മരണവും ജീവിതവും സെവേരിന: വിശകലനവും വ്യാഖ്യാനവും

മരണവും ജീവിതവും സെവേരിന: വിശകലനവും വ്യാഖ്യാനവും
Patrick Gray
ജീവിതം കണ്ടെത്തുക,

കഥയുടെ കോമിക്സിലേക്കുള്ള അനുരൂപീകരണം

ജോവോ കബ്രാൾ ഡി മെലോ നെറ്റോ വിവരിച്ച കഥയെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലുള്ള 3D ആനിമേഷൻ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് മിഗ്വൽ ഫാൽക്കാവോ തീരുമാനിച്ചു.

ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഫലം ഓൺലൈനിൽ കാണാൻ കഴിയും:

Morte e Vida Severina

Morte e Vida Severina എന്നത് ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരനായ João Cabral de Melo Neto യുടെ ഒരു കവിതയാണ്.

1954 നും 1955 നും ഇടയിൽ എഴുതിയതാണ് ഈ കൃതി. മറ്റു പലതും.

അമൂർത്തമായ

ഈ കൃതിയിൽ, കുടിയേറ്റക്കാരനായ സെവേരിനോയുടെ മരണത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും യാത്രയാണ് ജോവോ കാബ്രാൽ ഡി മെലോ നെറ്റോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സെവറിനോയും അതിലൊന്നാണ്. മറ്റു പലർക്കും , അതേ പേരുണ്ട്, അതേ വലിയ തലയും സെർട്ടോയുടെ അതേ ദാരുണമായ വിധിയും ഉണ്ട്: ഇരുപത് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഒരു പതിയിരുന്ന് മരിക്കുന്നു, മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പുള്ള വാർദ്ധക്യം, അൽപ്പം പട്ടിണി എല്ലാ ദിവസവും.

തീരത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട ആയുർദൈർഘ്യം തേടി സെവേറിയോ സെർട്ടോയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. കവിതയെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം: ആദ്യത്തേത് റെസിഫെയിലേക്കുള്ള യാത്രയും രണ്ടാമത്തേത് പെർനാമ്പുകോയുടെ തലസ്ഥാനത്തെ വരവും താമസവും.

സെവേരിനോയുടെ യാത്ര വിശദമായി

ദുരന്തത്തിന്റെ തുടക്കം.

ആഖ്യാനത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം മരണത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ സാന്നിദ്ധ്യം , വന്യമായ ഭൂപ്രകൃതിക്കും കഠിനമായ കല്ല് തറയ്ക്കും നടുവിൽ.

മരണവും കഠിനമാണ് അത് എപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യവും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ അത് പതിയിരുന്ന് കൊല്ലപ്പെടുകയോ, കഠിനമായ ഭൂമിയുടെ അദ്ധ്വാനം നിമിത്തം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ദയനീയമായ മരണമാണ്, അതിൽ ഒരു സാധനവും അവശേഷിക്കുന്നില്ല.

_ നിങ്ങൾ എടുക്കാത്തത്

എന്ന് പറയുക:

വിശപ്പ്, ദാഹം, ഇല്ലായ്മ

തൊഴിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് , മരണമാണ് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ജോലി.

ദുരിതങ്ങളുടെ നടുവിൽ സെർട്ടോയുടെ , സെവറിനോ എ കണ്ടെത്തുന്നു സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ .

ഇതും കാണുക

  ഒരു വൃത്തിയുള്ള വീട്ടിലെ സ്ത്രീ ജോലി ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ജോലിയുമില്ല.

  _ മരണം ഇവിടെ വളരെയധികം ഉള്ളതിനാൽ,

  അത് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ

  മരണത്തെ ഒരു കച്ചവടമോ ചന്തയോ ആക്കുന്ന തൊഴിലുകളിൽ

  ജോലി ചെയ്യാൻ നായകൻ സെർട്ടോയുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

  പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടി പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത

  സെവേരിനോ തീരത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ, ഭൂമി കൂടുതൽ മൃദുവാകാൻ തുടങ്ങുന്നു, പക്ഷേ മരണം മന്ദീഭവിക്കുന്നില്ല . മണ്ണ് കൂടുതൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠമാവുകയും ചൂരൽപ്പാടം വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ സമൃദ്ധിയുടെ നടുവിലും ഭൂപ്രകൃതി ആളൊഴിഞ്ഞതാണ്.

