സാന്ദ്രോ ബോട്ടിസെല്ലിയുടെ ശുക്രന്റെ ജനനം പെയിന്റിംഗ് (വിശകലനവും സവിശേഷതകളും)

സാന്ദ്രോ ബോട്ടിസെല്ലിയുടെ ശുക്രന്റെ ജനനം പെയിന്റിംഗ് (വിശകലനവും സവിശേഷതകളും)
Patrick Gray

1482 നും 1485 നും ഇടയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ശുക്രന്റെ ജനനം എന്ന പെയിന്റിംഗ് ഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരനായ സാന്ദ്രോ ബോട്ടിസെല്ലി (1445-1510) സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത പ്രതീകമാണ് ക്യാൻവാസ്.

ഈ ക്യാൻവാസ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സാന്ദ്രോ ബോട്ടിസെല്ലി ബൈബിൾ രംഗങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു. ഗ്രീക്കോ-റോമൻ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ പല സൃഷ്ടികളും അദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടിയ റോമിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമാണ്, നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, കണ്ടതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുരാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രംഗങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

ഇതും കാണുക: കസൂസയുടെ സംഗീത പ്രത്യയശാസ്ത്രം (അർത്ഥവും വിശകലനവും)

ചിത്രം ശുക്രന്റെ ജനനം ഇറ്റാലിയൻ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയായ ലോറെൻസോ ഡി പിയർഫ്രാൻസ്‌കോയാണ് നിയോഗിച്ചത്. ലോറെൻസോ ഒരു ബാങ്കറും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായിരുന്നു, കൂടാതെ തന്റെ വീട് അലങ്കരിക്കാൻ ബോട്ടിസെല്ലിയിൽ നിന്ന് ഒരു കഷണം നിയോഗിച്ചു. 1482 നും 1485 നും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ഓർഡറിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ ചിത്രകലയുടെ മാസ്റ്റർപീസ് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ക്യാൻവാസ്.

പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ശുക്രന്റെ ജനനം

1. ശുക്രൻ

നഗ്നയായി, ക്യാൻവാസിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത്, ശുക്രൻ തന്റെ നഗ്നാവസ്ഥ മറയ്ക്കാൻ ഒരു വിവേചനപരമായ ആംഗ്യം ചെയ്യുന്നു. വലതുകൈ സ്തനങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഇടത് കൈ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ തിരക്കിലാണ്.

അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശം അതിന്റെ ക്ലാസിക്, ശുദ്ധവും പവിത്രവുമായ സൗന്ദര്യത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു കൂടാതെ കൂടുതൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ വളവുകൾ. അവളുടെ നീണ്ട ചുവന്ന മുടി ഒരുതരം സർപ്പത്തെപ്പോലെ അവളുടെ ശരീരത്തിലുടനീളം ചുരുളുന്നു, അവളുടെ ലൈംഗികത മറയ്ക്കാൻ നായകൻ ഒരു ചരട് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2. ദേവന്മാർകാറ്റ്

സ്‌ക്രീനിന്റെ ഇടതുവശത്ത്, കാറ്റിന്റെ ദേവനായ സെഫിറസും ഒരു നിംഫും (ഓറയോ ബോറയോ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു) ആലിംഗനം ചെയ്‌ത് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് നായകനായ വീനസിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീശാൻ സഹായിക്കുന്നു.

അവ ഊതുമ്പോൾ, റോസാപ്പൂക്കൾ വീഴുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് റോസാപ്പൂക്കൾ ജനിച്ചത് ശുക്രൻ ഉറച്ച ഭൂമിയിൽ കാലുകുത്തുകയും സ്നേഹത്തിന്റെ വികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ്.

3. വസന്തത്തിന്റെ ദേവി

പെയിന്റിംഗിന്റെ വലതുവശത്ത് സ്പ്രിംഗ് ദേവതയുണ്ട്, ശുക്രനെ ഒരു പുഷ്പ ആവരണത്താൽ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അവൾ നവീകരണത്തെയും വസന്തകാലത്ത് പൂക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

4. ഷെൽ

ബോട്ടിസെല്ലിയുടെ മാസ്റ്റർപീസിലുള്ള ഷെൽ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെയും സന്തോഷത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു . ഷെല്ലിന്റെ ആകൃതി സ്ത്രീ ലൈംഗികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി സ്നാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ശുക്രന്റെ ജനനം

നവോത്ഥാന സവിശേഷതകൾ തന്റെ ക്യാൻവാസ് രചിക്കുന്നതിന്, ബോട്ടിസെല്ലി ക്ലാസിക്കൽ പ്രാചീനതയിൽ പ്രചോദനം തേടി. 11>.

