സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ: രചയിതാവിന്റെ പ്രധാന കൃതികളും ആശയങ്ങളും

സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ: രചയിതാവിന്റെ പ്രധാന കൃതികളും ആശയങ്ങളും
Patrick Gray

സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ (1908 - 1986) ഒരു ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനും തത്ത്വചിന്തകനും ആക്ടിവിസ്റ്റും സൈദ്ധാന്തികവുമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്തയിലും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി.

അസ്തിത്വവാദ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, പേര്. വൻ ജനപ്രീതി നേടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ നിർമ്മാണം കാരണം ബ്യൂവോയറിന്റെ എല്ലാറ്റിലുമുപരിയായി വേറിട്ടുനിന്നു. പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം.

ഇതും കാണുക: മാരിയോ ഡി ആൻഡ്രേഡിന്റെ 12 കവിതകൾ (വിശദീകരണത്തോടെ)

പുരുഷാധിപത്യം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, അതിന്റെ മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ ഘടനകളെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, രചയിതാവ് അതിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളും പൊളിച്ചെഴുതി. സ്ത്രീ.

ഇതിനെല്ലാം, സ്ത്രീകളുടെ വിമോചനത്തിനും അംഗീകാരത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനുമായി ഒരു വലിയ പൈതൃകം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ ലിംഗ പഠനത്തിലെ ഒരു അടിസ്ഥാന റഫറൻസായി മാറി.

ദ് സെക്കന്റ് സെക്‌സ് (1949)

രണ്ട് വാല്യങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, ദ് സെക്കന്റ് സെക്‌സ് ഒരു പ്രധാന ഫെമിനിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു, 1949-ൽ സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുസ്തകത്തിൽ, രചയിതാവ് "പുരുഷാധിപത്യം" നിർവചിക്കുന്നു, സെക്‌സിസ്റ്റ് സമ്പ്രദായം സ്ത്രീകളുടെ അടിച്ചമർത്തലിനെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന വഴികൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നു.

ഈ സംവിധാനങ്ങളിൽ, സ്‌ത്രീ ലൈംഗികതയ്‌ക്ക് മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ തടവറകളായി കാണുന്ന വിവാഹത്തെയും മാതൃത്വത്തെയും രചയിതാവ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.<1

ബ്യൂവോയർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പുരുഷ ദർശനം ഒരു സ്ത്രീയായിരിക്കണമെന്ന് നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു,"ലിംഗഭേദത്തിന് പ്രത്യേകമായ" പെരുമാറ്റരീതികൾ കണ്ടീഷനിംഗും നിർദേശിക്കലും.

രചയിതാവ് ജീവശാസ്ത്രപരമായ വീഴ്ചയെ നശിപ്പിക്കുന്നു , ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ഗാർഹിക ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള മുൻകരുതൽ. നേരെമറിച്ച്, ലിംഗഭേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ പുരുഷ ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഫിക്ഷനുകളിൽ നിന്നും സാമൂഹിക നിർമ്മിതികളിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നു.

പാഠത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിർണായക വശം, ആ വിഷയങ്ങളെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് (അടുപ്പവും കുടുംബവും) പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ബന്ധങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന്) ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും ആയിരുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ: " സ്വകാര്യം പൊതു ".

ദ മന്ദാരിൻ (1954)

രചയിതാവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതികളിൽ ഒന്ന്, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 50-കളിലെ ഒരു നോവലാണ് ദി മാൻഡറിൻസ് .

ആഖ്യാനം ഫ്രഞ്ച് ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അസ്ഥിരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച അവളുടെ സംഭാവന.

കഥാപാത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് , അവർ രചയിതാവിന്റെ സാർത്രെ, ആൽബർട്ട് കാമുസ്, നെൽസൺ ആൽഗ്രെൻ തുടങ്ങിയ സർക്കിൾ.

സൈദ്ധാന്തികവും ധാർമ്മികവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, ഈ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളും കഥ പറയുന്നു .

സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയറിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ 7 ചിന്തകൾ (വിശദീകരിച്ചത്)

1.

ആരും സ്ത്രീയായി ജനിക്കുന്നില്ല: അവർ ഒരു സ്ത്രീയായി മാറുന്നു.

