റൗൾ പോമ്പിയയുടെ പുസ്തകം ഒ അറ്റീനു (സംഗ്രഹവും വിശകലനവും)

റൗൾ പോമ്പിയയുടെ പുസ്തകം ഒ അറ്റീനു (സംഗ്രഹവും വിശകലനവും)
Patrick Gray

O Ateneu 1888-ൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റൗൾ പോമ്പിയയുടെ ഒരു നോവലാണ്. വിപുലമായ ഭാഷയിൽ, പുസ്തകം സെർജിയോയുടെ കഥയും ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലെ അവന്റെ അനുഭവവും പറയുന്നു.

വഴി രചയിതാവ് പ്രധാന കഥാപാത്രവും സഹപ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധത്തെ വിവരിക്കുന്നു.

പുസ്‌തകം ഒരു "രൂപീകരണത്തിന്റെ നോവൽ" ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതായത്, നായകന്റെ പാത പിന്തുടരുന്ന ഒരു വിവരണം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പക്വത വരെ.

കൃതിയുടെ സംഗ്രഹം

സെർജിയോയുടെ ആദ്യ സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, ഒരു പാർട്ടി ദിനത്തിൽ അവൻ സൗകര്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു, ആഡംബരവും സൌന്ദര്യവും കുട്ടിയെ കീഴടക്കുന്നു, അവിടെ പഠിക്കാൻ ഉത്കണ്ഠ തോന്നുന്നു.

സെർജിയോയും അവന്റെ പിതാവും സ്കൂൾ സന്ദർശിക്കുന്നു. സംവിധായകൻ അരിസ്റ്റാർക്കോയുടെ വീട്. അവിടെ അവർ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ മാതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഭാര്യയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. സെർജിയോ തന്റെ മുടി ചെറുതായി മുറിക്കാൻ ഡി. എമ്മ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ജീവിക്കാൻ കുടുംബാന്തരീക്ഷം വിട്ട് പോകുന്ന സെർജിയോയുടെ മാറ്റത്തെയും പക്വതയെയും ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നെ ആനിമേറ്റുചെയ്‌തു, മായയുടെ ആദ്യത്തെ ഗുരുതരമായ ഉത്തേജനം: അത് എന്നെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റി. കുടുംബം, ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ!

അവൻ അഥേനിയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചയുടനെ, പ്രൊഫസറോട് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുകയും, അവന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ, ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബോധംകെട്ടു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. പാസ്സായ ശേഷം, അവന്റെ ഒരാളാൽ അവനെ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങുന്നുസംവിധായകന്റെ വീട്ടിൽ, എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം, അവർ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ അരികിലായിരിക്കാം.

O Ateneu ൽ, മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വികാസം സംഭവിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. . ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ഒരു "മിനി കോസ്മോസ്" ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു , അതിന്റേതായ ശ്രേണികളും ബന്ധങ്ങളും. എന്നിരുന്നാലും, സ്‌കൂളിന്റെ സാമൂഹിക പകർപ്പ് പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം പരിതസ്ഥിതിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഭൂരിഭാഗവും കൗമാരത്തിന് മുമ്പുള്ളവരാണ്.

സാഞ്ചെസ് സമീപിച്ചു. പിന്നെ അവൻ എന്നോട് വളരെ അടുത്ത് ചാഞ്ഞു. ഞാൻ അവന്റെ പുസ്തകം അടച്ച് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കും, ക്ഷീണിച്ച ശ്വാസത്തിൽ എന്റെ മുഖം വീശി.

പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ബന്ധം പുസ്തകത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരിക്കലും വ്യക്തമായി പറയാതെ തന്നെ, ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരുതരം സ്വവർഗരതി പ്രഭാവമുണ്ട് .

വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രിൻസിപ്പലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പണമാണ് , വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ലിബിഡോ ആന്തരിക ശക്തികളുടെ ബന്ധങ്ങളാണ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികൾ മുഴുവൻ സമൂഹത്തിന്റെയും ബന്ധങ്ങൾ. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ റിയോ സമൂഹത്തെ അനാവരണം ചെയ്യാനും വിമർശിക്കാനും റൗൾ പോമ്പിയ ഈ പരിസ്ഥിതിയെ ഒരു സാമൂഹിക പരീക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു .

