മിയ കൂട്ടോ: രചയിതാവിന്റെ 5 മികച്ച കവിതകൾ (അവളുടെ ജീവചരിത്രവും)

മിയ കൂട്ടോ: രചയിതാവിന്റെ 5 മികച്ച കവിതകൾ (അവളുടെ ജീവചരിത്രവും)
Patrick Gray

ആഫ്രിക്കൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു വക്താവായ മിയ കൂട്ടോ 1955-ൽ മൊസാംബിക്കിലെ ബെയ്‌റയിൽ ജനിച്ചു, പരിശീലനത്തിലൂടെ ഒരു ജീവശാസ്ത്രജ്ഞയാണ്. നിലവിൽ വിദേശത്ത് ഏറ്റവുമധികം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട മൊസാംബിക്കൻ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ 24 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാമോസ് പ്രൈസ് (2013), ന്യൂസ്റ്റാഡ് പ്രൈസ് (2014) എന്നിവയുൾപ്പെടെ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, മിയ കൂട്ടോ ഒരു സമ്പന്നമായ നിർമ്മാണം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ( ഗദ്യവും കവിതയും ബാലസാഹിത്യവും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ രചയിതാവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്). അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽ Terra sonâmbula ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പത്ത് മികച്ച ആഫ്രിക്കൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

1. നിനക്കായി

നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്

ഞാൻ മഴയെ അഴിച്ചുമാറ്റി

നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഭൂമിയിലെ സുഗന്ധദ്രവ്യം അഴിച്ചു

ഞാൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയെ തൊട്ടു

നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു എല്ലാം

നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ വാക്കുകളും സൃഷ്ടിച്ചത്

എനിക്ക് അവയെല്ലാം കുറവായിരുന്നു

ഞാൻ കൊത്തിയ നിമിഷം

എന്നെന്നേക്കുമായി രുചി

നിനക്കായി ഞാൻ ശബ്ദം നൽകി

എന്റെ കൈകൾക്ക്

ഞാൻ കാലത്തിന്റെ മുകുളങ്ങൾ തുറന്നു

ഞാൻ ലോകത്തെ ആക്രമിച്ചു

<0 രാത്രികാലമായതിനാൽ

ഒന്നും ഇല്ലാതെ

എല്ലാറ്റിന്റെയും യജമാനന്മാരായി

ആ മധുരമായ തെറ്റിൽ എല്ലാം നമ്മിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതി.

ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നില്ല

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങി

എന്നെ തിരയാൻ

ഇരുട്ടിനു മുമ്പും

ഞങ്ങളുടെ അരക്കെട്ട്

ഞങ്ങൾ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു

ഒരാളുമായി ജീവിക്കുന്നു

ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു

പാര ടി എന്ന കവിത, പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് റൈസ് ഡി ഒർവാലോയും മറ്റ് കവിതകളും, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്, കൂടാതെ ഒരു ഗാനരചയിതാവാണ് നായകനായി ഉള്ളത്സ്‌നേഹത്തിൽ മുഴുവനായും ബന്ധത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

കവി മിയ കൂട്ടോയ്ക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വാക്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്: മഴ, ഭൂമി, ബഹിരാകാശവുമായുള്ള ബന്ധം ഗദ്യത്തിലോ പദ്യത്തിലോ രചനയിൽ ഉണ്ട്. തന്റെ അഭിനിവേശത്തിന്റെ പേരിൽ ഗാനരചയിതാവ് നടത്തിയതും ചെയ്യുന്നതുമായ മനുഷ്യപ്രയത്നങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും വിവരണത്തോടെയാണ് കവിത ആരംഭിക്കുന്നത്, ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയോടെ വരികൾ അവസാനിക്കുന്നു, വളരെ ആഗ്രഹിച്ച പങ്കിടൽ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തി. രണ്ട് .

2. സൗദാദേ

എന്തൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ

ഞാൻ ജനിക്കണം

ആരും താമസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക്.

നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം ആവശ്യമില്ല കവി.

അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു.

ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു, അവൾ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് മടങ്ങി.

വീട്

നിശബ്ദതയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക്

തിരിച്ചു

എന്നെ കൊതിപ്പിച്ചു ജനിക്കണം.

എന്തൊരു വാഞ്ഛ

എനിക്ക് ദൈവമുണ്ട്.

