Travels in my land: crynodeb a dadansoddiad o lyfr Almeida Garrett

Travels in my land: crynodeb a dadansoddiad o lyfr Almeida Garrett
Patrick Gray
Mae

Viagens na minha terra yn gampwaith o lenyddiaeth ramantus Portiwgaleg. Ysgrifennwyd y testun ym 1843 gan Almeida Garrett, a chyhoeddwyd y testun i ddechrau yn y cylchgrawn Universal Lisboense ac mae'n parhau i gael ei olygu hyd heddiw, gan ei fod yn un o dirnodau hollbwysig llenyddiaeth Bortiwgal.

Crynodeb

Cyhoeddwyd i ddechrau ym 1843 -1845 yn Revista Universal Lisbonense, ac a gasglwyd yn ddiweddarach yn gyfrol yn 1846, Viagens na minha terra yn waith allweddol o lenyddiaeth ramantaidd Portiwgaleg. Ysbrydolwyd y naratif gan y clasur Sentimental Journey (1787), gan Sterne, a chan Journey Around My Room (1795) gan Xavier de Maistre.

Gweld hefyd: Marwolaeth a Bywyd Severina: dadansoddi a dehongli

Mae'r llyfr a ysgrifennwyd gan Garrett wedi'i rannu'n 49 pennod ac yn cymysgu cyfres o genres llenyddol, gellir eu hystyried o adroddiad newyddiadurol i lenyddiaeth deithiol.

Yr arwyddair sy'n symud yr ysgrifen yw taith i Santarém, taith a wnaed mewn gwirionedd gan Garrett, yn y flwyddyn 1843, i wahoddiad gan y gwleidydd Passos Manuel.

Ar ddechrau'r bennod gyntaf mae'r adroddwr yn cyhoeddi:

Sut y penderfynodd awdur y llyfr gwybodus hwn deithio yn ei famwlad, ar ôl teithio yn ei ystafell; a pha fodd y penderfynodd anfarwoli ei hun trwy ysgrifenu y teithi hyn o'i eiddo. Gadael am Santarém. Mae'n cyrraedd Terreiro do Paço, yn byrddio agerlong Vila Nova; a beth sy'n digwydd iddo yno.

Y prif gymeriad yw Carlos, mab brawd a warthodd ei fam. Ond nid dyna'r unig ddramao'r naratif: Mae Carlos yn ymladdwr rhyddfrydol a'i dad yn wrthwynebydd gwleidyddol ei hun. Yng nghanol y testun, amharir ar yr ysgrifennu gan y gwyriadau mwyaf amrywiol.

Viagens na minha terra hefyd yn sylfaenol oherwydd ei fod yn myfyrio ar broblemau cymdeithasol ei gyfnod wrth ymdrin â dramau sentimental unigol y prif gymeriadau. . Mae un o feirniaid mwyaf llenyddiaeth Bortiwgal, Saraiva, yn datgan:

“Mae symbolaeth wleidyddol a chymdeithasol amlwg trwy gydol y cynllwyn hwn: mab y brawd yw’r ymfudwr, gan fod Portiwgal chwyldroadol yn fab i Bortiwgal glerigol. ; a dim ond ar ddamwain y llofruddiodd ei dad, gan i'r Portiwgal newydd ddiddymu'r hen Bortiwgal o'r gwaelod.”

Prosiect ideolegol Almeida Garrett

Credodd yr awdur o Bortiwgal mai roedd gan lenyddiaeth hefyd y swyddogaeth o addysgu'r llu poblogaidd. Fel llenor, teimlai fod ganddo rôl gref mewn codi ymwybyddiaeth ei gydwladwyr.

Dynganodd Garrett yn amlwg awydd i lenyddiaeth Bortiwgal ddychwelyd i'w gwreiddiau cenedlaethol a phoblogaidd. Roedd yn dyheu am gynhyrchu gweithiau celf a oedd yn ddilys yn genedlaethol, yn llawn ffeithiau hanesyddol, llên gwerin, chwedlau a thraddodiadau brodorol.

Project mwyaf ei fywyd oedd ysgrifennu am Bortiwgal ar gyfer y Portiwgaleg. Fel ysgolhaig a damcaniaethwr, gellir dweud bod yr awdur yn un o ragflaenwyr cenedlaetholdeb ar ddiwedd y ganrif. Nodir ei waith felly gan amilwriaethus wleidyddol, ideolegol a moesol gref.

Yr iaith a ddefnyddir gan Garrett

Mae cynhyrchiad Garrett yn hanfodol ar gyfer bod yn gyfrifol am foderneiddio ac adnewyddu rhyddiaith lenyddol ym Mhortiwgal. Llwyddodd yr awdur i ymryddhau o'r fodel glasurol, o ryddiaith glerigol a chwrtais, a chaniataodd arddull fwy cyfforddus iddo'i hun, gan wneud defnydd o iaith lafar, ysgafn, bob dydd, digymell a hygyrch i bawb.

He Dywed Mae'n hysbys i Garrett ysgrifennu fel pe bai'n siarad yn uchel, hynny yw, arwisgodd mewn iaith yn llawn o fyrfyfyr ac eiliadau o hiwmor. Ef hefyd oedd yn gyfrifol am fewnosod geiriau estron ac adfywio rhai archaismau.

Garrett a'i gyd-destun hanesyddol

Mae'r gwaith a adawyd gan y llenor yn sylfaenol nid yn unig mewn termau esthetig ond hefyd am fod yn ffynhonnell ddihysbydd gwybodaeth am eich amser. Trwy'r etifeddiaeth a adawyd gan yr awdur, mae'n bosibl cael arwyddion o fywyd cymdeithasol yr amser y bu'n byw ynddo.

Gweld hefyd: Poster Liberty Arwain y Bobl, gan Eugène Delacroix (dadansoddiad)

Lisbon yn y 19eg ganrif.

Pwy oedd Almeida Garrett?

Ym mis Chwefror 1799, ganwyd João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett yn Porto. Yng nghrud teulu cyfoethog o fasnachwyr gyda busnesau ym Mrasil, astudiodd y gyfraith yn Coimbra ac ysgrifennodd gerddi, naratifau a dramâu.

Fel bardd, dechreuodd Garrett ei yrfa o arcadiad bron yn bur, er iddo gyrraedd unigolyddol, angerddol acyffes. Roedd un o'i weithiau enwocaf, The Fallen Leaves (1853), yn waith canolog i delynegiaeth Rhamantaidd Portiwgal.

Roedd Garrett hefyd yn awdur theatr pwysig, yn awdur y dramâu Catão (1822), Mérope (1841) , Um auto de Gil Vicente (1838), D.Filipa de Vilhena (1840), O Alfageme de Santarém (1842) a Frei Luís de Sousa (1843), yr olaf yn cael ei ystyried yn gampwaith theatr ramantaidd Portiwgaleg.

Oherwydd ei waith cyson yn y theatr, derbyniodd Garrett gan y llywodraeth, yn 1836, y dasg o drefnu theatr genedlaethol.

Darllenwch y llyfr yn llawn<3

Mae Viagens na meu terra ar gael i'w lawrlwytho am ddim mewn fformat PDF drwy'r parth cyhoeddus.

Gwell gen i wrando? Darganfyddwch lyfr sain Garrett!

Mae'r llyfr Viagens na minha terra hefyd ar gael mewn llyfr sain:

LLYFR LLAIN: "Viagens na Minha Terra", gan Almeida Garret (acen Portiwgaleg)Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.