അധികാരത്തിന്റെ പ്രതീകമെന്ന നിലയിൽ സംവിധായകൻ അരിസ്റ്റാർകോ, അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അളന്നു. Ateneu-നുള്ളിലെ പണവും പലിശയും.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചികിത്സ പ്രതിമാസ ഫീസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുഅവരുടെ കുടുംബത്തിന് സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള അന്തസ്സ്. വമ്പൻമാരുടെ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ, അവർ മോശം വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും, ട്യൂഷൻ കടക്കാർ എണ്ണമറ്റ അപമാനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നു.

പൊമ്പിയ അരിസ്റ്റാർക്കസും അവന്റെ ഭാവി മരുമകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഒരു കഴിവും ഇല്ലെങ്കിലും മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എപ്പോഴും ഉയർത്തിക്കാട്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി.

അന്നുമുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം മാരകമായിരുന്നു.

കാപട്യം സമൂഹത്തിന്റെ റൗൾ പോമ്പിയയും വിമർശിക്കുന്നു. ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിന്റെ ദൈനംദിന അന്തരീക്ഷം, ഇരുണ്ടതും അടിച്ചമർത്തലും, അറ്റീനുവിന്റെ മഹത്തായ സംഭവങ്ങളുമായി വ്യത്യസ്തമാണ്. പാർട്ടികളിൽ, അടിച്ചമർത്തൽ അച്ചടക്കമായി മാറുന്നു, പരിസ്ഥിതി ഉത്സവവും ക്ഷണിക്കുന്നതുമായി മാറുന്നു.

റൗൾ പോമ്പിയയിലെ ആത്മകഥ

റിയലിസത്തിന്റെ പ്രധാന സ്വഭാവങ്ങളിലൊന്ന് മൂന്നാം-വ്യക്തി ആഖ്യാതാവാണ്. ഇത് നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നുപോകാൻ ആഖ്യാതാവിനെ അനുവദിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിയെ കഴിയുന്നത്ര "റിയലിസ്റ്റിക്" ആക്കി മാറ്റുന്നു.

റൗൾ പോമ്പിയ റിയലിസത്തിൽ നിന്ന് അൽപ്പം അകന്നു നിൽക്കുന്നത് ആഖ്യാതാവിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. O Ateneu ആദ്യ വ്യക്തിയിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ സെർജിയോ ഒരുതരം ഓർമ്മക്കുറിപ്പായി വിവരിക്കുന്നു. മൂന്നാം-വ്യക്തി ആഖ്യാതാവിൽ നിന്നുള്ള അകലം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ യഥാർത്ഥ അനുഭവത്താൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു.

റൗൾ പോമ്പിയയുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില വസ്തുതകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകതകളുണ്ടെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നു.ആത്മകഥാപരമായ. ഒരു ഫസ്റ്റ്-പേഴ്‌സൺ ആഖ്യാതാവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇത് വിശദീകരിക്കും. രചയിതാവിന് തന്നെ കൃതിയുമായി സാമീപ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആഖ്യാതാവിന് അകലെയായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഇതും പരിശോധിക്കുക

  സെർജിയോ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതും ധാർമ്മിക മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ആശയങ്ങൾ അവനെ നിറച്ച ആഘോഷങ്ങൾ മിഥ്യയായിരുന്നു, കാരണം സ്കൂളിലെ ആദ്യ ദിവസത്തിനുശേഷം, സ്കൂളിൽ ഈ ആദർശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

  ബോർഡിംഗ് സ്‌കൂളിലെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണ് കുട്ടികൾ ഒരു വലിയ കുളത്തിൽ കുളിച്ച കുളിയാണ്. ഈ കുളികളിലൊന്നിൽ വച്ചാണ് സെർജിയോയെ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ സാഞ്ചസ് മുങ്ങിമരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്, അപകടത്തിനും ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സംശയിക്കുന്നു.

  രക്ഷാപ്രവർത്തനം സെർജിയോയും സാഞ്ചസും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു സുപ്രധാന വസ്തുതയാണ്. സെർജിയോയ്‌ക്ക് ഉള്ള കടബോധം. ഇരുവരും വളരെ അടുത്തു. സെർജിയോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബന്ധത്തിന് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സാഞ്ചസ് ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, സൗഹൃദം അവന്റെ പഠനത്തിലും അധ്യാപകരുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും അവനെ അനുകൂലിക്കുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, കാലക്രമേണ, സാഞ്ചസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശാരീരിക സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഈ സമീപനങ്ങൾ സെർജിയോയെ അലട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നതിൽ സാഞ്ചസ് സന്തുഷ്ടനല്ല, കൂടാതെ തന്റെ അഭിമാനകരമായ സ്ഥാനം തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  ഈ എപ്പിസോഡിന് ശേഷം സെർജിയോ ഒരു മോശം വിദ്യാർത്ഥിയായി മാറുന്നു. അരിസ്റ്റാർക്കസിന്റെ "ബുക്ക് ഓഫ് നോട്ട്സ്" എന്ന ഭയാനകമായ നോട്ട്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭാവം രേഖപ്പെടുത്തുകയും തുടർന്ന് പ്രഭാതഭക്ഷണ സമയത്ത് സ്കൂൾ മുഴുവൻ തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഇവിടെ അധാർമികതയല്ല. നിർഭാഗ്യം സംഭവിച്ചാൽ, നീതി എന്റെ ഭീകരതയും നിയമം എന്റേതുമാണ്എന്റെ ഇഷ്ടം!