സൗദാഡെ എന്ന കവിത ട്രാഡൂട്ടർ ഡി ചുവാസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ പ്രമേയമുണ്ട്. അസാന്നിധ്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗൃഹാതുരമായ വികാരം - ഒരു സ്ഥലമോ, ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭമോ ആകട്ടെ.

മിയ കൂട്ടോയുടെ വാക്യങ്ങളിൽ, ഓർമ്മയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകാത്ത ഭൂതകാലത്തെയും നിമിഷങ്ങളെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വായിക്കുന്നു. (ജനനം കാണാതെ പോയ അനുഭവം പോലെ).

മുകളിലുള്ള വരികളിൽ, കുടുംബത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും തിരിച്ചറിയുന്നു, വീടിന്റെ തൊട്ടിലിലെ ഊഷ്മളതയും സുരക്ഷിതത്വത്തിലും സുഖലോലുപതയിലും ജീവിച്ച നിമിഷങ്ങൾ. ഇല്ലായ്മ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് കവിത അവസാനിക്കുന്നത്ഗാനരചയിതാവിന് അതിലും വലിയ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നു.

3. ഒരു രാത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം

ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ കടക്കുന്നു

പർവതങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ

ഒരു നദി ഉരുകുന്നു

ആംഗ്യത്തിന്റെ അഗ്നിയിലേക്ക്

ഞാൻ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു

ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നു

നിന്റെ നെറ്റിയിൽ

നീ കല്ല് തപ്പി

അത് പൂവാകും വരെ

ഒന്ന് രാത്രിയുടെ വാഗ്‌ദാനം Raiz de dew ഉം മറ്റ് കവിതകളും എന്ന പുസ്‌തകത്തിന്റേതാണ്, അതിൽ ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, എല്ലാം ഒരു ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിരാമചിഹ്നവുമില്ലാതെ.

Sucind, Mia Couto ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു കാവ്യ രചനയ്ക്ക് അവനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതിന്റെ പ്രാധാന്യം. പ്രകൃതിദത്ത ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സാന്നിധ്യം മൊസാംബിക്കൻ എഴുത്തുകാരന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സവിശേഷതയാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളും (പർവതങ്ങൾ, നദി, ചന്ദ്രൻ, പൂക്കൾ) അവയുടെ ബന്ധവും സ്ഥാപിച്ച കവിതയിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്നു. ആ മനുഷ്യനോടൊപ്പം.

4. കണ്ണാടി

എന്നിൽ പ്രായമാകുന്നവൻ

കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി

അത് ഞാനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

എന്റെ മറ്റുള്ളവർ,

ചിത്രത്തെ അവഗണിക്കുന്നതായി നടിച്ച്,

ഇതും കാണുക: ലിയോനാർഡ് കോഹന്റെ ഹല്ലേലൂയ ഗാനം: അർത്ഥം, ചരിത്രം, വ്യാഖ്യാനം

അവർ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി, ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി,

എന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതിഫലനം കൊണ്ട്.

പ്രായം ഇതാണ്: പ്രകാശത്തിന്റെ ഭാരം

നാം നമ്മെത്തന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നു.

Idades Cidades Divindades എന്ന പുസ്‌തകത്തിൽ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത അനുഭവം ചിത്രീകരിക്കുന്ന മനോഹരമായ എസ്പൽഹോ എന്ന കവിത കാണാം. നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ.

ചിത്രം പ്രകോപിപ്പിച്ച അപരിചിതത്വം ഉപരിതലത്തിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി.ലിറിക് സ്വയം ചലിപ്പിക്കുകയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഫലനമാണ്. വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ എത്രമാത്രം, വ്യത്യസ്‌തരും, വൈരുദ്ധ്യമുള്ളവരുമാണ്, കണ്ണാടിയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന് നാം എന്താണെന്നതിന്റെ ഗുണിതത്വം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമല്ലെന്നും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു.

5. കാലതാമസം

സ്നേഹം ഞങ്ങളെ കുറ്റംവിധിക്കുന്നു:

വൈകി

നിങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തുമ്പോഴും.

കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് സമയമായിട്ടില്ല.

ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

ദിനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് നീയാണ്.

