കോർഡൽ സാഹിത്യത്തെ അറിയാൻ 10 കൃതികൾ

കോർഡൽ സാഹിത്യത്തെ അറിയാൻ 10 കൃതികൾ
Patrick Gray

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

വടക്കുകിഴക്കൻ ബ്രസീലിന്റെ സമ്പന്നമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് കോർഡൽ സാഹിത്യം.

കോർഡലിൽ, കവികൾ കവിതാരൂപത്തിൽ, റൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കഥ പറയുന്നു. നിരവധി കോർഡലുകൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തരം സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിൽ, വിൽപ്പനക്കാർ സൗജന്യ മേളകളിൽ വിൽക്കാൻ പുസ്തകങ്ങളും ലഘുലേഖകളും ഒരു കയറിൽ തൂക്കിയിടുന്നതിനാലാണ് കോർഡൽ എന്ന പേര് വന്നത്.

1. Juazeiro do Norte-ന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ , by Patativa do Assaré

Juazeiro do Norte -ൽ, Patativa do Assaré ഒരു 7>വടക്കുകിഴക്കൻ നഗരത്തിന്റെ സ്തുതി കൂടാതെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായ പാഡ്രെ സിസെറോ റൊമോയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് കൃതികളിലെന്നപോലെ, കവിതകൾ എങ്ങനെ ഒരു തരം ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സംഗീതം, ശ്ലോകങ്ങളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വാക്യങ്ങൾ. പാടാതിവ എഴുതിയിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം പാടി, അതിനാൽ സംഗീതതയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഠമായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്.

കൃതിയിലുടനീളം Saudação ao Juazeiro do Norte , ജുവസീറോ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക്

പട്ടാറ്റിവ സംസാരിക്കുന്നു. സിസറോ.

പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും

കോളേജിന്റെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ,

ജുഅസീറോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ സെർട്ടനെജോ വാക്യത്തിലൂടെ

സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു 0> മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ നഗരം,

Juazeiro do Norte

നിങ്ങൾക്ക് പേരുണ്ട്,

എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പേര്

എപ്പോഴും Juazeiro എന്നായിരിക്കും<1 പുരോഹിതന്റെ>

ചുറ്റും, ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. വിധി അവനെതിരെ തിരിയുകയും കോടീശ്വരൻ തന്റെ കൈയിലുള്ള പണമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും കയ്പ്പിന്റെ തെരുവിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലിയാൻഡ്രോ ഗോമസ് ഡി ബാരോസ് തന്റെ കാലത്ത് കോർഡൽ സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ വിജയമായിരുന്നു. 1889-ൽ ലഘുലേഖകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥകാരൻ, താൻ അച്ചടിച്ച കവിതകൾ അച്ചടിശാലയിൽ വിൽക്കാൻ ഇന്റീരിയർ ചുറ്റിനടന്നു. സ്വന്തം സൃഷ്ടിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കവിയുടെ അപൂർവ സംഭവമായിരുന്നു ലിയാൻഡ്രോ.

10. ഒരു അമ്മായിയമ്മയുടെ ആത്മാവ് , ജോവോ മാർട്ടിൻസ് ഡി അറ്റൈഡ് എഴുതിയത്

മികച്ച നർമ്മത്തോടെ, കവി ജോവോ മാർട്ടിൻസ് ഡി അറ്റൈഡ് (1880-1959) ) ഒരു ജിപ്‌സി സ്ത്രീ തന്റെ കൈകൊണ്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധന്റെ കഥ പറയുന്നു, തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം തനിക്ക് അഞ്ച് അമ്മായിയമ്മമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഭയങ്കരമാണ്.

ഈ ജിപ്‌സി സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ വന്നു.

വ്യക്തിയുടെ കൈ വായിക്കുന്നവൻ ,

ഒരു വൃദ്ധന്റെ കൈ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു:

- നിങ്ങളുടെ കൃപ നിഷ്ക്രിയമാണ്,

അഞ്ചിൽ അവനുണ്ടായിരുന്ന അമ്മായിയമ്മമാർ

നല്ല ഒരെണ്ണം കിട്ടിയില്ല .