  സെർജിയോ മതത്തിൽ അവനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ധാർമ്മിക പിഴവുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതബോധം അൽപ്പം മിസ്റ്റിക് ആണ്. ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിന്റെ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. മതത്തോടുള്ള അവന്റെ സമർപ്പണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു, സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആരാധനാക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു.

  ഈ നിമിഷത്തിലാണ് സെർജിയോ ഫ്രാങ്കോയെ സമീപിക്കുന്നത്, ബോർഡിംഗ് സ്‌കൂളിനുള്ളിൽ മാതാപിതാക്കളാൽ മറക്കപ്പെടുകയും പ്രിൻസിപ്പൽ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫ്രാങ്കോ "ഗ്രേഡ്ബുക്കിലെ" ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണ്, രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം പ്രിൻസിപ്പലും അധ്യാപകരും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്നു.

  ഒരു ദിവസം, തന്നെ വേദനിപ്പിച്ച സഹപാഠികളോട് ഫ്രാങ്കോ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വലിയ പ്രതികാരം. അവൻ സെർജിയോയെ രാത്രിയിൽ ഡോമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനും പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കുളിക്കുന്ന കുളം നിറയ്ക്കാനും വിളിക്കുന്നു. സെർജിയോ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഫ്രാങ്കോ തന്റെ പ്രതികാരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് വീക്ഷിക്കുന്നു.

  കല ആദ്യം സ്വതസിദ്ധമാണ്, പിന്നീട് മനഃപൂർവമാണ്.

  സെർജിയോയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല, ചിന്തിച്ചു. രാവിലെ കുളിക്കുമ്പോൾ പരിക്കേൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ച്. ഉറക്കമില്ലാതെ അവൻ ചാപ്പലിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ ദൈവിക ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൻ ഉറങ്ങുന്നു.

  രാവിലെ സെർജിയോ ഉണർന്നു, ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ കാണുന്നു. രാവിലെ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കെയർടേക്കർ കുളം കഴുകാൻ പോയി, ഗ്ലാസ് തകർന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഫ്രാങ്കോയെ അപലപിക്കാതിരിക്കാനും ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനും സെർജിയോ ഒരു നുണ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

  അവൻ വളരെ മതവിശ്വാസിയായ വിദ്യാർത്ഥിയായ ബാരെറ്റോയ്‌ക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ബാരറ്റ്സെർജിയോയോട് നരകവും ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധവും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ദിവസങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നു, അത്തരം ചിത്രങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച്, ബാരെറ്റോയുമായുള്ള മതവിശ്വാസവും സൗഹൃദവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

  സാഞ്ചസ് എന്നെ തിന്മയെ പരിചയപ്പെടുത്തി; ബാരെറ്റോ എനിക്ക് പുനിസാവോയിൽ നിർദ്ദേശം നൽകി.

  സെർജിയോ അറ്റന്യൂവിൽ ഒരു പ്രയാസകരമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, താൽപ്പര്യമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും ക്ലാസുകളോടുള്ള അഭിരുചിയും കുറവാണ്. പൊരുത്തപ്പെടാൻ പാടുപെടുന്ന അദ്ദേഹം, കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. അവന്റെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം അവന്റെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും സെർജിയോ ബോർഡിംഗ് സ്‌കൂളിനുള്ളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം തേടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ബോർഡിംഗ് സ്‌കൂളിന്റെ ലിറ്റററി ക്ലബ്ബ് സെർജിയോയുടെ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുന്നു, ഗ്രെമിയോ അമോർ ആവോ സാബറിൽ വിവേകപൂർണ്ണമായ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വായനയുമായി ഒരു ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അറ്റീനുവിലെ ലൈബ്രേറിയൻ കൂടിയായ മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥിയായ ബെന്റോ ആൽവസുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ബെന്റോയും സെർജിയോയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാകുന്നു, ബെന്റോ സെർജിയോയ്ക്ക് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് ധാരാളം സമയം ചിലവഴിക്കുക. ഈ തീവ്രമായ സഹവർത്തിത്വം മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അവിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്നു, അവർ അവരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായമിടാൻ തുടങ്ങുന്നു.

  ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി, കാമുകിയായി എന്റെ ചെറിയ വേഷം ഓർമ്മ വന്നു, ഞാൻ മനോഹരമായ ഗൗരവം എടുത്തു. അവന്റെ കണ്ണുകളെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന മുടിയുടെ പൂട്ടുമായി, അവന്റെ ടൈയുടെ വില്ലുമായി എന്നെത്തന്നെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ പ്രണയിക്കുക.

  ഇതിനിടയിൽ, അഥേനിയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വികാരാധീനമായ കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്നു. തോട്ടക്കാരൻ മറ്റൊരാളെ കുത്തുന്നുസംവിധായകൻ അരിസ്റ്റാർകോയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്പെയിൻകാരിയായ ഏഞ്ചലയുടെ പ്രണയത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കാരണം ജീവനക്കാരൻ.

  ഇത് പ്രാഥമിക പരീക്ഷകളും കലാപരമായ പ്രദർശനവുമാണ്. പരീക്ഷാഫലത്തിലായാലും, വിദ്യാർഥികൾ തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ ഛായാചിത്രങ്ങളിലായാലും, തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രതിഫലം കൊയ്യുന്ന സംവിധായകന് ഇതൊരു അഭിമാനമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരാധനയിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനായ സംവിധായകന്റെ നാർസിസിസം റൗൾ പോംപിയ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു.

  റിയോ ഡി ജനീറോയിലെ രണ്ട് പര്യടനങ്ങൾ സെർജിയോ വിവരിക്കുന്നു, ആദ്യത്തേത് കോർകോവാഡോയിലെ ഒരു പര്യടനമാണ്, അത് വലിയ ആവേശത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ, എല്ലാവരും ക്ഷീണിതരായി അവസാനിക്കുന്നു. ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ നടുവിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് രണ്ടാമത്തേതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത്.

  ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം

  ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ചെലവഴിച്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ. കുട്ടികൾ സ്വതന്ത്രമായി കറങ്ങുന്നു, മേശ വെച്ചപ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു.

  അരിസ്റ്റാർക്കസ് ദയയോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന രംഗം വീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു കനത്ത മഴ പെയ്തു തുടങ്ങും വരെ, ഭക്ഷണവും എല്ലാവരെയും നനഞ്ഞു.

  ഇതും കാണുക: ക്ലാരിസ് ലിസ്പെക്ടർ: ജീവിതവും ജോലിയും

  ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലെ നടത്തം അവശേഷിപ്പിച്ച സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കാരണങ്ങളില്ലാതെ, ബെന്റോയും സെർജിയോയും ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ബെന്റോ രക്ഷപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ സെർജിയോയെ അരിസ്റ്റാർകോ പിടികൂടി. ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ അദ്ദേഹം സംവിധായകനെ ആക്രമിക്കുകയും വലിയ ശിക്ഷയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ സംവിധായകൻ നിശബ്ദതയോടെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി, ശിക്ഷ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല.

  ഒരു കത്ത്രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്ത പ്രണയം, കാണ്ടിഡ എന്ന് ഒപ്പിട്ടു. കത്തെ കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയാമെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ രചയിതാവിനെയും കൂട്ടാളികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സംവിധായകൻ അറിയിക്കുന്നു. അരിസ്റ്റാർക്കസ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് കത്തിന്റെ രചയിതാവായ കാൻഡിഡിനെ അപമാനിക്കുന്നു.

  ഭയം അഥേനിയത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നു, കാരണം ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയാമായിരുന്നു, ഒപ്പം കൂട്ടാളികളായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാം. എല്ലാ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കുമിടയിൽ, ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുന്നു. ഫ്രാങ്കോയെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ആക്രമിക്കുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികൾ കലാപമുണ്ടാക്കുകയും അറ്റന്യൂവിൽ അരാജകത്വം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആക്രമണത്തിന് പുറമേ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും കലാപത്തിന് കാരണമാണ്.

  അത് പേരക്ക വിപ്ലവമായിരുന്നു! ഒരു പഴയ പരാതി.