മറ്റ് നവോത്ഥാന കൃതികളിലെന്നപോലെ, ഗ്രീക്കോ-റോമൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനവും പുറജാതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവും ഇവിടെ പ്രകടമാണ് (വഴി, പൊതുവേ, ഈ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ കലാകാരന്മാർ എന്ന് പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയും. പലപ്പോഴും പുറജാതീയ സംസ്കാരത്തിൽ മദ്യപിച്ചു). ഈ അർത്ഥത്തിൽ, സ്വാധീനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നവോത്ഥാനം ഒരു യഥാർത്ഥ വിപ്ലവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

രൂപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ലക്ഷ്യം സമത്വമായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസിക് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഘടനയും, ശുക്രന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണതയിൽ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളും.

പ്രകൃതിയെ വിലമതിക്കുന്നത് ചലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. ബോട്ടിസെല്ലി വരച്ച കാൻവാസിൽ കാണാം.

നവോത്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ട് നേട്ടങ്ങളും ഈ പെയിന്റിംഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു: വീക്ഷണം , ആഴം എന്നീ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിപുലീകരണം. പശ്ചാത്തലത്തിലെ സമുദ്ര ഭൂപ്രകൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ചിത്രകലയിലെ നായകൻ എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

വിശദമായ വിശകലനം

ബോട്ടിസെല്ലി, ഒരു നൂതന കലാകാരന്

ബോട്ടിസെല്ലിയെ ധീരനും പുരോഗമനപരവുമായ ഒരു കലാകാരനായി കണക്കാക്കാം. ഹവ്വായെക്കൂടാതെ നഗ്നയായ ഒരു സ്ത്രീയെ തന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു ആംഗ്യത്തിൽ വരച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.

പുരാതനമായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച ആദ്യ കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ.

ഇതും കാണുക: ക്യൂബിസം: കലാപരമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക

ഇത്രയും മാതൃകകൾ തകർക്കുന്നതിൽ തൃപ്തനല്ല, ടസ്കാനിയിൽ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച ആദ്യത്തെ സ്രഷ്‌ടാക്കളിൽ ഒരാളും ബോട്ടിസെല്ലിയായിരുന്നു. അതുവരെ, ചിത്രങ്ങൾ സാധാരണയായി ചുവരിലോ മരത്തിലോ വരച്ചിരുന്നു.

പെയിന്റിംഗിന്റെ ശീർഷകത്തെക്കുറിച്ച്

തലക്കെട്ട് കാഴ്ചക്കാരനെ വിവരിച്ച സംഭവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബോട്ടിസെല്ലി കൃത്യമായി പറഞ്ഞില്ല ശുക്രന്റെ ജനനം വരയ്ക്കുക, പക്ഷേ ദേവി ആയിരുന്നപ്പോൾ മിഥ്യയുടെ തുടർച്ചസൈപ്രസ് ദ്വീപിലെത്താൻ കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ഷെല്ലിൽ ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

പെയിന്റിംഗിലെ ചലനം

പെയിന്റിംഗ് ശുക്രന്റെ ജനനം ഒരു ആശയത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചലനത്തിന്റെ ചലനം.

ശ്രദ്ധിക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന്, മ്യൂസിന്റെ മുടി, വസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്ലീറ്റുകൾ, പുഷ്പമായ ആവരണം, ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന റോസാപ്പൂക്കൾ. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ, ബോട്ടിസെല്ലിക്ക് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സംവേദനം കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും.