  ഇത്രയും ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തിന് കാരണം ഈ ഭൂമിയാണെന്ന് കുടിയേറ്റക്കാരൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ജോലി ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത സമ്പന്നൻ. മരണം മന്ദീഭവിക്കുന്നതും ജീവിതം ഗുരുതരമല്ലാത്തതുമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് താൻ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.

  തീർച്ചയായും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക്

  ഒരിക്കലും മുപ്പത് വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല

  ജീവിതത്തിലെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അറിയില്ല. ,

  മരണം, തീവ്രന;

  അവിടെയുള്ള ആ സെമിത്തേരി,

  പച്ചക്കുന്നിലെ വെള്ള

  തീർച്ചയായും ചെറിയ പ്രവൃത്തികൾ

  കൂടുതൽ കൂടുകെട്ടുന്ന കുറച്ച് ശവക്കുഴികൾ

  ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ വിവരണമാണ് തുടർന്നുള്ളത്.

  ചെറിയ സെമിത്തേരിയിൽ മരിച്ചവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കുഴികൾ ആഴം കുറഞ്ഞതും ഇടുങ്ങിയതുമായതിനാൽ ഇത് ചെറുതാണ്. മരിച്ചയാളോട് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് സെവെറിനോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

  _ ഈ ശവക്കുഴിയിൽനിങ്ങൾ,

  അളന്ന വ്യാപ്തിയുള്ള,

  ആണ്

  നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരച്ച ഏറ്റവും ചെറിയ കൊന്ത.

  (...)

  _ അതൊരു വലിയ ദ്വാരമല്ല,

  അളന്ന ദ്വാരമാണ്,

  ഇതും കാണുക: ഫിലിം ഹംഗർ ഫോർ പവർ (ദി ഫൗണ്ടർ), മക്ഡൊണാൾഡിന്റെ കഥ

  ഇത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഭൂമിയാണ്

  വിഭജിച്ച് കാണാൻ.

  കവിതയുടെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സ്വഭാവം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മറ്റൊരാളുടെ ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിലും ചൂഷണത്തിലും കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ ശവസംസ്‌കാരമാണ് ഒരു കർഷകന്റെ ശവസംസ്‌കാരം.

  തന്റെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച തൊഴിലാളി മരിക്കുന്നു. അവന്റെ ശവക്കുഴിയിലെ ചെറിയ ഭൂമി മാത്രമാണ് അവനുള്ള ഒരേയൊരു ഭൂമി.

  ലൈഫ് ഇൻ റെസിഫെ

  പെർനാംബൂക്കോയുടെ തലസ്ഥാനത്തെ വരവ് മരണവും ദുരിതവും കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, പക്ഷേ സാഹചര്യം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് പുതിയത്. ഉണങ്ങിയ കല്ല് നിലങ്ങൾക്ക് പകരം, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അതിന്റെ ഫലമായി മരണത്തിന്റെയും സ്ഥലം കണ്ടൽക്കാടാണ്. കുടിയേറ്റക്കാർ അധിവസിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്ക ഭൂമികൾ.

  വരൾച്ച, മരണം, കല്ലിന്റെ ഭൂമി എന്നിവയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, വിവിധ സെവേരിനോകൾ റെസിഫെയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, അവിടെ അവർ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . ദുരിതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും മരണത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത മണ്ണിൽ, വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

  നിരാശ

  കുടിയേറ്റക്കാർ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, പക്ഷേ മണ്ണിൽ മൂടപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഉണങ്ങിയ മണ്ണ് ഉഴുതുമറിക്കുന്നതിനാൽ, കണ്ടൽക്കാടുകളിലെ ഞണ്ടുകളെ വേട്ടയാടുന്നതിൽ നിന്ന് അവ ചെളിയിൽ മൂടിയിരിക്കുന്നു.

  ഈ മോശം സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, ആത്മഹത്യ ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനായി തോന്നുന്നു , അത് ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, അത് ഗുരുതരമായ മരണവുമാണ്.

