Conceição Evaristo-യുടെ 5 വൈകാരിക കവിതകൾ

Conceição Evaristo-യുടെ 5 വൈകാരിക കവിതകൾ
Patrick Gray

Conceição Evaristo (1946) മിനാസ് ഗെറൈസിൽ ജനിച്ച ഒരു സമകാലിക ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരനാണ്. അവളുടെ പ്രശസ്തമായ നോവലുകൾക്കും ചെറുകഥകൾക്കും പുറമേ, വ്യക്തിഗതവും കൂട്ടായതുമായ ഓർമ്മകളിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന കവിതയ്ക്കും രചയിതാവ് അറിയപ്പെടുന്നു.

1. സ്ത്രീശബ്ദങ്ങൾ

എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ

ശബ്ദം കുട്ടിക്കാലത്ത്

കപ്പലിന്റെ പിടിയിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു.

അത് വിലാപങ്ങൾ പ്രതിധ്വനിച്ചു

നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്കാലം.

എല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയ വെള്ളക്കാരോട് എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ശബ്ദം

അനുസരണം പ്രതിധ്വനിച്ചു.

എന്റെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം

വിപ്ലവം മൃദുവായി പ്രതിധ്വനിച്ചു

മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കളകളുടെ പിൻഭാഗത്ത്

കെട്ടുകൾക്കടിയിൽ

വെള്ളക്കാരുടെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ

പൊടിനിറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിൽ പാത

ഫാവെലയിലേക്കുള്ള വഴി.

എന്റെ ശബ്ദം ഇപ്പോഴും

ആശങ്കയിലായ വാക്യങ്ങൾ

രക്തത്തിന്റെ പ്രാസങ്ങളാൽ

കൂടാതെ

പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു വിശപ്പു ഞങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിൽ.

എന്റെ മകളുടെ ശബ്ദം

അതിനുള്ളിൽ ശേഖരിക്കുന്നു

സംസാരവും പ്രവൃത്തിയും.

ഇന്നലെ - ഇന്ന് - ഇപ്പോൾ.

എന്റെ മകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ

അനുരണനം കേൾക്കും

ജീവിതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനി.

രചയിതാവിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രചനകളിൽ ഒന്നാണ് ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട വിവിധ തലമുറകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പ്രശസ്തരും, സംസാരിക്കുന്നു. അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും വികാരങ്ങളെയും വിവരിച്ചുകൊണ്ട്, ലിറിക്കൽ സെൽഫ് കഷ്ടങ്ങളുടെയും അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും കഥ വിവരിക്കുന്നു.

മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവന്നവരെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.കപ്പലുകളിൽ ബ്രസീലിലേക്ക്. മുത്തശ്ശിയാകട്ടെ, അടിമത്തത്തിന്റെയും നിർബന്ധിത അനുസരണത്തിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമായിരുന്നു.

ഒരു വേലക്കാരിയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മയുടെ തലമുറ കഠിനവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ അസ്തിത്വത്തെ നയിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ചില കലാപങ്ങളെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. . ഈ പ്രതിരോധം എന്ന വികാരം അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഗാനരചയിതാവിലൂടെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇല്ലായ്മയുടെയും അക്രമത്തിന്റെയും കഥകൾ പറയുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഭാവി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും അവന്റെ മകളുടെ ശബ്ദവും വഹിക്കുന്നു. ഈ പൈതൃകമെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം രചിക്കും.

വോയ്‌സ്-സ്‌ത്രീകൾ, by Conceição Evaristo

2. ശാന്തവും നിശ്ശബ്ദവുമായ

ഞാൻ വാക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ

ദയവായി,

എനിക്ക് തിടുക്കം കൂട്ടരുത്,

എനിക്ക് വേണം ചവയ്ക്കുക ,

പല്ലുകൾക്കിടയിൽ കീറുക,

തൊലി, എല്ലുകൾ, മജ്ജ

ക്രിയയുടെ,

ഈ രീതിയിൽ വാക്യം ചെയ്യാൻ

കാര്യങ്ങളുടെ കാതൽ ,

എനിക്ക് നിലനിർത്തണം,

ഐറിസിനുള്ളിൽ,

ഏറ്റവും ചെറിയ നിഴൽ,

ചെറിയ ചലനം.

എപ്പോൾ എന്റെ പാദങ്ങൾ

മാർച്ചിലെ വേഗത കുറയ്ക്കുക,

ദയവായി,

എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്.

എന്തിന് നടക്കുക?

ഞാൻ വീഴട്ടെ,

എന്നെ നിശബ്ദനാക്കട്ടെ,

വ്യക്തമായ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ലോകങ്ങൾ,

കവിതയുടെ നിശബ്ദത

മാത്രമേ തുളച്ചുകയറുന്നത്.

