Candido Portinari എഴുതിയ കാപ്പി കർഷകന്റെ വിശകലനം

Candido Portinari എഴുതിയ കാപ്പി കർഷകന്റെ വിശകലനം
Patrick Gray
കാൻഡിഡോ പോർട്ടിനരിയുടെ

ദി കോഫി ഫാർമർ , കലാകാരന്റെ ഏറ്റവും പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ക്യാൻവാസുകളിൽ ഒന്നാണ്, കാരണം ഇത് ബ്രസീലിയൻ തൊഴിലാളിയുടെ ഛായാചിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ.

ഇതും കാണുക: 2001: എ സ്പേസ് ഒഡീസി: സിനിമയുടെ സംഗ്രഹം, വിശകലനം, വിശദീകരണം

കാപ്പിത്തോട്ടത്തിന്റെ പ്രമേയം പോർട്ടിനറിയുടെ കലാപരമായ പാതയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു, കാരണം ബ്രസീലിയൻ യാഥാർത്ഥ്യം കാണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. കൂടാതെ, കലാകാരൻ വളർന്നത് ഒരു കോഫി ഫാമിലാണ്, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ ഇറ്റാലിയൻ കുടിയേറ്റക്കാർ ജോലി ചെയ്തു.

അങ്ങനെ, 1934-ൽ, പോർട്ടിനറി ഒരു കാപ്പിത്തോട്ടത്തിനു മുന്നിൽ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചു. .

പെയിന്റിംഗിന്, ക്യാൻവാസിൽ എണ്ണ, 100 x 81 x 2.5 സെന്റീമീറ്റർ അളവുകൾ ഉണ്ട്, MASP (മ്യൂസ്യു ഡി ആർട്ടെ ഡി സാവോ പോളോ) ൽ കാണാം

സൃഷ്ടിയുടെ വിശദമായ വിശകലനം

ബ്രസീൽ കടന്നുപോയ ചരിത്രനിമിഷത്തെക്കുറിച്ചും ചിത്രകാരൻ രാജ്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചും വിലപ്പെട്ട പ്രതിഫലനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നിരവധി വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ദൃശ്യത്തിലുണ്ട്.

കാപ്പി കർഷകൻ (1934) ), Candido Portinari

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തന്റേതല്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന, എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് തന്റെ തൊഴിലാളികളെ വിൽക്കുന്ന നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രതീകമായി ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രം നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഒരു കർഷകനും കാപ്പി വ്യവസായിയും.

പോർടിനാരിയുടെ സൃഷ്ടിയുടെ സാമൂഹിക സ്വഭാവം അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, കലാകാരൻ വളരെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നതും വസ്തുതയാണ്ബ്രസീലിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (പിസിബി) അംഗവും 1940-കളിൽ ഡെപ്യൂട്ടി, സെനറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്കും മത്സരിച്ചതുൾപ്പെടെ സമത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ശക്തമായ സൂചകമാണ്.

കാൻവാസ് വരച്ച സന്ദർഭത്തിൽ, കയറ്റുമതിക്കായി ബ്രസീൽ വൻതോതിൽ കാപ്പി ഉത്പാദിപ്പിച്ചു, 1929 ലെ പ്രതിസന്ധി ബ്രസീലിയൻ വിപണിയെ ബാധിച്ചെങ്കിലും, ഉൽപ്പാദനം കാപ്പി മുതലാളിമാർക്ക് വളരെ ലാഭകരമായിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ബീൻസ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വിളവെടുത്ത ആളുകൾ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. വ്യവസ്ഥകൾ. ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യരൂപത്തെ അപലപിക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കലാകാരൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

1. ആനുപാതികമല്ലാത്ത കാലുകളും കൈകളും

കാൻഡിഡോ പോർട്ടിനറി ക്യാൻവാസിന്റെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ഘടനയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ശക്തനായ മനുഷ്യനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. വിഷയത്തിന്റെ പാദങ്ങളും കൈകളും അതിശയോക്തിപരമായി വലിയ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അത്തരമൊരു വിഭവം സാധാരണയായി എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് സ്വാധീനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ കാലുകളും കൈകളും ശക്തവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമാണെന്ന ആശയം നൽകുന്നു. 10>മാനുവൽ വർക്ക് .

പുരുഷന്മാർ ഷൂ ധരിക്കാറില്ല, ഇത് ജീവനക്കാർ വിധേയരായിരിക്കുന്ന അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു സൂചനയാണ്.

2. മുറിച്ച മരം

മനുഷ്യന്റെ വലതു വശത്ത് മുറിഞ്ഞ ഒരു തുമ്പിക്കൈയുണ്ട്. മൂലകം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, രചനയുടെ ഭാഗമായി അത് ദൃശ്യത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.

വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മരം എന്നാണ്.കട്ട് വനനശീകരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കാണപ്പെടുന്നു, അത് ഇതിനകം രാജ്യത്ത് ആശങ്കാജനകമായ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് മരങ്ങളുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും നാട്ടു വനങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നാശവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം വ്യക്തമാകും.

3. ഇരുമ്പ് തീവണ്ടിയും തോട്ടവും

ഇരുമ്പ് തീവണ്ടിയിൽ നാല് കാറുകളുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് തീവണ്ടിയും പോർട്ടിനറിയും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിനെ ഡയഗണലായി ക്രോസ് ചെയ്ത് ചിമ്മിനിയിൽ നിന്ന് പുക പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ മാധ്യമം. രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഗതാഗതം, അതിലൂടെ കാപ്പി ഉൽപ്പാദനം കയറ്റുമതി ചെയ്തു. 1930-കളിൽ, ചിത്രം വരച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ, റെയിൽവേ ശൃംഖലയിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു, അത് 1940-കളിൽ ഇടിവ് നേരിട്ടു.