  പരിഹാരം തിടുക്കത്തിൽ

  തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട മരണം

  ഒപ്പംഈ നദിയോട് ചോദിക്കൂ,

  അവിടെ നിന്നും വരുന്നതും,

  എന്നെ ആ ശവസംസ്കാരം ചെയ്യാൻ

  ശവക്കുഴി വിശേഷിപ്പിച്ചത്:

  ചെളി പുരണ്ട മൃദുവായ ശവപ്പെട്ടി ,

  മൃദുവും ദ്രാവകവുമായ ആവരണം

  ഈ നിമിഷത്തിൽ യാത്രയും ആഖ്യാനവും അവസാനിച്ചതായി തോന്നുന്നു. സെർട്ടോയിലൂടെ ഓടിയ സെവെറിനോ അവിടെ മരണം മാത്രം കണ്ടെത്തി. ജപമാലയുടെ അവസാനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, തപസ്സിൽ, അവൻ വീണ്ടെടുപ്പ് കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ അവൻ വീണ്ടും മരണം കണ്ടെത്തി.

  നിരാശനായ സെവറിനോ സ്വന്തം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു.

  സെവെറിനോ തന്റെ ജീവനെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കടവിൽ നിൽക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ, കണ്ടൽക്കാടിലെ താമസക്കാരനായ ജോസിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെർട്ടോ ലും റെസിഫെയിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളിലും അനുഭവിച്ച ദയനീയമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ്. സംഭാഷണം മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, അത് എത്ര പ്രഖ്യാപിച്ചാലും, കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കാൻ മാറ്റിവച്ചതായി തോന്നുന്നു.

  ജോസഫിന്റെ മകന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് സംഭാഷണം തടസ്സപ്പെട്ടു, അത് ഒരു നിമിഷമാണ്. കവിതയിലെ എപ്പിഫാനി. Auto de Natal എന്ന കവിതയുടെ ഉപശീർഷകവും പിതാവ് ജോസിന്റെ പേരും യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്.

  The Auto de Natal

  ആദ്യം അയൽക്കാർ എത്തുന്നു രണ്ട് ജിപ്സികളും. ആളുകൾ ആൺകുട്ടിക്കും മൂന്ന് ജ്ഞാനികൾക്കും സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ സമ്മാനങ്ങൾ ലളിതമാണ്, പാവപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള സുവനീറുകൾ. പതിനാറ് സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്, മിക്കവാറും എല്ലാത്തിനും മുമ്പുള്ള വാചകം: "എന്റെ ദാരിദ്ര്യം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്" .

  സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം, രണ്ട് ജിപ്സികൾആൺകുട്ടിയുടെ ഭാവി ഊഹിക്കുക. ആദ്യത്തെ ജിപ്‌സി കണ്ടൽക്കാടുകളിലെ ജോലി പ്രവചിക്കുന്നു, ചെളിയുടെ നടുവിലെ അതേ കഠിനാധ്വാനം. രണ്ടാമത്തേത് മറ്റൊരു പ്രവചനം നടത്തുന്നു, വ്യാവസായിക തൊഴിലാളിയുടെ, കറുത്ത ഗ്രീസിൽ പൊതിഞ്ഞതാണ്, ചെളിയിൽ അല്ല , എന്നാൽ അതുപോലെ ഒരു തൊഴിലാളി. അപ്പോൾ അയൽക്കാർ നവജാതശിശുവിനെ വിവരിക്കുന്നു, ചെറിയ കുട്ടി, ഇപ്പോഴും ദുർബലമാണ്, പക്ഷേ ആരോഗ്യവാനാണ്.

  സെവേരിനോയും ജോസും അവരുടെ സംഭാഷണം പുനരാരംഭിച്ചു, പുതിയ പിതാവിന്റെ വായിലൂടെ എപ്പിഫാനി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

  കൂടാതെ. ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണടയേക്കാൾ നല്ല ഉത്തരമില്ല

  :

  അതിന്റെ നൂൽ അഴിഞ്ഞുവീഴുന്നത് കാണുമ്പോൾ,

  ഇത് ജീവിതത്തെയും വിളിക്കുന്നു,

  ഫാക്‌ടറി കാണുമ്പോൾ സ്വയം,

  ശാഠ്യത്തോടെ, സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു,

  അത് അൽപ്പം മുമ്പത്തെപ്പോലെ മുളച്ചുപൊങ്ങുന്നത് കാണാൻ

  പുതിയ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ജീവിതത്തിൽ;

  അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ചെറിയ

  ഓട്ടോ ഡി നടൽ ആൺകുട്ടിയുടെ ജനനത്തോടെ പൂർണ്ണമായി വളരെയധികം ദുരിതങ്ങൾക്കും മരണത്തിനുമിടയിൽ തഴച്ചുവളരാൻ ശഠിക്കുന്ന ജീവിതം .