Conceição Evaristo യുടെ ഒരുതരം "കവിത കല" ആയതിനാൽ, കവിത ആ പ്രവൃത്തിയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. നിമിഷംഎഴുതുന്നു . ഇവിടെ, കവിത ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പ്രധാനമായും രുചിയുമായി, "കടിക്കുക", "ച്യൂയിംഗ്" തുടങ്ങിയ പദപ്രയോഗങ്ങൾ.

അതിനാൽ, എഴുത്ത്, സമയത്തിനനുസരിച്ച്, തിടുക്കമില്ലാതെ നാം ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒന്നായി കാണുന്നു. പ്രക്രിയ നീണ്ട അതിലൂടെ "കാര്യങ്ങളുടെ കാതൽ" കണ്ടെത്തുന്നു. അതിനാൽ, അവൻ നിശബ്ദനായിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെയായി തോന്നുമ്പോഴോ അസ്വസ്ഥനാകരുതെന്ന് ഗാനരചന സ്വയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ, അവന്റെ രൂപം പ്രചോദനം തേടുന്നതും അവന്റെ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ് കാരണം. നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽപ്പോലും, മറ്റുള്ളവർ അവനെ നടക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് വിഷയം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവളുടെ അനുഭവത്തിൽ, കവിത "ശാന്തതയിൽ നിന്നും നിശ്ശബ്ദതയിൽ നിന്നും" പിറവിയെടുക്കുന്നു, ആന്തരിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കൈവരിക്കുന്നു.

Conceição Evaristo - ശാന്തതയിൽ നിന്നും നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും

3. ഞാൻ-സ്ത്രീ

ഒരു തുള്ളി പാൽ

എന്റെ മുലകൾക്കിടയിൽ ഒഴുകുന്നു> കടിച്ച പാതി വാക്ക്

എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു.

അവ്യക്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകളെ ഉണർത്തുന്നു.

ചുവന്ന നദികളിലെ ഞാൻ-സ്ത്രീ

ജീവിതം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക.

താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ

ലോകത്തിന്റെ കർണ്ണപുടങ്ങൾ അക്രമാസക്തമാണ്>

മുമ്പ് - ഇപ്പോൾ - എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിന്റെ

സ്ഥിരമായ ചലനം

ൽ നിന്ന് ഇവിടെ, ഗാനരചന സ്വയംഅതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു, ഇതിന്റെ സ്ത്രൈണ ശക്തി ഗർഭധാരണം ഏതാണ്ട് ദൈവികവും മാന്ത്രികവുമായ ഒരു സമ്മാനമായി: "ഞാൻ ജീവിതം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു".

സ്ത്രീകളാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും യന്ത്രവും , കാരണം അവർ "അഭയം" ആയതിനാൽ "എല്ലാം ജനിക്കുകയും തഴച്ചുവളരുകയും ചെയ്യുന്ന വിത്ത്.

4. മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ അസ്ഥികൾ

ഇതും കാണുക: റൗൾ പോമ്പിയയുടെ പുസ്തകം ഒ അറ്റീനു (സംഗ്രഹവും വിശകലനവും)

നമ്മുടെ വറ്റാത്ത കണ്ണുനീർ ശേഖരിക്കുന്നു

ഇന്നത്തെ മരിച്ചവർക്കായി.

നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ കണ്ണുകൾ,

രക്തം കൊണ്ട് ചായം പൂശിയ കറുത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ,

കാലത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നു

നമ്മുടെ വേദനാജനകമായ ഓർമ്മയെ പരിപാലിക്കുന്നു.

ഭൂമി കിടങ്ങുകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

ഒപ്പം ജീവിതത്തിലെ ഏത് അശ്രദ്ധയും

മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്.

ബുള്ളറ്റ് ലക്ഷ്യം തെറ്റുന്നില്ല, ഇരുട്ടിൽ

ഒരു കറുത്ത ശരീരം ആടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പഴയ ആളുകൾക്ക് അറിയാം,

അടിമ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്.

എഴുത്തുകാരിയുടെ കരിയറിലെ ഒരു വശം, അവളുടെ കൃതികളിൽ വ്യാപകമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ബ്രസീലിയൻ കറുത്ത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമരസേനാനി. ആഘാതകരവും ഭയാനകവുമായ ഒരു ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതിനൊപ്പം, കാലക്രമേണ വംശീയത എങ്ങനെ നിലനിറുത്തുന്നുവെന്ന് വിശകലനത്തിന് വിധേയമായ കവിത തെളിയിക്കുന്നു.

പൂർവികരുടെ മരണത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, വിഷയം "ഇന്നത്തെ മരിച്ചവരുമായി" സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്നു. വിള്ളലുകളും അസമത്വങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, "മരണംചിലർക്ക് ശരിയാണ്, "ബുള്ളറ്റ് ലക്ഷ്യം തെറ്റുന്നില്ല" എന്നത് യാദൃശ്ചികമല്ല.