ഇത് രചയിതാവിന്റെ കൃതികളിൽ ഒന്നാണ്. ഏറ്റവും പ്രതീകാത്മക വാക്യങ്ങൾ.സ്ത്രീകളുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും ജീവിതത്തെയും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും ബ്യൂവോയർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ പരിമിതമായ ലിംഗപരമായ റോളുകൾ ഒരു പുരുഷാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലെ സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിലൂടെ നാം കാലക്രമേണ പഠിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ്. ഇതിനർത്ഥം സ്ത്രീകൾ ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ "ഫോർമാറ്റ് ചെയ്‌ത്" ജനിച്ചവരല്ല, ചില ചുമതലകൾ നിറവേറ്റാൻ അവർ മുൻകൈയെടുക്കുന്നവരല്ല.

2.

ഒന്നും നമ്മെ പരിമിതപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. ഒന്നും നമ്മെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല, നിർവചിക്കുക, ഒന്നും നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തരുത്. ലോകവുമായുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണികൾ അവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ തന്നെ സത്ത ആയിരിക്കട്ടെ.

പ്രശസ്തമായ ഖണ്ഡിക ഒരു അടിച്ചമർത്തൽ വ്യവസ്ഥയുടെ മുഖത്ത്, അതിജീവിക്കാനുള്ള സ്ത്രീ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് വ്യക്തികളുടെയും ഇടപെടലുകളിലൂടെയും ആണെന്ന് ബ്യൂവോയർ വാദിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മാതൃകകൾ മാറ്റാൻ കഴിയും / മാറ്റണം , അതുവഴി നമുക്ക് പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും.

3.

സ്വാതന്ത്ര്യമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും കൂടിയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഇവിടെ, രചയിതാവ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരമാവധി മൂല്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യാനുഭവത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറ്റ് ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നാം പോരാടേണ്ടതുണ്ട്, സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ .

ഇതും കാണുക: ആമി വൈൻഹൗസിന്റെ ബാക്ക് ടു ബ്ലാക്ക്: വരികൾ, വിശകലനം, അർത്ഥം

4.

അത് ജോലിയിലൂടെയാണ് സ്ത്രീകൾ അവരെ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്ന ദൂരം കുറയ്ക്കുന്നത്, ജോലിക്ക് മാത്രമേ അവർക്ക് കൃത്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ.

ഉദ്ധരണം മനസിലാക്കാൻ, പ്രവേശനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്തൊഴിൽ വിപണിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ . സ്ത്രീ ലിംഗം ശമ്പളമില്ലാത്ത വീട്ടുജോലിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, വീടിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ (അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ) അവർ സ്വന്തം പണം സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇത് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സ്വയംഭരണം കൊണ്ടുവന്നു. സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒന്ന്.

5.

വ്യക്തിയുടെ അവസരങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല.

നമുക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, മറിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന വസ്തുതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സൈദ്ധാന്തികൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.

6.

വിവാഹ പരാജയത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ആളുകളല്ല, സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് തുടക്കം മുതൽ വികൃതമായത്.

എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിച്ച എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ് ബ്യൂവോയർ. ചരിത്രപരമായി, സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ വിവാഹ സ്ഥാപനം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. പിതാവിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിലേക്ക് "കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട" ഒരു തരം സ്വത്ത് എന്ന നിലയിൽ, സ്ത്രീക്ക് സ്വയം സ്വയംഭരണാധികാരം ഇല്ലായിരുന്നു.

7.

അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പീഡകൻ അത്ര ശക്തനാകില്ല. സ്വയം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ.

ഈ ഖണ്ഡികയിൽ, സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു: അടിച്ചമർത്തലിന് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംഭാവന നൽകാം. പുരുഷാധിപത്യ നിയമങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും കൃത്രിമവുമായതിനാൽ, ചില സ്ത്രീകൾ അവസാനിക്കുന്നുപുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകൾ , ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ.

ഇത് സ്ത്രീ ലൈംഗികതയെ അടിച്ചമർത്തൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു; അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരത്വം എന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യവും സഹകരണവും.

ആരായിരുന്നു സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ?