കാൻവാസിന്റെ പശ്ചാത്തലം

ബോട്ടിസെല്ലി ആദർശമാക്കിയ ക്യാൻവാസിന്റെ പശ്ചാത്തലം അങ്ങേയറ്റം സമ്പന്നമാണ്. ചിത്രകാരൻ തന്റെ കൃതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളുടെ പരമ്പര നിരീക്ഷിക്കുക: കടലിന് ചെതുമ്പലുകൾ ഉണ്ട്, തീരത്തെ പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഭൂമി പുല്ലിന്റെ പരവതാനി പോലെ കാണപ്പെടുന്നു, മരങ്ങളുടെ ഇലകൾക്ക് അസാധാരണമായ സ്വർണ്ണ നിറങ്ങളുണ്ട്.

ഭൂപ്രകൃതി അടിവരയിടുന്നു. ശുക്രന്റെ സൗന്ദര്യസൗന്ദര്യവും അതിന്റെ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.

പ്രചോദനം

തീർച്ചയായും ഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരന്റെ പ്രചോദനങ്ങളിലൊന്ന് ഗ്രീക്ക് പ്രതിമ വീനസ് കാപ്പിറ്റോലിന ആയിരുന്നു, അതേ സ്ഥാനത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പുരാതന ശിൽപം ബോട്ടിസെല്ലിയുടെ ശുക്രനായി.

കാപ്പിറ്റോലിൻ വീനസ് ബോട്ടിസെല്ലിയുടെ മ്യൂസിന്റെ രചനയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകുമായിരുന്നു.

കാൻവാസിലെ നായകൻ സിമോനെറ്റ കാറ്റാനിയോയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. വെസ്പുച്ചി, ഒരു സമ്പന്ന വ്യാപാരിയും സൗന്ദര്യ ഐക്കണുമായ സാന്ദ്രോ ബോട്ടിസെല്ലിയുടെ ഭാര്യയും നവോത്ഥാന കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടവും.

പ്രായോഗിക വിവരങ്ങൾപെയിന്റിംഗ് ശുക്രന്റെ ജനനം

ഒറിജിനലിൽ പേര് നാസ്സിത ഡി വെനേരെ
മാനങ്ങൾ 1.72 m x 2.78 m
സൃഷ്ടിയുടെ വർഷം 1482 നും 1485 നും ഇടയിൽ
ലൊക്കേഷൻ ഉഫിസി ഗാലറി (ഫ്ലോറൻസ്, ഇറ്റലി)
ടെക്‌നിക് കാൻവാസിൽ ടെമ്പറിംഗ്
അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട കലാപരമായ പ്രസ്ഥാനം നവോത്ഥാനം

ആരാണ് സാൻഡ്രോ ബോട്ടിസെല്ലി

1445 മാർച്ച് 1 ന് ജനിച്ച അലസ്സാൻഡ്രോ ഡി സാന്ദ്രോ ബോട്ടിസെല്ലി എന്ന പേരിൽ മാത്രം അറിയപ്പെടുന്ന മരിയാനോ ഡി വാന്നി ഫിൽപെപ്പി ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേരുകളിൽ ഒന്നായി മാറും.

കലാകാരൻ ഒരു തുകൽക്കാരന്റെ മകനായിരുന്നു, 17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇതിനകം പ്രശസ്തനായ ഇറ്റാലിയൻ കലാകാരനായ ഫിലിപ്പിനോ ലിപ്പിക്ക്, അവൻ തന്റെ യജമാനനാകും. അങ്ങനെ ചിത്രകാരന്റെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു.

സാൻഡ്രോ ബോട്ടിസെല്ലിയുടെ സ്വയം ഛായാചിത്രം.

1470-ൽ കലാകാരൻ കുറച്ച് അംഗീകാരം നേടുകയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ പ്രശസ്തമായ മെഡിസി കുടുംബത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റലിയിൽ.

ബോട്ടിസെല്ലിയുടെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, അദ്ദേഹം മതപരവും ബൈബിൾപരവുമായ ക്യാൻവാസുകൾ നിർമ്മിച്ചു, കാലക്രമേണ അദ്ദേഹം ഗ്രീക്കോ-ലാറ്റിൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്വാധീനം നേടുകയും വിജാതീയ രൂപങ്ങളുള്ള കലാസൃഷ്ടികൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. 0>സാൻഡ്രോ ബോട്ടിസെല്ലി, ശുക്രന്റെ ജനനം , മാഗിയുടെ ആരാധന , ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രലോഭനം .

തുടങ്ങിയ മാസ്റ്റർപീസുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു.Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.