സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ സീലിംഗ്: എല്ലാ പാനലുകളുടെയും വിശദമായ വിശകലനം

സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ സീലിംഗ്: എല്ലാ പാനലുകളുടെയും വിശദമായ വിശകലനം
Patrick Gray

സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിൽ ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രതീകാത്മകമായ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാണ്: സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ സീലിംഗ്.

മൈക്കലാഞ്ചലോ ബ്യൂണറോട്ടി ഫ്രെസ്കോ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് പെയിന്റിംഗുകൾ നിർമ്മിച്ചത്. (1475-1564), കൂടാതെ ജൂലിയസ് II മാർപ്പാപ്പ (1443-1513) നിയോഗിച്ചു.

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി മൈക്കലാഞ്ചലോ സ്വയം ഒരു ശിൽപിയായി സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാൽ, വൈമനസ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പയെ സ്വീകരിച്ചത്. ക്ഷണം .

1508-ൽ ആരംഭിച്ച സൃഷ്ടി 1512-ൽ അവസാനിച്ചു, കലാകാരൻ ഒറ്റയ്‌ക്കും കിടന്നും ജോലി ചെയ്‌തതായി പരിഗണിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നേട്ടം.

സീലിംഗ് പെയിന്റിംഗുകളുടെ വിശകലനം

സീലിംഗിന്റെ വിഭജനം ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള രംഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒമ്പത് പാനലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബൈബിൾ തീം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ തുടക്കവും ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു, അത് രചനയിൽ ഇല്ല.

സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ സീലിംഗ്

രൂപകൽപ്പനകൾ ശിൽപത്തിലൂടെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും കലാകാരന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അവർക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, മനുഷ്യ ശരീരഘടനയുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിലും അറിവിലും മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ചിത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

കണക്കുകൾ പ്രധാനമായും ശക്തവും ഊർജ്ജസ്വലവും ശക്തവുമാണ്, മാത്രമല്ല ഗംഭീരവുമാണ്. അവർ പേശികളുള്ള ജീവികളാണ്, ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാണ്, മുഴുവൻ രചനയ്ക്കും ചലനവും ഊർജവും നൽകുന്നു.

ഈ രചനയുടെ ചടുലത തീർച്ചയായും ഇറ്റലിയുടെ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്.ജീവിച്ചിരുന്നു, അത് ഉടൻ യൂറോപ്പിലുടനീളം വ്യാപിക്കും. ക്ലാസിക്കൽ കലയുടെ നവോത്ഥാനം മാത്രമല്ല, ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തയുടെയും റോമൻ മാനവികതയുടെയും പുനർ കണ്ടെത്തൽ കൂടിയായിരുന്നു അത്.

മധ്യകാലഘട്ടം ഉപേക്ഷിച്ച് ആധുനിക യുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ യൂറോപ്പ് പിറവിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ 'ലോകത്തിന്റെ' കേന്ദ്രം മനുഷ്യനാകുന്നു.

ഒമ്പത് പാനലുകൾ സൃഷ്ടിയുടെ കഥ പറയുന്നു. ആദ്യത്തേത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തെ വേർതിരിക്കുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; രണ്ടാമത്തേത് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സൃഷ്ടിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു, മൂന്നാമത്തേത് ഭൂമിയെ കടലിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

ആദമിന്റെ സൃഷ്ടി

നാലാമത്തെ പാനൽ ആദാമിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, a ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും വ്യാപകവും അംഗീകൃതവുമായ ചിത്രങ്ങൾ. ഇവിടെ ആദം അലസനായി കിടക്കുന്നു. തന്റെ വിരലുകളിൽ തൊടാനും അങ്ങനെ അവനു ജീവൻ നൽകാനും അവൻ ദൈവത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

ആദാമിന്റെ "അലസമായ" രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ദൈവം ചലനവും ഊർജ്ജവും ഉള്ളവനാണ്, അവന്റെ മുടി പോലും വളരുന്നു. ഒരു അദൃശ്യ കാറ്റ്.

അവന്റെ ഇടതുകൈയ്‌ക്ക് കീഴിൽ, ദൈവം ഹവ്വായുടെ രൂപം വഹിക്കുന്നു, അത് അവൻ കൈയിൽ പിടിച്ച്, ആദാമിന് ജീവിതത്തിന്റെ തീപ്പൊരി ലഭിക്കുന്നതിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവൾക്കും അത് ലഭിക്കും.

ആദാമിന്റെ സൃഷ്ടി

ആദാമിന്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദമായ വിശകലനം കാണുക.

അഞ്ചാമത്തെ (മധ്യ) പാനലിൽ, ഒടുവിൽ ഹവ്വയുടെ സൃഷ്ടിയെ നാം കാണുന്നു. ആറാമതിൽ, ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും പറുദീസയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്താക്കൽ ഉണ്ട്, ഏഴാമത്തേതിൽ, ബലിനോഹ. എട്ടാമത്തേതിൽ നാം സാർവത്രിക പ്രളയവും ഒമ്പതാമത്തേതിൽ അവസാനത്തേതും നോഹയുടെ ലഹരിയും കാണുന്നു.