യുവജനവും സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും

സിമോൺ ലൂസി-ഏണസ്റ്റിൻ-മേരി ബെർട്രാൻഡ് ഡി ബ്യൂവോയർ 1908 ജനുവരി 9-ന് പാരീസിൽ രണ്ട് പെൺമക്കളിൽ ആദ്യവളായി ജനിച്ചു. രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം, അവന്റെ ഇളയ സഹോദരി, ഹെലൻ ജനിച്ചു, അവൾ അവന്റെ മികച്ച ബാല്യകാല കൂട്ടാളിയായിരുന്നു.

അവളുടെ അമ്മ ഫ്രാങ്കോയിസ് ബ്രാസ്സർ ഹോട്ട് ബൂർഷ്വാസിയിൽ പെട്ടവളായിരുന്നു, അവളുടെ പിതാവ് ജോർജ്ജ് ബെർട്രാൻഡ് ഡി ബ്യൂവോയർ ആയിരുന്നു. പ്രഭുവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അഭിഭാഷകൻ. എന്നിട്ടും, കുടുംബം മുതലാളിത്തം കുറഞ്ഞു, പുരുഷ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ആഗ്രഹം മറച്ചുവെക്കാത്ത പിതാവ്, തന്റെ പെൺമക്കളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു.

പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇല്ലെന്ന് ഗോത്രപിതാവ് വിശ്വസിച്ചു. സ്ത്രീധനത്തിനുള്ള പണം, അതിനാൽ അവർ പഠനത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അക്കാലത്ത്, സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ വിവാഹമോ മതപരമായ ജീവിതമോ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ സിമോണിന് മറ്റ് പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു.

അവൾ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ, എഴുത്തുകാരി സാഹിത്യത്തിലും തത്ത്വചിന്തയിലും അഭിനിവേശം കാണിച്ചു , അതിന്റെ വിവാദ സ്വഭാവവും അഭിപ്രായങ്ങളും മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല. വർഷങ്ങളോളം, ബ്യൂവോയർ കത്തോലിക്കാ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിച്ചു, അവിടെ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗണിതം, ഭാഷകൾ, സാഹിത്യം എന്നിവ പഠിച്ചു.

Simone deബ്യൂവോയറും അസ്തിത്വവാദവും

അവൾ തത്ത്വചിന്ത പഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശസ്തമായ സോർബോൺ സർവ്വകലാശാലയിൽ ചേരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ബ്യൂവോയർ അക്കാലത്തെ മികച്ച ബുദ്ധിജീവികളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അസ്തിത്വവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നാമമായ ജീൻ പോൾ സാർത്രെ അവരിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു, അക്കാലത്തെ തികച്ചും സവിശേഷമായ ഒരു പ്രണയമാണ് സിമോണുമായി ജീവിച്ചിരുന്നത്.

1940-ൽ സൈദ്ധാന്തികൻ ഡോ. അസ്തിത്വവാദ ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു വാഹനമായി സാഹിത്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച തത്ത്വചിന്തകരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും വൃത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു.

പ്രസ്ഥാനം വ്യക്തി യിലും ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന വശങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. അവന്റെ അനുഭവം, അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം (അവന്റെ പരിധികൾ), അതുപോലെ തന്നെ തന്നോടും അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഉള്ള അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയറും ജീൻ പോൾ സാർത്രും

ഇത് 1929-ൽ ബ്യൂവോയറും സാർത്രും പാതകൾ മുറിച്ചുകടന്ന അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷം. ഒരു അഭിനിവേശമോ റൊമാന്റിക് ദിവാസ്വപ്നമോ എന്നതിലുപരി, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചിന്തിക്കുകയും ലോകത്തെ സമാനമായ രീതിയിൽ കാണുകയും ചെയ്‌ത മനസ്സുകളുടെ കൂടിച്ചേരൽ കൂടിയായിരുന്നു .

രണ്ട് മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളും സൈദ്ധാന്തികരും അവരുടെ ആശയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. തത്ത്വചിന്താപരമായ കൃതികൾ, ആശയങ്ങൾ സംവാദം, പരസ്പരം "വലതു ഭുജം" ആയി സേവിക്കുന്നു. അധ്യാപകരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മത്സരത്തിന് അവർ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ, അഗ്രിഗേഷൻ , സാർത്രേ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.സ്ഥാനം, ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും. അങ്ങനെ, 1931 മുതൽ, തത്ത്വചിന്തകൻ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അദ്ധ്യാപകനാകാൻ തുടങ്ങി.