  മോർട്ടെ ഇ വിദാ സെവേരിനയുടെ വിശകലനം

  അവതരണവും രൂപവും

  മോർട്ടെ ഇ വിദ സെവേരിന പെർനാംബൂക്കോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് നാടകം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്ത കാവ്യമാണ്.

  നായകൻ സെവേരിനോ വരൾച്ചയിൽ നിന്നും വിശപ്പിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരനാണ് , എന്നിരുന്നാലും മാത്രം. അവന്റെ പറക്കലിൽ മരണം കണ്ടെത്തുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിനു സാക്ഷിയാകുന്നതുവരെപിന്മാറുന്നവർ, അവനെപ്പോലെ കഠിനമായവർ. നവജാതശിശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആളുകളുടെ വരവോടെ ജനനം ഒരു തൊട്ടിലിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

  മോർട്ടെ ഇ വിദ സെവേരിന നായകന്റെ ഏകാന്തതയെ അടിവരയിടുന്നു.

  ഒരു ഓട്ടോ എന്നത് മധ്യകാല സ്‌പെയിനിൽ ഉടലെടുത്ത നാടക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ്. പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ, അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാഖ്യാതാവ് ഗിൽ വിസെന്റെ ആയിരുന്നു. Morte e Vida Severina മധ്യകാല ഓട്ടോകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

  സൃഷ്ടിയെ 18 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഭാഗത്തിനും മുമ്പായി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അവതരണം ഉണ്ട് - മധ്യകാല ഓട്ടോകളിലും ഇത് കാണാം. സെവെറിനോയുടെ ആമുഖത്തോടെയാണ് കവിത ആരംഭിക്കുന്നത്.

  അവൻ ആരാണെന്നും അവൻ എന്തുചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്നും റീഡർ വായനക്കാരന് വിശദീകരിക്കുന്നു

  — എന്റെ പേര് സെവറിനോ,

  ഞാൻ മറ്റൊരു പേരില്ല. Severino de Maria;

  (...)

  ഞങ്ങൾ നിരവധി സെവേരിനോകൾ

  ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തുല്യരാണ്:

  ഒരേ വലിയ തലയിൽ

  സന്തുലിതമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്

  സെവേരിനോ പലരിൽ ഒരാളായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ("ജീവിതത്തിലെ എല്ലാത്തിലും തുല്യൻ"). അവന്റെ വ്യക്തിത്വം അസാധുവാകുകയും കൃതിയുടെ തലക്കെട്ടിൽ അവന്റെ പേര് ഒരു വിശേഷണമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. മധ്യകാല നാടകങ്ങളുടെ ശൈലിയിൽ, കഥാപാത്രം ഒരു ഉപമയായി മാറുന്നു, തന്നേക്കാൾ വളരെ വലുതായ ഒന്നിന്റെ പ്രതിനിധാനം.

  മോർട്ടെ ഇ വിദാ സെവേരിന യുടെ ചിത്രീകരണം വരൾച്ചയെയും വരൾച്ചയെയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സെർട്ടോയുടെ വരണ്ടത.

  വാക്യങ്ങൾകവിത ഹ്രസ്വവും വളരെ ശ്രുതിമധുരവുമാണ്. മിക്കതിനും ഏഴ് കാവ്യാത്മക അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇത് ഒരു മൈനർ റെഡോണ്ടിൽഹ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് റെക്കോർഡുകളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്.