പാനലുകൾക്ക് ചുറ്റും പ്രവാചകന്മാർ (സെക്കറിയ, ജോയൽ, യെശയ്യാവ്) എന്ന ബദൽ പ്രാതിനിധ്യവും നമുക്കുണ്ട്. , Ezequiel , Daniel, Jeremias and Jonah) കൂടാതെ Sybyls (Delphic, Eritrea, Cuman, Persica and Libica). ഇത് ക്രിസ്തുമതവും പുറജാതീയതയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംയോജനമാണ്, ചില ചരിത്രകാരന്മാർ സഭയെ വിമർശിക്കാൻ കലാകാരൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ മാർഗമായി കണക്കാക്കുന്നു.

അതീവ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെയുള്ള ചായം പൂശിയ വാസ്തുവിദ്യാ ഘടകങ്ങളാൽ (ശില്പരൂപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) പാനലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കണക്കുകൾ സംവദിക്കുന്നതും. ചിലർ ഇരിക്കുന്നു, മറ്റുചിലർ ഈ തെറ്റായ വാസ്തുവിദ്യാ ഘടകങ്ങളിൽ പിന്നിലേക്ക് ചായുന്നു.

മേൽത്തട്ടിന്റെ നാല് കോണുകളിലും ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്തായ രക്ഷകളുടെ പ്രതിനിധാനം ഉണ്ട്.

മധ്യഭാഗത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. " ഇഗ്നുഡി " എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരുപത് നഗ്നപുരുഷ രൂപങ്ങളും രചനയിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, കലാകാരൻ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത പേര്.

സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിൽ ഇഗ്നുഡിസ്, നഗ്ന പുരുഷ രൂപങ്ങൾ.

ഈ കണക്കുകൾ ഒമ്പത് സീലിംഗ് പാനലുകളിൽ അഞ്ചിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നു, അതായത് "നോഹയുടെ ലഹരി", "നോഹയുടെ ബലി", "ഹവ്വയുടെ സൃഷ്ടി", "ഭൂമി വേർപിരിയൽ" എന്നിവയിൽ കടൽ", "വെളിച്ചത്തിന്റെയും ഇരുട്ടിന്റെയും വേർതിരിവ്" എന്നിവയിൽ.

എന്നിരുന്നാലും, അവ എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നോ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കാരണമോ കൃത്യമായി അറിയില്ല.

അവസാന വിധി

ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം,ചാപ്പലിന്റെ അൾത്താര ചുവരിൽ വരച്ച ഒരു ഫ്രെസ്കോ The Last Judgement (1536-1541) നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി മൈക്കലാഞ്ചലോ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിലേക്ക് മടങ്ങി. ക്ലെമന്റ് VII (1478-1534), എന്നാൽ ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ മരണശേഷം മാത്രമേ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കൂ, ഇതിനകം തന്നെ പോൾ മൂന്നാമൻ (1468-1549) പോണ്ടിഫിക്കറ്റിന് കീഴിലാണ്.

വ്യത്യസ്‌തമായി. സീലിംഗ് ഫ്രെസ്കോകളുടെ ചൈതന്യവും താളവും പ്രസന്നമായ ഊർജ്ജവും, അവസാന വിധി ന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ശോചനീയമാണ്. മൊത്തത്തിൽ, മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിഒന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ നഗ്നയായി (കന്യക ഉൾപ്പെടെ) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവസാന വിധി , വരച്ചത് ചാപ്പലിന്റെ മേൽത്തട്ടിലുള്ള ഫ്രെസ്കോകളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതിനുശേഷം

ശാന്തവും ഭയങ്കരനുമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കേന്ദ്രരൂപമാണ് രചനയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്. പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കീറിപ്പറിഞ്ഞ ആകാശമുണ്ട്, താഴത്തെ ഭാഗത്ത് മാലാഖമാർ അന്തിമവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാഹളം മുഴക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു.

ക്രിസ്തുവിനുപുറമെ, കന്യകയും അരാജകത്വവും ദുരിതവും കാണാൻ വിസമ്മതിച്ച് വശത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. , കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാ പാപികളും എങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടും.

ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് വിശുദ്ധ ബാർത്തലോമി ആണ്, ഒരു കൈയിൽ തന്റെ ബലി കത്തിയും മറ്റേ കൈയിൽ തൊലിയുരിഞ്ഞുമുള്ള .

ഇതും കാണുക: ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ അവസാനത്തെ അത്താഴം: കൃതിയുടെ വിശകലനം

വിശുദ്ധന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ മൈക്കലാഞ്ചലോ തന്റെ സ്വയം ഛായാചിത്രം സൃഷ്ടിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ, അസംസ്കൃത ചർമ്മത്തിന്റെ വികലമായ മുഖം കലാകാരന്റെ തന്നെയായിരിക്കും, ഒരുപക്ഷേ അവന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപകമാണ്.പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

അവസാന വിധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ബർത്തലോമിയോ വിശദമായി

അൾത്താരയുടെ സീലിംഗിലെയും ഭിത്തിയിലെയും പെയിന്റിംഗുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം നടന്ന സമയത്തെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും രാഷ്ട്രീയവും.

