മരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു .

ഇതും കാണുക: ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി: ഇറ്റാലിയൻ പ്രതിഭയുടെ 11 പ്രധാന കൃതികൾ

മാരിസ് ഫാമിലി ഫാമിന് തീയിടുകയും തന്റെ മകളെ രക്ഷിക്കാൻ ഡി.ആന്റോണിയോ പെരിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും അവളോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടാൻ അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു വലിയ സംഭവത്തിന് ശേഷം നോവൽ അവസാനിക്കുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റ്, പെരിയും സെസിയും ചക്രവാളത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ

പെരി

ഗോയ്‌റ്റാക്കാസ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരൻ. തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സെസി എന്ന പെൺകുട്ടിയോട് അയാൾക്ക് അഗാധമായ സ്നേഹമുണ്ട്. അവളാണ് കഥയിലെ നായകൻ.

സെസി (സെസിലിയ)

അവളാണ് കഥയിലെ നായിക. മധുരവും അതിലോലവുമായ മെയ്ഗ, റൊമാന്റിസിസത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ പ്രതിനിധിയാണ്. D.Antônio de Mariz, D.Lauriana ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് Cecília.

D.Antônio de Mariz

Cecília, D.Diogo, Isabel എന്നിവരുടെ പിതാവ്. റിയോ ഡി ജനീറോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉൾപ്രദേശത്തുള്ള പാക്വർ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു ഫാമിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസ് പ്രഭു.

D.Lauriana

സെസിലിയയുടെയും ഡി .ഡി.ആന്റോണിയോ ഡി മാരിസിന്റെ ഭാര്യ ഡിയോഗോ.

ഡി.ഡിയോഗോ

സെസിലിയയുടെ സഹോദരനും ഇസബെലിന്റെ അർദ്ധസഹോദരനുമായ ഡി.ഡിയോഗോ ഡി.ആന്റോണിയോ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്.D.Lauriana.

Isabel

D.Antônio യുടെയും ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയുടെയും തെണ്ടിയായ മകൾ, Mariz കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ഇസബെൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയ സുന്ദരിയാണ്. അവൾ അൽവാരോ ഡി സായുമായി പ്രണയത്തിലാണ്.

അൽവാരോ ഡി സാ

മാരിസ് കുടുംബത്തിന്റെ ദീർഘകാല സുഹൃത്തായ അൽവാരോ ഡി സാ സെസിലിയയോട് ആവശ്യപ്പെടാത്ത അഭിനിവേശം പുലർത്തുന്നു. സെസിയുടെ അർദ്ധസഹോദരി ഇസബെൽ അൽവാരോ ഡി സായുമായി പ്രണയത്തിലാണ്.

ലോറെഡാനോ

D.Antônio de Mariz ന്റെ ഫാമിലെ ജീവനക്കാരനായ ലോറെഡാനോ ഒരു മികച്ച വില്ലനാണ്. തന്റെ മുതലാളിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാനും സെസിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നു.

O Guarani

ന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിന്റെ പുറംചട്ട 1857-ലാണ് ഈ നോവൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ബ്രസീലിലെ ആധുനികതയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന കൃതികൾ. പുസ്‌തകത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിന്റെ പുറംചട്ട ചുവടെ:

O Guarani-യുടെ ആദ്യ പതിപ്പിന്റെ പുറംചട്ട.

ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭം

Guarani എന്ന നോവൽ ജോസ് ഡി അലൻകാറിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഈ പുസ്തകം ഇന്ത്യൻവാദിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, റൊമാന്റിസിസത്തിന്റേതാണ്.

ആദ്യം സീരിയൽ ഫോർമാറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, അതായത്, ഡിയാരിയോ ഡോ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തോടെ, നോവൽ ആദ്യമായി ഫോർമാറ്റിൽ ശേഖരിച്ചു. 1857-ലെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ.

രചയിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം, നമ്മുടേത്, സാധാരണ ബ്രസീലിയൻ, നമ്മുടെ ഉത്ഭവത്തിലേക്ക്, കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും കോളനിവൽക്കരിച്ചതുമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് (നോവലിൽ പെരിയും സെസിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു) . അക്കാര്യത്തിൽ,ജോസ് ഡി അലൻകാർ ഇന്ത്യക്കാരനെ ഒരുതരം മധ്യകാല നായകനാക്കി മാറ്റാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു (ധീരൻ, ധീരൻ, ആദർശവൽക്കരണം).