വൃദ്ധൻ സംഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുകയും ഓരോ അമ്മായിയമ്മമാരുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വിവാഹത്തിലും തന്റെ ഭാര്യമാരുടെ അമ്മമാർ തന്റെ ജീവിതം നരകമാക്കിയതെങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് താൻ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നതായി വൃദ്ധൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവയിൽ അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.

പറൈബയിൽ ജനിച്ച കവി ജോവോ മാർട്ടിൻസ് ഡി അറ്റൈഡ് (1880-1959) തന്റെ ആദ്യ സമാരംഭം ആരംഭിച്ചു. 1908-ലെ ലഘുലേഖ (എ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്യൂരിഫൈയിംഗ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു). ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നതിലുപരി, അറ്റൈഡ് ഒരു എഡിറ്ററായിരുന്നു, കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി കോർഡലിസ്റ്റുകൾ പുറത്തിറക്കി.രാജ്യത്ത് കോർഡൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം.

നിങ്ങൾക്ക് കോർഡൽ സാഹിത്യത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ലേഖനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്:

Cícero Romão.

Juazeiro യും Padre Cícero യും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ, കവിതയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ്, മറ്റൊന്നില്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ. കോർഡൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് പട്ടാറ്റിവ ഡോ അസാരെ (1909-2002) കൂടാതെ തന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ സെർട്ടനെജോ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ യും ഭൂമിയുമായുള്ള കൃതിയെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു.

അപരനാമം വടക്കുകിഴക്കൻ സെർട്ടനെജോ പക്ഷിയെ പറ്റാറ്റിവ പരാമർശിക്കുന്നു, അതിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമുണ്ട്, അസാരെ അവൻ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിനുള്ള ആദരാഞ്ജലിയാണ്.

എളിയ വംശജനായ ആൺകുട്ടി, ഉൾപ്രദേശത്താണ് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. സിയാരയുടെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ മകനായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ, അക്ഷരജ്ഞാനം മാത്രമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരുന്നു.

എങ്കിലും, ചെറുപ്പം മുതലേ, വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം വാക്യങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. പട്ടാറ്റിവ തന്നെ പറയുന്നതനുസരിച്ച്:

ഞാൻ ഒരു ഗ്രാമീണ കാബോക്ലോ ആണ്, ഒരു കവി എന്ന നിലയിൽ, എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പാടുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ, ലേഖനം പരിശോധിക്കുക. പതടിവ ദോ അസാരെ: വിശകലനം ചെയ്ത കവിതകൾ.

2. ഭർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുകയില നൽകിയ സ്ത്രീ , ഗോൺസാലോ ഫെരേര ഡ സിൽവ എഴുതിയത് ഒത്തിരി നർമ്മം കൂടാതെ ഡോണ ജൂക്കയെ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

ആളുകളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള സമ്മാനം കൊണ്ട്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ അവൾ സ്വന്തം പുകയില ഉപയോഗിച്ചു: പരിക്കേറ്റു കാലുകൾ, പനി, എല്ലാത്തരം ശാരീരിക രോഗങ്ങളുംകക്ഷം,

ഒപ്പം കാലിന് പരിക്കേറ്റ ആർക്കും

വീഴ്ചയിലോ ദ്വാരത്തിലോ

അവൾ മുറിവ് സുഖപ്പെടുത്തി

സ്വന്തം പുകയില ഉപയോഗിച്ച്.

ഡോണ ജൂക്കയുടെ ഭർത്താവ് സ്യൂ മൊറോറോ, ആ സ്ത്രീയുടെ സദ്ഗുണം അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, കാരണം അവൾ അവളുടെ ചുറ്റും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ കൂട്ടി. രോഗശാന്തിക്കാരന്റെ പ്രശസ്തി അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അംഗീകാരം പുതിയ രോഗികളെ ഇത്തരമൊരു അത്ഭുത ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നു.