4. പുരുഷന്റെ ഭാവം

വിഷയം ഒരു ആശങ്ക നിറഞ്ഞ മുഖവും ദുഃഖം നിറഞ്ഞ മുഖവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നൊമ്പരം ഉണ്ടെന്നു പറയാം. ജോലിയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നിരാശയും ക്ഷീണവും മുഖഭാവം വെളിവാക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു, കൂടാതെ തൊഴിലാളി താൻ നേരിട്ട അനീതികളെക്കുറിച്ചും അസമത്വത്തെക്കുറിച്ചും അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

രംഗത്ത് വീഴുന്ന വെളിച്ചം ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. കോർണർ, അവിടെ മനുഷ്യൻ പ്രൊഫൈലിൽ തിരിയുന്നു. കട്ടിയുള്ള ചുണ്ടുകളും വിശാലമായ മൂക്കും കാണിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം ഈ സവിശേഷത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

5. മേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശം

പോർട്ടിനാരി വരച്ച ആകാശം ഒരു സാധാരണ ദിവസത്തേതാണ്, നീലനിറത്തിൽ ഇളകുന്ന വലിയ മേഘങ്ങൾ.

കോമ്പോസിഷന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ആകാശവുംപോർട്ടിനറി മനുഷ്യനെ വിലമതിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ, ഇരുണ്ട ചർമ്മമുള്ള മനുഷ്യനും വെളുത്ത മേഘങ്ങളുള്ള ആകാശത്തിനും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യസ്‌ത വിഷയത്തിന്റെ മുഖം നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

6. ഹോ

മനുഷ്യന്റെ ഛായാചിത്രം അവൻ ജോലി ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷയം തന്റെ പ്രവർത്തന ഉപകരണമായ ഹോഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് ദൃശ്യത്തിന് പോസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇവിടെ ഇത് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു പിന്തുണയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

തൊഴിലാളിയുടെ കൈകളുടെ ഒരു നീളമായി, ഊർജസ്വലമായ സ്വഭാവങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ സംഭവവികാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത നിഴലും മനുഷ്യന്റെ ഷർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം.

കർഷകന്റെ പിന്നിലെ ആൾ

ഉത്ഭവം നൽകിയ മനുഷ്യൻ പെയിന്റിംഗിലെ ചിത്രം കാപ്പി കർഷകൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു, മറ്റ് സൃഷ്ടികളിലും കാൻഡിഡോ പോർട്ടിനറിക്ക് പോസ് ചെയ്തു. Nilton Rodrigues എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്.

1980-ൽ Globo Repórter-നു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും Nilton അഭിമുഖം നടത്തിയ ഒരു ഭാഗം പരിശോധിക്കുക. വീഡിയോയുടെ അപകടകരമായ ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പെയിന്റിംഗിൽ വരച്ച കർഷകനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം കാണാൻ കഴിയും.

കഫേയ്ക്കും മറ്റ് വർക്കുകൾക്കുമായി പോർട്ടിനറിയുടെ മാതൃക

ആരാണ് കാൻഡിഡോ പോർട്ടിനറി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

1903-ൽ ബ്രോഡോവ്‌സ്‌കി നഗരത്തിലെ സാവോ പോളോയുടെ ഉൾപ്രദേശത്ത് ജനിച്ച കാൻഡിഡോ പോർട്ടിനരി തന്റെ ആവിഷ്‌കാരത്തിന്റെ ഒരു മാർഗം കലയിൽ കണ്ടെത്തി.ബ്രസീലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളും ആശയങ്ങളും, ബ്രസീലിയൻ കലയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നു.

തന്റെ കരിയറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, പ്രധാനമായും, കലാകാരന് ബ്രസീലുകാരുടെ തരങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കാൻ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായി , ലളിതത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി . ജനങ്ങളും ഒരു ദേശീയ കല സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, യൂറോപ്യൻ മുൻനിരക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ പോലും.

അക്കാലത്തെ മറ്റ് കലാകാരന്മാരുമായി ചേർന്ന്, രാജ്യത്തിന്റെ ആധുനിക ഛായാചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു. സമ്മിശ്രവും വ്യത്യസ്തവുമായ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുക്കുക. അങ്ങനെ, O lavrador de café എന്നത് അത്തരം ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കൃതികളിൽ ഒന്നാണ്.

ഇതും കാണുക: HBO Max-ൽ കാണാനുള്ള 21 മികച്ച ഷോകൾ

Retirantes പോലുള്ള കൃതികളിൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്ന കലാകാരന്റെ നാടകീയമായ ഒരു ഘട്ടവുമുണ്ട്. (1944), മരിച്ച കുട്ടി (1944). എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ഒരു ഗാനരചനയും ഗൃഹാതുരത്വവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ബാല്യകാലത്തിന്റെ ലാളിത്യവും മാധുര്യവും ചിത്രീകരിക്കുന്ന പെയിന്റിംഗുകൾ, സോക്കർ (1935), ബോയ്‌സ് ഓൺ ദി സ്വിംഗ് ( 1960). 1950-കളിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്തെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് വലിയ പാനലുകൾ നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു, ഈ കൃതിക്ക് Guerra e Paz (1953-1956) എന്ന് പേരിട്ടു, അത് കലാകാരന്റെ മാസ്റ്റർപീസായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

<0 1962-ൽ 58-ആം വയസ്സിൽ പോർട്ടിനരി അന്തരിച്ചു.താൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പെയിന്റുകളിൽ ഈയം വിഷം കലർന്നതിനാൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിPatrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.