പാബ്ലോ നെരൂദയെ അറിയാൻ 5 കവിതകൾ വിശദീകരിച്ചു

പാബ്ലോ നെരൂദയെ അറിയാൻ 5 കവിതകൾ വിശദീകരിച്ചു
Patrick Gray

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കവിതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേരുകളിലൊന്നാണ് പാബ്ലോ നെരൂദ (1905-1973).

ചിലിയിൽ ജനിച്ച എഴുത്തുകാരന് 40-ലധികം പുസ്തകങ്ങളുടെ സാഹിത്യ നിർമ്മാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കവിതകൾ മുതൽ പ്രണയകവിതകൾ വരെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹം വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു, 1971-ൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

1. ബല്ലാഡ് ഓഫ് ഡെസ്പെയർ

എനിക്ക് ഇതിനകം വിജനമായ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്

ഒരു വഞ്ചനാപരമായ പാത കാണാത്തതിനാൽ!

സൂര്യൻ, ഞാൻ മരിച്ചപ്പോൾ,

പുറത്തു വരും...! നിങ്ങൾ എന്തിന് പോകരുത്?

ആരും അമർത്താത്ത ഒരു സ്പോഞ്ചാണ് ഞാൻ,

ആരും കുടിക്കാത്ത ഒരു വീഞ്ഞാണ് ഞാൻ.

നിരാശയുടെ ബാലഡ് The invisible River, എന്ന കൃതിയെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, 1982-ലെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് നെരൂദയുടെ കൗമാരപ്രായത്തിലും യൗവനാരംഭത്തിലും നിർമ്മിച്ച ഗാനരചനാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹത്വവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ, തന്റെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം , ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും "അപ്രധാനത" എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു വശം ഇതിനകം തന്നെ പ്രകടമാക്കുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ ചിലിയുടെ തെക്കൻ നഗരമായ ടെമുക്കോയിൽ തന്റെ ബാല്യകാലം പിതാവിനോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച കവിക്ക് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് മരണത്തിന്റെ പ്രമേയത്തിലുള്ള താൽപ്പര്യത്തിന് കാരണം.

അത് ഈ സമയത്തും, അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തികയുന്നതിനുമുമ്പ്, ചെക്ക് എഴുത്തുകാരൻ ജാൻ നെരൂദയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി അദ്ദേഹം പാബ്ലോ നെരൂദ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു. അവളുടെ ജന്മനാമം നെഫ്താലി റിക്കാർഡോ റെയ്സ് എന്നായിരുന്നു.

2. പക്ഷിഞാൻ

എന്റെ പേര് പാബ്ലോ ബേർഡ്,

ഒറ്റ തൂവലിന്റെ പക്ഷി,

വ്യക്തമായ ഇരുട്ടിൽ പറക്കുന്നു

ഒപ്പം കലങ്ങിയ വെളിച്ചവും,

എന്റെ ചിറകുകൾ കാണുന്നില്ല,

എന്റെ ചെവികൾ മുഴങ്ങുന്നു

ഞാൻ മരങ്ങൾക്കിടയിലോ

അല്ലെങ്കിൽ ശവകുടീരങ്ങൾക്കടിയിൽ

നിഷേധാത്മകമായ കുട പോലെ

കടക്കുമ്പോൾ

അല്ലെങ്കിൽ നഗ്നവാൾ പോലെ,

ഒരു വില്ലുപോലെ നേരെയാക്കി

അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരിപ്പഴം പോലെ ഉരുണ്ട,

പറക്കലും പറക്കലും,

ഇരുണ്ട രാത്രിയിൽ മുറിവേറ്റവർ,

എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ,

എന്റെ മൂലയെ വേണ്ടാത്തവർ,

എന്നെ മരിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ,

ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാത്തവർ

എന്നെ തല്ലാൻ വരില്ല,

എന്നെ ചോര കളയാൻ, എന്നെ വളച്ചൊടിക്കാൻ

അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളെ ചുംബിക്കുക

വിസിൽ കാറ്റിൽ 1>

കോപാകുലനായ പക്ഷി ഞാൻ

കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയിലാണ്.

നെരൂദയ്ക്ക് പക്ഷികളോടും പൊതുവെ പ്രകൃതിയോടും വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു, അത് പ്രസ്തുത കവിതയിൽ വ്യക്തമാണ്. book Art of birds (1966).

ഒരു പക്ഷിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്വയം ഛായാചിത്രം കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ, കവി ഏതാണ്ട് നിഗൂഢമായ ഒരു ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മനുഷ്യരൂപത്തെ കലർത്തി മൃഗം.

ഇതും കാണുക: പെർസെഫോൺ ദേവി: മിത്തും പ്രതീകാത്മകതയും (ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി)

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പക്ഷി, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു രൂപകമാണ്. "ഒരു തൂവൽ പക്ഷി" എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ, തത്ത്വങ്ങൾ മാറാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായി നമുക്ക് അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

"ഞാൻ മരിച്ചതായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ" അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, നെരൂദ ആയിരിക്കാം. പീഡനത്തെ പരാമർശിക്കുന്നുകവി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ടു.