വിശ്വാസങ്ങളുടെയും പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഈ ചരട്. വളരെ രസകരമാണ്, വാക്യങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: ബൊഹീമിയൻ റാപ്‌സോഡി (രാജ്ഞി): അർത്ഥവും വരികളും

Gonçalo Ferreira da Silva (1937) ഐപു നഗരത്തിലെ Ceará- ൽ ജനിച്ച് 1963-ൽ തന്റെ ആദ്യ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പ്രധാന കോർഡലിസ്റ്റാണ് (പുസ്തകം കാരണത്തിന്റെ ബാക്കി ). അതിനുശേഷം, റിയോ ഡി ജനീറോയിലെ കോർഡലിസ്റ്റുകൾക്കായി അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായ ഫെയ്‌റ ഡി സാവോ ക്രിസ്റ്റോവോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി, അദ്ദേഹം കോർഡലുകൾ എഴുതാനും ജനപ്രിയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താനും തുടങ്ങി.

3. കവിത വിത്ത് റപാദുര , ബ്രൗലിയോ ബെസ്സയുടെ

പുതിയ തലമുറയിലെ കോർഡലിന്റെ പ്രതിനിധി, യുവ ബ്രൗളിയോ ബെസ്സ (1985) കവിത കൊണ്ടുവരുന്നു rapadura ജീവിതപാഠങ്ങൾ കൂടാതെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര.

കോർഡൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റ് കൃതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഒരു തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഉള്ള ഒരു കഥ പറയുന്നു, ബ്രൗളിയോ ബെസ്സയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി കവിതകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ എല്ലാം ദൈനംദിന ഭാഷയിൽ എഴുതുകയും ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.വായനക്കാരൻ.

ഓ, ഒരു ദിവസം ഭരണാധികാരികൾ

കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ

രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വീരന്മാരിലേക്ക്

0> അയ്യോ, മൃദുവായ ശരീരമോ മടിയോ ഇല്ലാതെ

അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നൽകാതെ

ഞാൻ അത് നീതി പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ.

ഞാൻ ഒരു വലിയ നിലവിളി നൽകും:

എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്,

അധ്യാപകന്റെ ശക്തിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

യജമാനന്മാരോട് എന്ന കവിതയിൽ, ബ്രൂലിയോ അധ്യാപകരെ പ്രശംസിക്കുകയും അതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അധ്യാപനത്തിനായി സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഭരണാധികാരികൾ വിലമതിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കോർഡലുകളും മെസ്ട്രെസ് , സാമൂഹിക വിമർശകരും .

വടക്കുകിഴക്ക് കോർഡൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ബ്രൗളിയോ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ഫാത്തിമ ബെർണാഡ്‌സിന്റെ പ്രഭാത ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ശേഷം, കവി തന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചില സ്ട്രിംഗുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിശ്ചിത ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ രീതിയിൽ, കോർഡൽ സംസ്കാരത്തെ ജനകീയമാക്കാൻ ബ്രൂലിയോ സഹായിച്ചു, അതുവരെ വടക്കുകിഴക്കന് പുറത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ബ്രസീലുകാർക്കിടയിൽ അത്ര അറിയപ്പെടാത്തതായിരുന്നു.

നിങ്ങൾ കവിയുടെ ആരാധകനാണോ? അതിനാൽ ബ്രൗലിയോ ബെസ്സയുടെ ലേഖനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച കവിതകളും അറിയാൻ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക.

4. എസ്തർ രാജ്ഞിയുടെ കഥ , അരിവാൾഡോ വിയാന ലിമ എഴുതിയ

ജൂതന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാന ബൈബിൾ കഥാപാത്രമായ എസ്തറിന്റെ നീണ്ട യാത്രയെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്ത കവി അരിവാൾഡോയുടെ ചരട് പറയുന്നു. , അവൾ അനാഥയായിരുന്നു, അവളുടെ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

പരമോന്നത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തി

പരിശുദ്ധ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം

നിങ്ങളുടെ കിരണങ്ങൾ അയയ്ക്കുകവെളിച്ചം

എന്റെ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു

വാക്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ

സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കഥ

ഞാൻ എസ്തറിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു

അതിൽ ബൈബിൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു

അവൾ സദ്ഗുണസമ്പന്നയായ ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയായിരുന്നു

അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു.

എസ്റ്റർ രാജ്ഞിയായി, അരിവാൾഡോയുടെ കോർഡൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ മുതൽ തന്റെ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രതിസന്ധികൾ.

രചയിതാവ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥയുടെ ഒരു പുനർവായന നടത്തുകയും എസ്തറിന്റെ യാത്രയെ റൈമുകളും സമ്പന്നമായ വിശദാംശങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു കാവ്യാത്മക പാഠമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. .