യൂറോപ്പ് ആത്മീയവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയായിരുന്നു, നവീകരണത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, അത് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വേർപിരിയലിന് കാരണമാകും. സഭയുടെ ശത്രുക്കൾ നശിച്ചുപോകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പായി ഈ രചന വർത്തിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. പാപമോചനമില്ല, കാരണം ക്രിസ്തു അശ്രാന്തനാണ്.

ഈ കൃതിയിലെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും വസ്ത്രമില്ലാതെ വരച്ചതിനാൽ, തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വിവാദമുണ്ടായി. പലരും സഭയെ കാപട്യം ആരോപിക്കുകയും പെയിന്റിംഗ് അപകീർത്തികരമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി, സൃഷ്ടിയുടെ കുറ്റാരോപിതർ സഭയുടെ പ്രധാന ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളിലൊന്നിൽ ഒരു അശ്ലീല സൃഷ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പെയിന്റിംഗുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

ഏറ്റവും മോശമായതിനെ ഭയന്ന്, സഭ, പോപ്പ് ക്ലെമന്റ് VII (1478-1534) വ്യക്തിയിൽ ചില നഗ്നചിത്രങ്ങൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. യഥാർത്ഥ കൃതി സംരക്ഷിക്കാനും അങ്ങനെ അതിന്റെ നാശം തടയാനുമാണ് ശ്രമം. മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ മരണത്തിന്റെ വർഷത്തിൽ ഡാനിയേൽ ഡ വോൾട്ടെറ ഈ ജോലി നിർവഹിച്ചു.

ഇതും കാണുക: റിയലിസം: സവിശേഷതകൾ, കൃതികൾ, രചയിതാക്കൾ

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സിസ്‌റ്റൈൻ ചാപ്പലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പുനരുദ്ധാരണ ഇടപെടലുകൾ (1980, 1994) , ഫ്രെസ്കോകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ഒരു വശം വെളിപ്പെടുത്തിചരിത്രകാരന്മാർ അവിചാരിതമായി അവഗണിച്ചു.

അതുവരെ, രൂപവും രൂപകൽപ്പനയും മാത്രമാണ് ഈ കൃതിയിൽ വിലമതിച്ചിരുന്നത്, രൂപകൽപ്പനയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നിറത്തിന്റെ ദോഷത്തിന് കാരണമായി. എന്നിരുന്നാലും, നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട അഴുക്കും മെഴുകുതിരി പുകയും വൃത്തിയാക്കിയത് മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടിയിൽ നിറങ്ങളുടെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു പാലറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തി.

അങ്ങനെ കലാകാരൻ ഒരു ചിത്രരചനയും ശിൽപവും മാത്രമല്ല, ഒരു മികച്ച വർണ്ണവിന്യാസം കൂടിയാണെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചു. ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിക്കൊപ്പം തന്നെ.

പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും വിശദാംശങ്ങൾ

സിസ്‌റ്റൈൻ ചാപ്പൽ

സിസ്‌റ്റൈൻ ചാപ്പൽ (1473-1481) ) ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വത്തിക്കാനിലെ അപ്പസ്തോലിക കൊട്ടാരത്തിൽ മാർപാപ്പയുടെ. സോളമൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം. അവിടെയാണ് മാർപാപ്പ കൃത്യസമയത്ത് കുർബാനകൾ നടത്തുന്നത്, പുതിയ മാർപ്പാപ്പയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി കോൺക്ലേവ് യോഗം ചേരുന്നതും ഇവിടെയാണ്.

മൈക്കലാഞ്ചലോ മാത്രമല്ല, ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരന്മാർക്കും ചാപ്പൽ ഒരു ശിൽപശാലയായി പ്രവർത്തിച്ചു. , മാത്രമല്ല റാഫേൽ , ബെർണിനി , ബോട്ടിസെല്ലി എന്നിവയും.

എന്നാൽ ഇന്ന് ചാപ്പലിന്റെ പേരിന്റെ പരാമർശം മാത്രം നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നത് നിഷേധിക്കാനാവാത്തതാണ്. മൈക്കലാഞ്ചലോ നിർവഹിച്ച മേൽത്തട്ടിൽ നിന്നും ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ മഹത്തായ ഫ്രെസ്കോകളിലേക്ക് മടങ്ങുക നവോത്ഥാനവും കലയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അവനെ അങ്ങനെ തന്നെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു.

ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമായി കാണുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭ,എന്നിരുന്നാലും, അവൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഡൊമെനിക്കോ ഗിർലാൻഡയോ യുടെ ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു, പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോറെൻസോ II ഡി മെഡിസി അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ സംരക്ഷണത്തിൻകീഴിലാക്കി.

മനുഷ്യവാദിയും ക്ലാസിക്കൽ പൈതൃകത്തിൽ ആകൃഷ്ടനുമായിരുന്നു. മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ സൃഷ്ടികൾ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ അവശ്യമായ ആവിഷ്‌കാര ഉപാധിയായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിൽപങ്ങളിലും പ്രകടമാണ്.

ഇതും കാണുക :
    Patrick Gray
    Patrick Gray
    പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.