3. സെപ്റ്റംബർ 4, 1970

അത് ഓർക്കട്ടെ: അവസാനം ഒരുമയുണ്ട്!

ചിലിയും ഹല്ലേലൂയയും സന്തോഷവും നീണാൾ വാഴട്ടെ.

ചെമ്പും വീഞ്ഞും നൈട്രേറ്റും നീണാൾ വാഴട്ടെ.

ഐക്യവും കലഹവും നീണാൾ വാഴട്ടെ!

അതെ സർ. ചിലിക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ട്.

ഇത് ഒരു സങ്കൽപ്പമായിരുന്നു.

ഇന്ന് വരെ പോരാട്ടം മനസ്സിലായി.

മാർച്ച്, പകൽവെളിച്ചം പോലെ മാർച്ച്.

>പ്രസിഡന്റ് സാൽവഡോർ അലെൻഡെയാണ്.

ഓരോ വിജയവും കുളിർമ്മയുണ്ടാക്കുന്നു,

കാരണം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ജയിച്ചാൽ അസൂയയുള്ളവരുടെ മൂക്കിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു പിളർപ്പ് അവിടെ

ഉണ്ട്. 1>

(ഒരാൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, മറ്റൊരാൾ അവന്റെ ദ്വാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു

കാലവും ചരിത്രവും ഓടിപ്പോകുന്നു.)

അലെൻഡെ വിജയത്തിലെത്തുമ്പോൾ

ബാൽട്രാകൾ വിലകുറഞ്ഞതുപോലെ പോകുന്നു അഴുക്ക്.

പാബ്ലോ നെരൂദ 1973-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിക്സോണൈഡിനുള്ള പ്രേരണയും ചിലിയൻ വിപ്ലവത്തെ പുകഴ്ത്തലും, ചിലിയൻ ജനതയുടെ വിപ്ലവത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. 0>കവിത 1970-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാൽവഡോർ അലൻഡെയുടെ വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, മുമ്പ് 3 തവണ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചതിന് ശേഷം.

ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സോഷ്യലിസ്റ്റ് പദവിയുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു അലൻഡെ. . മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം, പിനോഷെയുടെ സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപത്യം ആരംഭിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ കഠിനമായ അട്ടിമറിക്ക് അദ്ദേഹം വിധേയനായി.

നെരൂദ അലൻഡെയുടെ ഒരു സ്വകാര്യ സുഹൃത്തായിരുന്നു, ഈ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ എല്ലാ പ്രശംസയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ,നല്ല ദിവസങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ശത്രുക്കളോടുള്ള അവഹേളനം . എഴുത്തുകാരനെ 1971-ൽ പാരീസിലെ ചിലിയുടെ അംബാസഡറായി അലെൻഡെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

അവന്റെ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ കവിതയെക്കുറിച്ച്, നെരൂദ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു:

"എന്റെ രാഷ്ട്രീയ കവിതയ്ക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയണം. പഠിത്തത്തോടെയോ പ്രബോധനത്തോടെയോ.ആരും എനിക്ക് എഴുതാൻ കൽപ്പിക്കുകയോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.എന്റെ ജനതയുടെ ദുരന്തത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു.

അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ കവിതകൾ എഴുതുന്നത്.ഒരു നാട്ടിൽ മറ്റൊരു പ്രതിവിധിയുമില്ല. എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭൂഖണ്ഡം. പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും ദരിദ്രരുടെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും പക്ഷം ചേരുന്നതല്ലാതെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മനുഷ്യനായി തോന്നുന്നില്ല, കവിക്ക് കവിയായി തോന്നാൻ കഴിയില്ല.

4. സ്വയം ഛായാചിത്രം

എന്റെ ഭാഗത്ത്,

എനിക്ക് കഠിനമായ മൂക്ക്,

ചെറിയ കണ്ണുകൾ,

തലയിൽ രോമക്കുറവ് എന്നിവ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ,

വളരുന്ന വയറ്,

നീണ്ട കാലുകൾ,

വിശാലമായ കാലുകൾ,

മഞ്ഞ നിറം,

സ്നേഹത്തിൽ ഉദാരമതി,

കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അസാധ്യം,

വാക്കുകളുടെ ആശയക്കുഴപ്പം,

കൈകളുടെ ആർദ്രത,

മന്ദഗതിയിലുള്ള നടത്തം,

ഹൃദയം,

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആരാധകൻ, വേലിയേറ്റങ്ങൾ, വേലിയേറ്റ തിരമാലകൾ,