നീ എത്തുമ്പോൾ

ഞാൻ നൊസ്റ്റാൾജിയയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല

പൂക്കളും

എന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നു

നീ നിൽക്കുന്ന നിലത്തിന് നിറം പകരാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കൂ,

എന്റെ ചുണ്ടിൽ വെള്ളം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ

നിന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വായ

രാത്രിയും ശബ്ദമില്ലാത്ത

നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അഴിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വീണു

അത് ഒരു മേഘമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു,

ഒരു നദി കടലായി തീരും വരെ വെള്ളമൊഴുകുന്നു.

യുഗങ്ങളുടെ നഗരങ്ങൾ ദിവ്യത്വങ്ങൾ എന്നതിലും ഒരു കാലതാമസത്തിന്റെ വരികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രണയിക്കുന്നതിന്റെ അനുഭൂതി ഗാനരചയിതാവിനോട് പങ്കുവെക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മനോഹരവും സെൻസിറ്റീവുമായ ഒരു പ്രണയകാവ്യമാണിത്.

കവിതയിൽ ദമ്പതികൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾക്കും മാത്രമേ ഇടമുള്ളൂ. കാവ്യരചനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈനംദിനവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ ഘടകങ്ങളുടെ (പൂക്കൾ, മേഘം, കടൽ) സാന്നിധ്യം.

വാക്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്താണെന്നതിന്റെ വിവരണത്തോടെയാണ്.സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച്, അഭിനിവേശത്തിന്റെ വികാരത്താൽ സ്വയം ബാധിച്ചതായി കാണുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവന് എന്ത് തോന്നുന്നു. വരികളിലൂടെ, ഗാനരചയിതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവസാന രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കും ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനും ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

മിയയുടെ രചനയുടെ പൊതു സവിശേഷതകൾ Couto

മിയ കൂട്ടോ ഭൂമിയെ കുറിച്ചും അവളുടെ ദേശത്തെ കുറിച്ചും എഴുതുന്നു, കൂടാതെ അവളുടെ ജനങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയും ഉണ്ട്. കാവ്യാത്മകമായ ഒരു ഗദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് രചയിതാവ് തന്റെ കൃതി നിർമ്മിക്കുന്നത്, അതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരനായ ഗ്വിമാരേസ് റോസയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇതും കാണുക: അരിസ്റ്റോട്ടിൽ: ജീവിതവും പ്രധാന കൃതികളും

മൊസാംബിക്കൻ എഴുത്തുകാരന്റെ എഴുത്ത് വാമൊഴിയെ കടലാസിലേക്ക് മാറ്റാനും പലപ്പോഴും വാക്കാലുള്ള നവീകരണത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. . അവളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നാം കാണുന്നു.

മിയ കൂട്ടോ താൻ ജനിച്ച് വളർന്ന പ്രദേശവുമായി (ബെയ്‌റ) ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ്, അദ്ദേഹം ചിലരെപ്പോലെ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനാണ്. മൊസാംബിക്കിലെ പരമ്പരാഗത ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും പ്രാദേശിക സംസ്കാരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ആഫ്രിക്കൻ ആഖ്യാന കലയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഒരു കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് രചയിതാവ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

മിയ കൂട്ടോയുടെ സാഹിത്യം അവളുടെ മൊസാംബിക്കൻ ഉത്ഭവത്താൽ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മിയ കൂട്ടോയുടെ ജീവചരിത്രം

അന്റോണിയോ എമിലിയോ ലെയ്റ്റ് കൂട്ടോ സാഹിത്യലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് മിയ കൂട്ടോ എന്ന പേരിലാണ്. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ പൂച്ചകളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ, അന്റോണിയോ എമിലിയോ ചോദിച്ചുഅവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവനെ മിയ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, അതിനാൽ ആ വിളിപ്പേര് വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്നു.

1955 ജൂലൈ 5 ന് മൊസാംബിക്കിലെ ബെയ്‌റ നഗരത്തിൽ പോർച്ചുഗീസ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ മകനായി എഴുത്തുകാരൻ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഫെർണാണ്ടോ കൂട്ടോ, പത്രപ്രവർത്തകനായും കവിയായും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചു.

അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് മകൻ ചെറുപ്പം മുതലേ അക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ചു. 14-ാം വയസ്സിൽ നോട്ടിസിയാസ് ദ ബെയ്‌റ എന്ന പത്രത്തിൽ കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 17-ാം വയസ്സിൽ, മിയ കൂട്ടോ ബെയ്‌റ വിട്ട് മെഡിസിൻ പഠനത്തിനായി ലൂറൻകോ മാർക്വെസിലേക്ക് മാറി. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു.