  സ്ഥിരമായ വാക്യങ്ങളുടെ ആവർത്തനം എന്നത് ജോവോ കാബ്രാൽ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. തീമിന്റെ അർത്ഥപരമായ ബലപ്പെടുത്തലായി വർത്തിക്കുന്നതിനു പുറമേ, വാക്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംഗീതാത്മകത നൽകുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ സ്വവർഗാനുരാഗവും ആവർത്തനവും ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

  — ആരെയാണ് നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത്,

  ആത്മാക്കളുടെ സഹോദരന്മാരേ,

  ഇതും കാണുക: ബെല്ല സിയാവോ: സംഗീത ചരിത്രം, വിശകലനം, അർത്ഥം

  ആ വലയിൽ പൊതിഞ്ഞോ?

  എന്നെ അറിയിക്കാം.

  — ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മരിച്ച മനുഷ്യനോട്,

  ആത്മാവുകളുടെ സഹോദരൻ,

  കവിതയുടെ ഒരു ശബ്ദം ഈ കൃതിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. എഴുത്ത് വ്യാപകമല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അതിന്റെ വായന ഏറെക്കുറെ പാടിയതായി മാറുന്നു.

  കവിത മനഃപാഠമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി സോനോറിറ്റി പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ രൂപവും കോർഡൽ കവിതയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. João Cabral de Melo Neto ഫാമിലെ ജീവനക്കാരോട് ചില സ്ട്രിംഗുകൾ ഉറക്കെ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അറിയാം.

  സ്പേസും തീമും

  സ്പേസും തീമും ഈ കവിതയിൽ വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പെർനാംബൂക്കോയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് റെസിഫെയിലേക്കുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരന്റെ യാത്രയാണ് കൃതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ അവൻ നിരന്തരമായി മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു .

  പാതയുടെ പൊതുവായ ത്രെഡ് കാപ്പിബെറിബ് നദിയാണ്, അത് ആയിരിക്കണം. ഉള്ളിൽ നിന്ന് തീരത്തേക്കുള്ള ശരിയായ വഴി:

  നദിയെ പിന്തുടർന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റിപ്പോകില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതി:

  അതാണ് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള വഴി,

  <0 എല്ലാ മികച്ച ഗൈഡിൽ നിന്നും.

  Aoയാത്രയിലുടനീളം, സെവെറിനോ പലതവണ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. പട്ടിണി, പതിയിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിന് മുമ്പുള്ള വാർദ്ധക്യം മൂലമുള്ള മരണം. സെർട്ടോ സ്ഥലവും മരണവുമാണ് പ്രമേയം, ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് നദിക്കരയിലൂടെ നടക്കുന്നു. നദി പോലും മരിക്കുന്നു.

  എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ പിന്തുടരും

  അിറക്കം തടസ്സപ്പെട്ടു?

  കാപിബാരിബെ,

  അവിടെയുള്ള നദികൾ പോലെ,

  അവൻ വളരെ ദരിദ്രനാണ്, അവന് എപ്പോഴും

  തന്റെ വിധി നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല

  നദിയുടെ ഗതിയെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താം. വളരെ ദുർബലമായ സെർട്ടോ, അവൻ പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

  സെവറിനോ പലതവണ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി മരിച്ചയാളെ മറ്റ് പുരുഷന്മാർ ഊഞ്ഞാലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. തന്റെ ഭൂമി നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുടെ പ്രകോപനത്തിൽ പതിയിരുന്ന് മരിച്ചയാൾ മരിച്ചു. അതിനുശേഷം, എളിമയുള്ള ഒരു വസതിയിൽ മൂടുപടം മൂടിയ മൃതദേഹം സെവെറിനോ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. തന്റെ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ, ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ജോലി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, മരണം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അവിടെ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഏക വരുമാന സ്രോതസ്സായി.

  തീരത്തോട് അടുത്ത്, സെവെറിനോ മൃദുലതയിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. നിലം, നിറയെ ചൂരൽ, അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവൻ ഒരു കർഷകന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.

  — ഞാൻ നീക്കം ചെയ്‌തതിനാൽ

  മരണം മാത്രമേ ഞാൻ സജീവമായി കാണുന്നുള്ളൂ,

  മരണം മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ

  ചിലപ്പോൾ ഉത്സവകാലത്തും;

  മരണം മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ

  ആരാണ് ചിന്തിച്ചത്
  Patrick Gray
  Patrick Gray
  പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.