കൊളോണിയൽ ഒപ്പം അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതികളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ലിറിക് സ്വയമനുസരിച്ച് , ഈ വ്യക്തികളുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് "അടിമക്കച്ചവടക്കാർ മുതൽ" എന്ന് ഇതിനകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതായത്, വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷവും, അവർ കറുത്തവരായതിനാൽ അക്രമം ആനുപാതികമായി അവരുടെമേൽ പതിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

തീം, നിലവിലുള്ളതും maxim urgency, Black Lives Matter (Black Lives Matter) എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ അന്താരാഷ്‌ട്ര പൊതു ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

5. എന്നിൽ കത്തുന്ന തീയിൽ നിന്ന്

അതെ, ഞാൻ തീ കൊണ്ടുവരുന്നു,

മറ്റൊന്ന്,

നിങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല.

അത് കത്തുന്നു,

അത് ഒരു ആഹ്ലാദകരമായ ജ്വാലയാണ്

അത് നിങ്ങളുടെ തൂലികയുടെ ബിവോയെ ഉരുകുന്നു

കരിഞ്ഞ് ചാരമായി

നിങ്ങൾ എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വര-ആഗ്രഹം.

അതെ, ഞാൻ തീ കൊണ്ടുവരുന്നു,

മറ്റൊരാൾ,

എന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ,

എന്റെ എഴുത്തിന്റെ കടുപ്പമേറിയ പേനയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവൻ

ഇത്. തീയാണ്,

എന്റേത്, എന്താണ് എന്നെ പൊള്ളിച്ചത്,

എന്റെ മുഖം

എന്റെ സ്വന്തം ഛായാചിത്രത്തിന്റെ ലെറ്റർ ഡ്രോയിംഗിൽ

ഈ രചനയിൽ, "അഗ്നി" എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശക്തമായ എന്തെങ്കിലും തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് കാവ്യവിഷയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിനുള്ള നന്ദിയാണ് എന്ന വാക്ക് എടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ വരച്ച അവന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത്.

ഈ സൃഷ്ടിപരമായ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച്, ഗാനരചന സ്വയം നിരന്തരം പുനർനിർമ്മിക്കുകയും സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എഴുത്തിന്റെ "കഠിനമായ സഹതാപം". ഈ രീതിയിൽ സാഹിത്യസൃഷ്ടി ഒരു വാഹനമായി മാറുന്നുലോകത്തെ അറിയുക, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിലൂടെയല്ല.

അങ്ങനെ, കവിത ഒരു സ്വയം ഛായാചിത്രമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതിൽ അവരുടെ വേദനകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും നിരവധി ശകലങ്ങൾക്ക് കഴിയും കണ്ടെത്താം .

എന്നിൽ ജ്വലിക്കുന്ന തീയിൽ

കോൺസിയോ എവാരിസ്റ്റോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളും

ഒമ്പത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു എളിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കോൺസെയോ എവാരിസ്റ്റോ ബെലോ ഹൊറിസോണ്ടിലെ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് വളർന്നത്. അവളുടെ യൗവനകാലത്ത് അവൾ തന്റെ വേലക്കാരി ജോലികളുമായി തന്റെ പഠനത്തെ അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചു; പിന്നീട്, അദ്ദേഹം ഒരു പൊതു പരീക്ഷ എഴുതുകയും റിയോ ഡി ജനീറോയിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്തു, അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ അക്കാദമിക് ജീവിതം ആരംഭിച്ചു.

ഇതും കാണുക: ദി മിറർ, മച്ചാഡോ ഡി അസിസ്: സംഗ്രഹവും പ്രസിദ്ധീകരണവും

90-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ, എവാരിസ്റ്റോ വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു സാഹിത്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. നോവലുകൾ, ചെറുകഥകൾ, കവിതകൾ, ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ബഹുമുഖവും. സമാന്തരമായി, നിരവധി സംവാദങ്ങളിലും പൊതുപ്രകടനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് കറുത്തവർഗക്കാരുടെ ഒരു പോരാളിയായി രചയിതാവ് അവളുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു.

സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളുടെയും വംശീയ അടിച്ചമർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും പ്രമേയം. , ലിംഗഭേദവും ക്ലാസും അവളുടെ കൃതികളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിന്റെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അവളുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങൾ: നോവൽ Ponciá Vicêncio (2003) ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം സ്ത്രീകളുടെ കീഴടങ്ങാത്ത കണ്ണുനീർ (2011).

ഇതും വായിക്കുക:

  • നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട കറുത്ത വർഗക്കാരായ വനിതകൾPatrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.