സാർത്രും ബ്യൂവോയറും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം പങ്കിട്ടു, അക്കാലത്ത് അസാധാരണമായ ഒരു ബന്ധ മാതൃക പിന്തുടരുന്നു. വിവാഹവും സമൂഹം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പെരുമാറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിരസിച്ച്, അവർ ഒരു ഏകഭാര്യത്വമല്ലാത്ത ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ചു, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാമുകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബുദ്ധിജീവി ദമ്പതികൾ (വളരെ പ്രശസ്തരും ആദരണീയരും) , ചരടുകളോ വിലക്കുകളോ ഇല്ലാതെ, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവാദി പ്രണയത്തിന്റെ പര്യായമായി കാണപ്പെടാൻ തുടങ്ങി, ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. തത്ത്വചിന്തകർ. ഫൂക്കോയുമായി ചേർന്ന്, അവർ സംശയാസ്പദമായ മാനിഫെസ്റ്റോ യുക്തിയുടെ യുഗം ഒപ്പുവച്ചു, അടുപ്പമുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് സമ്മതത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധിയുടെ അഭാവത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു.

ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഈ വിവരം കൂടുതൽ ദുഷിച്ചതായി മാറുന്നു, വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, തങ്ങൾ കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ തങ്ങൾ സൈദ്ധാന്തികനും അവളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഇടപഴകിയതായി പരസ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബ്യൂവോയറിന്റെ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് വന്നു.

സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയറും ഫെമിനിസവും

നിലവിൽ, ഉണ്ട് ഫെമിനിസ്റ്റ് സമരത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ ചലനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ശബ്ദങ്ങളും. എന്നിരുന്നാലും, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭത്തിന്മുന്നേറാൻ കഴിയും, എണ്ണമറ്റ സൈദ്ധാന്തികരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു.

സെക്‌സിസ്റ്റ് സമ്പ്രദായത്തെ അപലപിക്കുകയും, സിദ്ധാന്തിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്‌ത ഈ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ, സ്വാധീനിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്‌തവരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു ബ്യൂവോയർ. നമുക്കറിയാവുന്ന ലോകം.

ദ് സെക്കന്റ് സെക്‌സ് (1949) പ്രസിദ്ധീകരണത്തോടെ, യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിൽ ഉടലെടുത്ത ഫെമിനിസത്തിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ മഹത്തായ ചാലകങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു സൈദ്ധാന്തികൻ 1990-കളിൽ അമേരിക്കയുടെ. . സ്ത്രീയെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും മാറ്റത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ("മറ്റുള്ളവ" എന്ന് കാണുന്നത്):

മനുഷ്യത്വം പുല്ലിംഗമാണ്, പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ നിർവചിക്കുന്നത് തന്നിലല്ല, അവനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്; അവളെ ഒരു സ്വയംഭരണാധികാരിയായി കണക്കാക്കുന്നില്ല.

അവളുടെ ജീവിതാവസാനം

ആത്മകഥാപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വാർദ്ധക്യത്തെയും മരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കൃതികൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബ്യൂവോയർ തുടർന്നും എഴുതി. 1980-ൽ, 50 വർഷത്തിലേറെയായി തന്റെ സഹയാത്രികനെ ഉപേക്ഷിച്ച് സാർത്ർ പാരീസിൽ വച്ച് മരിച്ചു.

അടുത്ത വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദി ഫെയർവെൽ സെറിമണി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, എഴുത്തുകാരി അവളുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിച്ചു.

കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1986 ഏപ്രിൽ 14-ന് സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച് മരിച്ചു . ദമ്പതികൾമോണ്ട്പർണാസ്സെ സെമിത്തേരിയിലെ അതേ ശവകുടീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നെന്നേക്കുമായി ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ചു.

സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയറിന്റെ അവശ്യ കൃതികൾ

ഒരു സമയത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഉടമ അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നു, സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ സാഹിത്യത്തെ സമകാലിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വ്യവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനും വിമർശിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ഉപയോഗിച്ചു.

നോവലുകൾ, ദാർശനിക ഉപന്യാസങ്ങൾ, സൈദ്ധാന്തിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആത്മകഥാപരമായ കൃതികൾ എന്നിവയിലൂടെ ബ്യൂവോയർ ഒന്നായി മാറി. അവളുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവികളും ചിന്തകരും.
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.