Egyptské umění: poznejte fascinující umění starého Egypta

Egyptské umění: poznejte fascinující umění starého Egypta
Patrick Gray

Pod pojmem staroegyptské umění rozumíme všechny umělecké projevy, které tento národ vytvořil přibližně mezi lety 3200 a 30 př. n. l.

Na březích řeky Nil, která měla zásadní význam pro jeho růst a vývoj, se zrodila jedna z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších civilizací všech dob: starověký Egypt.

Egyptské umění mělo především podobu malířství, sochařství a architektury. úzce spojená s náboženstvím Umělecký projev měl tehdy za úkol sbližovat lidi a bohy a odrážet různé náboženské předpisy.

Zakotvená byla také v představě smrti jako přechodu do jiné roviny, kde faraon (který měl božské schopnosti), jeho příbuzní a také šlechta mohli pokračovat v existenci.

Tutanchamonova posmrtná maska, 1323 př. n. l.

Proto bylo nutné zachovat jejich těla mumifikací a také vyrobit předměty pro tuto novou realitu, která měla přijít. pohřební umění se sochami, vázami a malbami, které zdobily hrobky.

Tyto výtvory představovaly bohy a faraony, vyprávěly mytologické epizody, politické události a momenty každodenního života a zároveň odrážely hierarchie a společenskou organizaci doby.

Podle poměrně přísného souboru normy a techniky produkce, mezi něž patřil i zákon frontality v malířství, byli umělci anonymní a plnili úkol, který byl považován za božský.

Ačkoli tato pravidla vedla k velkému kontinuita v průběhu staletí různá historická období přinesla drobné změny a inovace ve způsobech, jakými Egypťané tvořili.

Na adrese Starověká říše (3200 př. n. l. až 2200 př. n. l.) se architektura vyznačovala velkými stavbami, které měly ukázat moc faraona, jako například Sfinga a pyramidy v Gíze. Království středu (2000 př. n. l. až 1750 př. n. l.) se do popředí dostalo malířství a sochařství.

Malba na Nebamunově hrobce zobrazující hudebníky a tanečníky

Na jedné straně zobrazovaly idealizované podoby královské rodiny, na druhé straně se na nich začaly objevovat postavy z lidu (např. písaři a řemeslníci), které byly výraznější a přirozenější.

Určitá umělecká svoboda se zintenzivnila v Nová říše (1580 př. n. l. až 1085 př. n. l.), například prostřednictvím slavných soch s protáhlejšími lebkami.

Egypťané, majitelé vysoce rozvinuté společnosti a kultury, se zabývali také různými složitými obory, jako je matematika a lékařství, a dokonce měli i systém psaní .

Díky archeologickým vykopávkám, které probíhaly v 19. století, se podařilo rozluštit jejich hieroglyfy, což nám umožnilo lépe pochopit jejich hodnoty, způsob života a předměty.

Stručně řečeno, můžeme říci, že starověký Egypt zanechal obrovské umělecké a kulturní dědictví, které stále fascinuje nespočet návštěvníků a zvědavců z celého světa.

Staroegyptské malířství

V egyptském malířství byly konvence pro tvorbu velmi silné a způsob jejich provedení určoval kvalitu díla. právo frontality který nařídil, aby se karoserie natíraly pod dvěma různými úhly.

Trup, oči a ramena měly být zobrazeny ve frontální poloze, zatímco hlava a končetiny byly prezentovány z profilu. Záměrem této velmi neobvyklé polohy bylo zdůraznit rozdíly mezi uměním a realitou.

Osiridův dvůr, součást Kniha mrtvých

Často byly kresby doprovázeny hieroglyfy; to se děje v případě Kniha mrtvých Inkousty, které se vyráběly z minerálů, se časem opotřebovaly.

Viz_také: 14 dětských příběhů s komentářem pro děti

Tyto obrazy se vyznačovaly souborem Symboly přítomné i v barvách Například: černá představovala smrt, červená energii a sílu, žlutá symbolizovala věčnost a modrá vzdávala hold Nilu.

Egypťané žili ve společenském uspořádání s extrémně definovanými rolemi a hierarchií, a proto vytvářeli obrazy, které toto rozdělení vyjadřovaly. velikost obrázku prezentované v obrazech nezávisí na perspektivě, ale na jejich významu ve společenské struktuře, na jejich síle.