  സാഹചര്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതിന് ശേഷം, ആരെയും ശിക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ അരിസ്റ്റാർക്കോ തീരുമാനിക്കുന്നു, എല്ലാ ദേഷ്യവും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത പേരക്ക പേസ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു.

  വിതരണക്കാരൻ തന്നെ കബളിപ്പിച്ചെന്നും മധുരപലഹാരത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും സംവിധായകൻ പറയുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു, എല്ലാ ഫീസും നൽകി ബോർഡിംഗ് സ്‌കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരാം.

  സെർജിയോ എഗ്‌ബെർട്ടുമായി ഒരു പുതിയ സൗഹൃദം ആരംഭിക്കുന്നു, ഇത് തന്റെ ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ സൗഹൃദമായിരുന്നുവെന്ന് ആഖ്യാതാവ് തന്നെ പറയുന്നു, താൽപ്പര്യമില്ലാതെ. തന്റെ പുതിയ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പമാണ് അരിസ്റ്റാർകോയുടെ വീട്ടിൽ അത്താഴം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്, അവിടെ അയാൾക്ക് ഡി. എമ്മയെ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയും.

  ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂഷണൽ ടെസ്റ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു, അതിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കും. സെർജിയോ മുഴുവൻ അടിച്ചമർത്തൽ അന്തരീക്ഷവും വിവരിക്കുന്നുപരിശോധനയ്ക്കിടെയുള്ള സംവേദനങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും. അവൻ ഇതിനകം സീനിയേഴ്‌സ് ഡോമിൽ താമസിക്കുന്നു, അവിടെ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

  ഡോർമുകളിലെ അലഞ്ഞുതിരിയൽ വെറും പ്രഭാഷണങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല. വിരസത കൊണ്ടും അലസത കൊണ്ടും വഷളായ അവർ സിനിസിസത്തിന്റെ അതിഭാവുകത്വങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു.

  ഡോക്ടറുടെ അശ്രദ്ധയും പരിചരണമില്ലായ്മയും കാരണം അവന്റെ സുഹൃത്ത് ഫ്രാങ്കോ രോഗബാധിതനാകുകയും കുറച്ചുകാലത്തിനുശേഷം മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അധ്യയന വർഷാവസാനം, അറ്റന്യൂവിൽ ഒരു വലിയ വിരുന്ന് തയ്യാറാക്കി, സംവിധായകൻ ഒരു വെങ്കല പ്രതിമ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പദ്ധതിയിടുന്നു.

  ഒരു പ്രതിമയിൽ അനശ്വരമാക്കപ്പെടുക എന്ന ആശയം സംവിധായകനിൽ ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷകൾ ജനിപ്പിക്കുന്നു. . പാർട്ടി വളരെ വലുതും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാൽ നിറഞ്ഞതുമാണ്.

  അവധിക്കാലത്ത് സെർജിയോ തന്റെ കുടുംബം യൂറോപ്പിൽ താമസിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റ് ചില വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം സ്കൂളിൽ താമസിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് അസുഖം വന്നു, നഴ്‌സാണ് അവനെ പരിചരിക്കുന്നത്. സെർജിയോ അവളുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

  അവധിക്കാലത്ത്, അറ്റന്യൂവിന് തീ പിടിക്കുന്നു, അരിസ്റ്റാർക്കോ താൻ സൃഷ്ടിച്ചതും താൻ ആരാണെന്ന് നിർവചിച്ചതുമായ സ്ഥാപനം ഇല്ലാതെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു.

  പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ

  Sérgio

  അവൻ ആഖ്യാതാവും പ്രധാന കഥാപാത്രവുമാണ്, കൂടാതെ നോവലിലുടനീളം ഞങ്ങൾ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

  Aristarco

  ഇത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. ഒരല്പം പിതൃതുല്യമായ രീതിയിൽ അവൻ ആറ്റീനുവിന്റെ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുന്നു. വളരെ വ്യർത്ഥമാണ്, അവൻ തന്നെയും ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിന്റെ വിജയങ്ങളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

  D. എമ്മ

  അവൾ സംവിധായകന്റെ ഭാര്യയാണ്, അവൾക്ക് മാതൃതുല്യമായ ഒരു വഴിയുണ്ട്കുട്ടികൾ. സെർജിയോയ്ക്ക് അവളോട് ഒരു ചെറിയ പ്രണയമുണ്ട്.

  ഏഞ്ചല

  അരിസ്റ്റാർകോയുടെ കുടുംബത്തിലെ പരിചാരികയാണ് അവൾ, വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള ജഡിക അഭിനിവേശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അവൾ കാരണമാണ് അറ്റീനുവിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്.