Arievaldo Viana Lima (1967-2020) ചരിത്രത്തിലെ ആ നിമിഷത്തിൽ എസ്തറിനും അവളുടെ ആളുകൾക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാൻ വേഗതയേറിയതും പ്രാസമുള്ളതുമായ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കവി, ഒരു ചിത്രകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു. , പബ്ലിസിസ്റ്റും ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററുമായ അദ്ദേഹം സിയാരയിൽ ജനിച്ചു, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്കാരം രാജ്യത്തുടനീളം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പര നിർമ്മിച്ചു.

5. The adventures of yellow João Cinzeiro papa jaguar , by Francisco Sales Areda

ഈ സ്‌ട്രിംഗിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ജോവോ ഡി അബ്രൂ ആണ്. ഗോയാന ബീച്ച്. തന്നെ തല്ലിച്ചതച്ച ഭാര്യ ജോവാനയുടെ അരികിൽ അവൻ ദുരിതം അനുഭവിച്ചു. ഒരു നല്ല ദിവസം ജോവോ തന്റെ സാഹചര്യത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ജാഗ്വാറുകളെ വേട്ടയാടാൻ കഴിവുള്ള ധീരനും ധീരനുമായ ഒരു മനുഷ്യനായി സ്വയം പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജൊവോ ഡി അബ്ര്യൂവിന്റെ കഥ വടക്കുകിഴക്കൻ ജനതയുടെ വിശ്വാസത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, സ്ഥിരോത്സാഹം ഒപ്പം, അതേ സമയം, വിധി എന്ന ആശയത്തിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്താൽ.

ഓരോ ജീവിയുംജനനസമയത്ത്

നല്ലതിന് വേണ്ടിയോ ചീത്തയ്‌ക്കായോ

ധനികനാവാനോ നശിപ്പിക്കപ്പെടാനോ

ധീരനായിരിക്കുക,>എല്ലാം ഇതിനകം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു

ഈ കഥ പറയുന്ന ഫ്രാൻസിസ്കോ സെയിൽസ് അരെഡ (1916-2005), കാമ്പിന ഗ്രാൻഡെയിലെ പരൈബയിലാണ് ജനിച്ചത്. കോർഡൽ എഴുതുന്നതിനു പുറമേ, അദ്ദേഹം വയല ഗായകൻ, ലഘുലേഖ വിൽപ്പനക്കാരൻ, ഫെയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ (ലാംബെ-ലാംബെ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) കൂടിയായിരുന്നു.

അവന്റെ ആദ്യ ലഘുലേഖ, ബെർണാഡോയുമായുള്ള ചിക്ക പാൻസുഡയുടെ വിവാഹവും അനന്തരാവകാശവും. പെലാഡോ , 1946-ൽ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതിന്റെ ലഘുലേഖകളിലൊന്ന് - പശു മനുഷ്യനും ഭാഗ്യത്തിന്റെ ശക്തിയും - 1973-ൽ അരിാനോ സുസ്സുന തീയേറ്ററിനായി രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്.

ഇതും കാണുക: ചെന്നായയുടെ ഇതിഹാസവും ബ്രസീലിലെ അതിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രാതിനിധ്യവും

കൂടാതെ. സെർട്ടനെജോയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ , ഫ്രാൻസിസ്കോ സെയിൽസ് അരേഡ ഒരു കോർഡലിന്റെ രൂപത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയെ കുറിച്ചും എഴുതി. പ്രസിഡന്റ് ഗെറ്റൂലിയോ വർഗസിന്റെ ഖേദകരമായ മരണം .

6 എന്ന ലഘുലേഖയുടെ കാര്യമാണിത്. Futebol no Inferno , by José Soares

Paraiba സ്വദേശിയായ ജോസ് ഫ്രാൻസിസ്കോ സോറസ് (1914-1981) അപകടകാരികളായ കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ഫുട്ബോൾ മത്സരം തന്റെ കോർഡലിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. : ലാംപിയോയുടെ ടീമിനെതിരെയുള്ള സാത്താന്റെ ടീം.