Malba z Nebamunovy hrobky zobrazující faraona při lovu

Malba, přítomná ve výzdobě předmětů a budov, byla důležitým prvkem ve výzdobě hrobek faraonů. Kromě zobrazování bohů a náboženských epizod se zaměřovala také na toho, kdo zemřel, a ilustrovala bitevní scény nebo každodenní výjevy, například lov a rybolov.

Je třeba také poznamenat, že tyto portréty nebyly zdaleka věrnou kopií, ale představovaly idealizovaná fyziognomie V období Nové říše však egyptské malířství začalo přinášet více novinek, více pohybu a detailů.

Egyptské sochařství

Egyptské sochařství bylo v jejich kultuře nesmírně bohaté a důležité, protože poskytlo umělcům více prostoru pro kreativitu a inovace.

Socha Kleopatry VII Filopator

Tato díla monumentálních nebo zmenšených rozměrů, v podobě bust nebo celých postav, představovala obrovskou rozmanitost.

Kromě faraonů a jejich rodin se inspirovali také obyčejní egyptští občané (například umělci a písaři) a různá zvířata.

V některých obdobích, jako například ve středověké říši, byla měřítka přísnější, s podobnými, idealizovanými zobrazeními. V jiných fázích si však sochařství zachovávalo určitou míru smysl pro detail kdo byl zobrazen.

Socha Sedící písař, 2600 PŘ. N. L.

Tento typ uměleckého vyjádření tedy reprodukoval fyzické vlastnosti a rysy a zároveň ukazoval společenské postavení každé osoby.

Sedící písař V díle vidíme muže středního věku, který se věnuje svým záležitostem, jako by čekal, až mu text nadiktuje faraon nebo nějaký šlechtic.

Nicméně pohřební sochy Egyptské obrazy byly nejskvostnější, a proto zůstávají nejvíce přítomny v naší představivosti. To je případ ikonických obrazů, jako je Tutanchamonova posmrtná maska a Nefertitiina busta.

Busta Nefertiti, vytvořená sochařem Thutemose, 1345 př. n. l.

Viz_také: Co byl impresionismus: charakteristika, umělci a obrazy

Ta je příkladem toho, jak se principy sochařství v průběhu času měnily, a objevily se zde i velmi originální momenty.

Nefertiti, manželka faraona Achaenatona, patřila k rodu. Amarnské období V té době byla královská rodina z nám neznámých důvodů zobrazována s podlouhlými lebkami.

Egyptská architektura

Architektura starověkého Egypta je dodnes považována za obrovský odkaz lidstva pro své obrovské a pamětihodné dílo.

Zatímco domy a vojenské budovy byly zhotoveny prakticky, aby sloužily svým funkcím, chrámy, svatyně a hrobky. Měly vydržet věčnost, a proto byly tak časově náročné, nákladné a robustní a dochovaly se dodnes.

Pyramidy v Gíze, památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO

A Nekropole v Gíze Velká pyramida v Gíze, jeden ze sedmi divů světa, byla postavena v letech 2580 až 2560 př. n. l. pro faraona Cheopse.

Jejich záměrem bylo vybudovat věčný domov hodný jejich rodiny, kde by mohli strávit tento "druhý život". stavební techniky byly inovativní a dodnes vzbuzují zájem a zvědavost mnoha lidí.

Velká sfinga v Gíze

V Gíze se nachází Velká sfinga který je 20 metrů vysoký a byl postaven jako obraz faraona Chefrena za jeho vlády (2558 př. n. l. - 2532 př. n. l.).

Postava s lidskou hlavou a lvím tělem byla součástí egyptské mytologie a souvisela s kultem božstev.

Seznamte se také s
    Patrick Gray
    Patrick Gray
    Patrick Gray je spisovatel, výzkumník a podnikatel s vášní pro objevování průsečíku kreativity, inovací a lidského potenciálu. Jako autor blogu „Culture of Geniuss“ pracuje na odhalení tajemství vysoce výkonných týmů a jednotlivců, kteří dosáhli pozoruhodných úspěchů v různých oblastech. Patrick také spoluzaložil poradenskou firmu, která pomáhá organizacím rozvíjet inovativní strategie a podporovat kreativní kultury. Jeho práce byla uvedena v mnoha publikacích, včetně Forbes, Fast Company a Entrepreneur. Patrick, který má zkušenosti z psychologie a obchodu, přináší do svého psaní jedinečný pohled a kombinuje vědecké poznatky s praktickými radami pro čtenáře, kteří chtějí odemknout svůj vlastní potenciál a vytvořit inovativnější svět.