  റെബെലോ

  അതേന്യൂവിലെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ്, പെരുമാറ്റത്തിലും പഠനത്തിലും മാതൃകായോഗ്യനായ അവൻ. സ്കൂളിലെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ സെർജിയോയ്ക്ക് ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടു.

  സാഞ്ചെസ്

  സെർജിയോയുടെ മുങ്ങിമരണത്തിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അറ്റീനുവിലെ സെർജിയോയുടെ ആദ്യ ബന്ധങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

  ഫ്രാങ്കോ

  അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപേക്ഷിക്കലും അരിസ്റ്റാർകോയുടെ അവജ്ഞയും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, അവൻ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ മരിക്കുന്നു.

  ബെന്റോ ആൽവസ്

  അവൻ ശക്തനായ കുട്ടിയും അൽപ്പം വിധേയത്വവും. സെർജിയോ തന്റെ സൗഹൃദം സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  എഗ്‌ബെർട്ട്

  അവൻ സെർജിയോയുടെ ഏക യഥാർത്ഥ സുഹൃത്താണ്.

  O Ateneu

  വിവരണങ്ങൾ

  Raul Pompeia, Machado de Assis യ്‌ക്കൊപ്പം, ബ്രസീലിയൻ റിയലിസത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളാണ്, കൂടാതെ, Dom Casmurro യുടെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനെപ്പോലെ, Pompeia അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ ഒരു സ്മരണികയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ട്.

  രംഗങ്ങളുടെ മനോഹരവും വിപുലവുമായ വിവരണങ്ങൾ നോവലിന്റെ ആഡംബരമെന്നതിലുപരി വായനക്കാരനെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ്.

  എന്റെ നമ്പർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ചാപ്പലിൽ സജ്ജീകരിക്കുക എന്ന ആശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റിക്കറുകളും ഡ്രോയിംഗുകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച കമ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: എന്റേത് പൂക്കളുടെ വനമായിരിക്കും, സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് ഞാൻ കണ്ടെത്തുംഉള്ളിൽ കത്തിച്ചു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഗോൾഡൻ പാസ്-പാർട്ഔട്ടിൽ, രക്ഷാധികാരിയായ സാന്താ റൊസാലിയയെ പാർപ്പിക്കും.

  ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിനെ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മതകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രധാനമായും വലിയ കുഴപ്പക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്ന "ജയിൽ" പോലെയുള്ള വൃത്തികെട്ട സവിശേഷതകളാണ്. എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുളിച്ച "നീന്തൽക്കുളം".

  ഒരു ഔപചാരികവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിവരണങ്ങൾ നോവൽ എടുക്കുന്ന അതേ പരിതസ്ഥിതിയിൽ വായനക്കാരനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. സ്ഥലം.

  O Ateneu

  ലെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ Pompeia-ഉം Assis-ഉം തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു പൊതുസ്വഭാവം അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ psychologism ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. O Ateneu -ൽ, മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നോവലിനെയും ചുറ്റുന്നു.

  ഇതും കാണുക: കുറ്റകൃത്യവും ശിക്ഷയും: ദസ്തയേവ്‌സ്‌കിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ

  സെർജിയോയുടെ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം ഭാഗികമായി സംവിധായകൻ അരിസ്റ്റാർകോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഒരു പിതൃത്വ വ്യക്തി, തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഉപജാപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ അത്യന്തം കർക്കശക്കാരനും ചിലപ്പോൾ അവരോട് നിരാശയും കാണിക്കുന്നു.

  അറ്റെനുവിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി രണ്ടുപേരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. ജിംനാസ്റ്റിക് വ്യായാമങ്ങൾ, ചാപ്പൽ, റെഫെക്റ്ററി, ക്ലാസുകൾ, ഉച്ചയ്ക്ക് കാവൽ മാലാഖയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യൽ, പാടിയതിന് ശേഷം ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി വിതരണം എന്നിവയ്ക്കായി.

  അരിസ്റ്റാർക്കസ് പിതാവിന്റെ രൂപത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ ഭാര്യയുടെ രൂപമായി മാറുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ആരാധന. മറ്റ് പല വിദ്യാർത്ഥികളെയും പോലെ സെർജിയോയും പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഭാര്യയുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു.

  നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായതിന് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങളിലൊന്ന് അത്താഴം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ്.
  Patrick Gray
  Patrick Gray
  പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.