നരകത്തിലെ ഫുട്ബോൾ

വളരെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

മൂന്നുപേരിൽ മികച്ചത് ആരാണ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന് കാണാൻ

1>

സാത്താന്റെ ടീം

അല്ലെങ്കിൽ ലാംപിയോയുടെ പെയിന്റിംഗ്

വാക്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം 2, 3 പേർ വീക്ഷിക്കുന്നുസ്റ്റാൻഡിൽ 4,000 ചെകുത്താൻമാർ.

മൈതാനത്ത് നൂറ് പന്തുകൾ - സോളിഡ് സ്റ്റീൽ ബോളുകൾ - ഒരു അതിയഥാർത്ഥ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഫൺ കോർഡൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ സാധാരണ ഫുട്ബോൾ മത്സരം പോലെയാണ്, കാരണം അത് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദിവസം മുതൽ ഇവന്റ് സ്വാഭാവികമാക്കുന്ന ഒരു ദിനം.

ഉദാഹരണത്തിന്, മത്സരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ജഡ്ജി, മൈതാനത്തിന്റെ വലിപ്പം, ടീമുകളുടെ ലൈനപ്പ്, അനൗൺസറുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവപോലും കോർഡൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. നിരവധി യഥാർത്ഥ ലോകത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഫാന്റസിയുടെ പ്രപഞ്ചവുമായി കലർന്നിരിക്കുന്നു .

ഹോസ് സോറസിന്റെ (1914-1981) ആദ്യത്തെ കോർഡൽ ബുക്ക്‌ലെറ്റ് 1928-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു (അതിനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രകാരം ബ്രസീലിന്റെ വിവരണം ). 1934-ൽ റിയോ ഡി ജനീറോയിലേക്ക് മാറുന്നത് വരെ ഒരു കർഷകനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പരീബയിൽ നിന്നുള്ള ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ മേസൺ ആയി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, അദ്ദേഹം സാവോ ജോസ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ലഘുലേഖ സ്റ്റാൻഡ് തുറന്നു, അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ കോർഡികളും സുഹൃത്തുക്കളും വിറ്റു.

7. ഒരു സ്ട്രിംഗിൽ പത്ത് സ്ട്രിംഗുകൾ , അന്റോണിയോ ഫ്രാൻസിസ്കോ എഴുതിയത്

ശീർഷകം സംഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരു സ്ട്രിംഗിൽ പത്ത് സ്ട്രിംഗുകൾ (2001) , ഒരേ കൃതിയിൽ പത്ത് വ്യത്യസ്ത കവിതകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. പൊതുവായി, പത്ത് സൃഷ്ടികൾക്കും ഒരു പ്രാസ രൂപമുണ്ട്, കൂടാതെ വടക്കുകിഴക്കൻ ജനതയുടെ ദൈനംദിന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് അവയുടെ തീം.

സ്യൂ സെക്വിൻഹ ഒരു ഗലീഷ്യൻ ആയിരുന്നു

തീക്കനൽ നിറമുള്ള മുഖമുള്ള,

അവൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്,

സിറ്റിയോ കാസിംബ റാസയിൽ,

എന്നാൽ, അത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല.അതെ, Seu Zequinha

ആ ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ ചിലവഴിച്ചു.

അന്റോണിയോ ഫ്രാൻസിസ്കോ (1949) കൂടുതൽ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ നാട്ടുകാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വടക്കുകിഴക്കൻ ജനതയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അവൻ കോർഡലിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും നോഹയുടെ പെട്ടകം പോലെയുള്ള ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ചില പ്രത്യേക കഥകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

റിയോ ഗ്രാൻഡെ ഡോ നോർട്ടെയിൽ ജനിച്ചു. , മൊസോറോയിൽ, അന്റോണിയോ ഫ്രാൻസിസ്കോയെ പലരും കോർഡലിന്റെ രാജാവായി കണക്കാക്കുന്നു. അക്കാദമിയ ബ്രസിലീറ ഡി ലിറ്ററേറ്റുറ ഡി കോർഡലിന്റെ 15-ാം സ്ഥാനത്താണ് കവി.