വണ്ടുകളുടെ മാനേജർ,

മണലിൽ നടക്കുന്നവൻ,

വിചിത്രമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ,

ശാശ്വതമായി ചിലിയൻ ,

എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സുഹൃത്ത്,

ശത്രുക്കളുടെ മൂകൻ,

പക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഇടപെടുന്നവൻ,

വീട്ടിൽ പരുഷമായി,

ലജ്ജിക്കുന്നു. ഹാളുകൾ,

വസ്തുവില്ലാതെ പശ്ചാത്തപിക്കുക,

ഭയങ്കരംകാര്യനിർവാഹകൻ,

വായ നാവിഗേറ്റർ,

മഷി ഹെർബലിസ്റ്റ്,

മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവേകി,

മേഘങ്ങളിൽ ഭാഗ്യവാൻ,

വിപണിയിലെ ഗവേഷകൻ,

ലൈബ്രറികളിൽ അവ്യക്തം,

പർവതനിരകളിൽ വിഷാദം,

കാടുകളിൽ തളരാതെ,

വളരെ മന്ദഗതിയിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ,

വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത്,

വർഷം മുഴുവനും സാധാരണ,

എന്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ തിളങ്ങുന്ന,

ഇതും കാണുക: 2023-ൽ കാണാൻ 33 പോലീസ് സിനിമകൾ

സ്മാരകമായ വിശപ്പ്,

കടുവ ഉറങ്ങാൻ,

സന്തോഷത്തിൽ നിശ്ശബ്ദൻ,

രാത്രി ആകാശത്തിന്റെ ഇൻസ്പെക്ടർ,

അദൃശ്യനായ ജോലിക്കാരൻ,

അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള, സ്ഥിരോത്സാഹമുള്ള,

ആവശ്യത്തിൽ ധൈര്യശാലിയായ,

0>പാപമില്ലാത്ത ഭീരു,

തൊഴിൽ ഉറങ്ങുന്നവൻ,

സ്ത്രീകളോട് ദയയുള്ളവൻ,

കഷ്ടതയാൽ സജീവൻ,

ശപത്താൽ കവി, തൊപ്പി കഴുതയുമായി വിഡ്ഢി .

സ്വയം ഛായാചിത്രം എഴുത്തുകാരൻ സ്വയം "ആത്മവിശകലന"ത്തിന്റെ ഒരു വസ്തുവായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുന്ന മറ്റൊരു കവിതയാണ്. ഇവിടെ, നെരൂദ തന്റെ ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ രൂപം വിവരിക്കുന്നു, അഭിനിവേശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു - ഉദാഹരണത്തിന് "നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആരാധകൻ, വേലിയേറ്റങ്ങൾ, വേലിയേറ്റ തിരമാലകൾ", "സ്ത്രീകളോട് ദയ" എന്നീ വാക്യങ്ങളിലെന്നപോലെ.

കൂടാതെ, അവൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. “ആവശ്യത്താൽ ധൈര്യശാലി”, തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു.

വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരങ്ങളുമായും രാജ്യങ്ങളുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് നെരൂദ. ആളുകൾ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു, അത് കവിതയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

നമുക്ക് ഇത് നിരീക്ഷിക്കാം.കവി എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളെ ഒരു രൂപകമായി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ഗീതവാക്യം. എപ്പോഴും

എന്റെ മുമ്പിൽ

എനിക്ക് അസൂയയില്ല.

ഒരു മനുഷ്യനോടൊപ്പം

നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ,

നൂറുപേരുമായി വരൂ നിന്റെ രോമങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മനുഷ്യർ,

ആയിരം പേരുമായി നിന്റെ നെഞ്ചിനും കാലിനുമിടയിൽ വരുന്നു,

ഒരു നദി പോലെ

മുങ്ങി

അത് ഉഗ്രമായ കടൽ കണ്ടെത്തുന്നു,

ശാശ്വതമായ നുരയെ, സമയം!

അവയെല്ലാം കൊണ്ടുവരിക

ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നിടത്ത്:

ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും തനിച്ചായിരിക്കും,

ജീവിതം തുടങ്ങാൻ

ഭൂമിയിൽ എപ്പോഴും നീയും ഞാനും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും!

പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ കവിതയുടെ മറ്റൊരു വശം പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സ്നേഹം. ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ നിരവധി കവിതകൾ ഉണ്ട്.

അവയിലൊന്നാണ് സെംപ്രെ , 1952-ൽ അജ്ഞാതമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദി ക്യാപ്റ്റന്റെ വാക്യങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട്.

നെരൂദയുടെ ഈ ചെറുകവിതയിൽ, അസൂയ -അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഭാവം - എന്ന ചോദ്യം വിവേകപൂർവ്വം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടയാൾക്ക് ഒരു പാത ഉണ്ടെന്നും, തനിക്ക് പണ്ട് മറ്റ് പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ അവൻ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ അരക്ഷിതാവസ്ഥ കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം അവർക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കഥ രണ്ടിലും ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം.

നിങ്ങൾക്ക് :

എന്നതിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാംPatrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.