രചയിതാവിനെക്കുറിച്ച്

ജോസ് മാർട്ടിനിയാനോ ഡി അലൻകാർ ജനിച്ചത് 1829 മെയ് 1-നാണ്. ഫോർട്ടലേസ, നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ ക്ഷയരോഗബാധിതനായി, 1877 ഡിസംബർ 12-ന് റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ വച്ച് മരിച്ചു.

കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അദ്ദേഹം കുടുംബത്തോടൊപ്പം റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ താമസിക്കാൻ പോയി. സെനറ്ററായിരുന്ന പിതാവിന് രാഷ്ട്രീയ അഭിലാഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

ജോസ് ഡി അലൻകാർ നിയമത്തിൽ ബിരുദം നേടി, കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1869 നും 1870 നും ഇടയിൽ നീതിന്യായ മന്ത്രിയായതിനുപുറമേ, സിയറയുടെ ജനറൽ ഡെപ്യൂട്ടി ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ഇതും കാണുക: ക്ലാരിസ് ലിസ്പെക്ടർ: ജീവിതവും ജോലിയും

കൊറേയോ മെർക്കന്റിൽ, ജോർണൽ ഡോ കൊമെർസിയോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ആശയവിനിമയ വാഹനങ്ങൾക്കായി എഴുതിയ അദ്ദേഹം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായും പ്രവർത്തിച്ചു. 1855-ൽ അദ്ദേഹം ഡിയാരിയോ ഡോ റിയോ ഡി ജനീറോയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയക്കാരനും പത്രപ്രവർത്തകനും എന്നതിലുപരി, ഒരു പ്രാസംഗികൻ, നാടക നിരൂപകൻ, എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ജോസ് ഡി അലൻകാർ അഗാധമായ സജീവമായ ബൗദ്ധികജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു. .

ബ്രസീലിയൻ അക്കാദമി ഓഫ് ലെറ്റേഴ്‌സിന്റെ ചെയർ നമ്പർ 23-ൽ മച്ചാഡോ ഡി അസിസ് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

അദ്ദേഹം 1857-ൽ, വെറും ഇരുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ ഓ ഗ്വാറാനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ജോസ് ഡി അലൻകാർ എഴുതിയത് PDF പതിപ്പിൽ പൊതുവായത്ഫൗസി മൻസൂർ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ഫീച്ചർ ഫിലിം, സിനിമയ്‌ക്കുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ്, കൂടാതെ ഡേവിഡ് കാർഡോസോ പെരിയുടെ വേഷത്തിലും ഡൊറോത്തി മേരി ബൗവിയർ സെസിയുടെ വേഷത്തിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഓ ഗ്വാറാനി (ഫൗസി മൻസൂറിന്റെ ചിത്രം, 1979)

മറ്റൊരെണ്ണം. O Guarani

1996-ൽ നോർമ ബെംഗൽ സംവിധാനം ചെയ്ത O Guarani എന്ന സിനിമയിൽ പെരിയുടെയും തത്യാന ഇസയുടെയും വേഷത്തിൽ മാർസിയോ ഗാർഷ്യയുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. സെസിയുടെ വേഷത്തിൽ.

നോർമ ബെംഗലിന്റെ ഒ ഗ്വാറാനി ഫിലിം, 1996

മിനിസീരീസ് ഓ ഗ്വാറാനി

പുസ്‌തകത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മിനിസീരീസ് ടിവി മാഞ്ചെറ്റാണ് നിർമ്മിച്ചത്, അതിൽ 35 അധ്യായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. . വാചകത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത് വാൽസിർ കരാസ്‌കോയും മാർക്കോസ് ഷെച്ച്‌മാനാണ് സംവിധാനത്തിന്റെ ചുമതലയും.

1991 ഓഗസ്റ്റ് 19 നും സെപ്റ്റംബർ 21 നും ഇടയിലാണ് എപ്പിസോഡുകൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തത്.

അഭിനേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആഞ്ചെലിക്ക സെസിയെയും ലിയോനാർഡോ ബ്രിസിയോയെയും അവതരിപ്പിച്ചു. പെരി കളിച്ചു.

O Guarani: Chapter 01

Opera O Guarani

Composer Carlos Gomes ജോസ് ഡി അലൻകാറിന്റെ നോവലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പറ സൃഷ്ടിച്ചു. 1870-ൽ ഇറ്റലിയിൽ (മിലാനിൽ) ആദ്യമായി ഷോ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഷോയുടെ പോസ്റ്റർ.
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.