8. അപാരിഷൻ ഓഫ് ഔർ ലേഡി ഓഫ് സോറോസ് ആൻഡ് ദി ഹോളി ക്രോസ് ഓഫ് മോണ്ടെ സാന്റോ , മിനൽവിനോ ഫ്രാൻസിസ്കോ സിൽവ

മിനൽവിനോ ഫ്രാൻസിസ്കോ സിൽവയുടെ കോർഡൽ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന് കത്തോലിക്കാ മതത്തിൽ നിന്ന് സ്വാധീനം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂടാതെ എത്ര കോർഡലിസ്റ്റുകൾ ഒരു വിശുദ്ധ കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നു:

നോസ സെൻഹോറ ദാസ് ഡോർസ്

നിങ്ങളുടെ മേലങ്കികൊണ്ട് എന്നെ മൂടുക

വിശുദ്ധ ജോൺ ദി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്

ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം എഴുതിയത് ആരാണ്

എന്റെ ചിന്തകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക

നിമിഷത്തിൽ എഴുതാൻ

മോണ്ടെ സാന്റോയുടെ കുരിശിൽ

കോർഡലിൽ, മിനൽവിനോ പ്രചോദനം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ സ്വയം പ്രകടമാകുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെയും ദിവ്യശക്തിയുടെയും അതിശയകരമായ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു. കഥാകൃത്ത് ആഖ്യാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാണെന്നും ആഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്നതായും തോന്നുന്നു, മഹത്തായ നേട്ടം അനുഭവിക്കാനായില്ല.

Minelvino(1926-1999) ബഹിയയിൽ, പാൽമീറൽ എന്ന പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു, ഒരു പ്രോസ്പെക്ടറായി ജോലി ചെയ്തു. 22-ാം വയസ്സിൽ, അദ്ദേഹം വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി, തന്റെ കരിയറിൽ ഉടനീളം, ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതി: പ്രണയകവിതകൾ, മതപരമായ കവിതകൾ, രാഷ്ട്രീയത്തിനോ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനോ സമർപ്പിച്ചു. അതിന്റെ ആദ്യ ലഘുലേഖ 1949-ൽ എഴുതിയതാണ് (അതിനെ മിഗുവൽ കാൽമൺ വെള്ളപ്പൊക്കം, അഗുവ ബൈക്സ ട്രെയിൻ ദുരന്തം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു).

ഒരു കൗതുകം: മിനെൽവിനോ തന്നെ ഒരു മാനുവൽ പ്രിന്റർ വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ ബ്രോഷറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. "കഥ ഞാൻ തന്നെ എഴുതുന്നു / ഞാൻ തന്നെ ക്ലീഷേ ഉണ്ടാക്കുന്നു / ഞാൻ തന്നെ മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു / ഞാൻ തന്നെ വിൽക്കും / പൊതുവേദിയിൽ / എല്ലാവർക്കും കാണാനായി പാടും" എന്ന് കവി ഒരു സ്ട്രിംഗിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.

9. ലിയാൻഡ്രോ ഗോമസ് ഡി ബാരോസിന്റെ പെഡ്രോ സെമിന്റെ ജീവിതം ,

പെഡ്രോ സെമിന്റെ ജീവിതം ൽ നാം ജീവിതകഥ വായിക്കുന്നു ലിയാൻഡ്രോ ഗോമസ് ഡി ബാരോസ് (1865-1918), പരാബയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമ്പന്നമായ കഥാപാത്രം.

പെഡ്രോ സെം എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് പണം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു - സെം എന്ന കുടുംബപ്പേര്, അതിന്റെ തുകയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പണക്കാരന്റെ കൈവശമുള്ള സാധനങ്ങൾ (നൂറ് വെയർഹൗസുകൾ, നൂറ് തയ്യൽക്കടകൾ, നൂറ് കോറലുകൾ, വാടക വീടുകളില്ല, നൂറ് ബേക്കറികൾ മുതലായവ).

പെഡ്രോ സെം ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ധനികൻ

ആരാണ് ജനിച്ചത് പോർച്ചുഗലിൽ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു

അവന്റെ പേര് പൊതുവെ ആയിരുന്നു

അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്ഞിയെ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല

കാരണം അവൻ രാജകീയ രക്തമുള്ളവനല്ല

ധാരാളം പണമുണ്ടായിട്ടും പെഡ്രോ സെം തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആരെയും സഹായിച്ചിട്ടില്ല.
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.