1976 നും 1976 നും ഇടയിൽ മൊസാംബിക്കൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടറും ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം, 1979 നും 1981 നും ഇടയിൽ ടെമ്പോ എന്ന വാരികയിൽ ജോലി ചെയ്തു, തുടർന്നുള്ള നാല് വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നോട്ടിസിയാസ് പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു.

1985-ൽ മിയ കൂട്ടോ ജേർണലിസം ഉപേക്ഷിച്ച് ബയോളജി പഠിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. എഴുത്തുകാരൻ പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്, നിലവിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറും ഇംപാക്ടോ - എൻവയോൺമെന്റൽ ഇംപാക്ട് അസസ്മെന്റ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറുമാണ്.

ബ്രസീലിയൻ അക്കാദമി ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൽ, അനുബന്ധ അംഗമെന്ന നിലയിൽ അംഗമായ ഏക ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് മിയ കൂട്ടോ. , 1998-ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, nº 5 ന്റെ ആറാമത്തെ അംഗമായി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ലോകത്തിന്റെ നാല് കോണുകളിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു, നിലവിൽ വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട മൊസാംബിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് മിയ കുട്ടോ, 24 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികൾ.

അവാർഡ് നേടിയ എഴുത്തുകാരി മിയ കൂട്ടോയുടെ ഛായാചിത്രം.

അവാർഡുകൾ

 • വാർഷിക ജേർണലിസം അവാർഡ് അരിയോസ പെന (മൊസാംബിക്ക്) എന്ന പുസ്തകത്തിന് ക്രോണികാൻഡോ (1989)
 • വെർജിലിയോ ഫെറേറ അവാർഡ്, എവോറ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് (1990)
 • Terra Sonâmbula (1995)
 • Mário António Prize (ഫിക്ഷൻ) എന്ന പുസ്‌തകത്തിന് മൊസാംബിക്കൻ റൈറ്റേഴ്‌സിന്റെ അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന ദേശീയ ഫിക്ഷൻ പുരസ്‌കാരം Calouste Gulbenkian Foundation-ൽ നിന്ന് ഓ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലെമിംഗോ (2001)
 • ലാറ്റിൻ യൂണിയൻ ഓഫ് റൊമാൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അവാർഡ് (2007)
 • പാസോ ഫണ്ടോ സഫാരിയും സാഹിത്യത്തിനുള്ള ബോർബൺ പ്രൈസും O Outro Pé da Sereia (2007)
 • Eduardo Lourenço Prize (2011)
 • Camões Prize (2013)
 • Neustadt International Literature Prize, University of Oklahomade (2014)

സമ്പൂർണ കൃതി

കവിതാ പുസ്തകങ്ങൾ

 • മഞ്ഞു വേരുകൾ , 1983
 • മഞ്ഞിന്റെ വേര് മറ്റ് കവിതകളും , 1999
 • യുഗങ്ങൾ, നഗരങ്ങൾ, ദിവ്യത്വങ്ങൾ , 2007
 • മഴ വിവർത്തകൻ , 2011
12>കഥ പുസ്തകങ്ങൾ
 • രാത്രികാല ശബ്ദങ്ങൾ ,1987
 • ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു ജാതിയാണ് ,1990
 • അനുഗ്രഹീത കഥകൾ ,1994
 • Earthise Tales ,1997
 • On the Side of No Road , 1999
 • ദി ത്രെഡ് ഓഫ് ബീഡ്‌സ് , 2003

ബുക്ക്‌സ് ഓഫ് ക്രോണിക്കിൾസ്

 • ക്രോണിക്കാൻഡോ , 1991
 • ഓ പൈസ് അന്ദാറിനെതിരെ പരാതിപ്പെടൂ , 2003
 • ചിന്തകൾ. അഭിപ്രായ വാചകങ്ങൾ , 2005
 • ഒബാമ ആഫ്രിക്കൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ? മറ്റുള്ളവരുംInterinvenções , 2009

റൊമാൻസ്

 • Terra Sonâmbula , 1992
 • Frangipani's Balcony , 1996
 • Mar Me Quer , 2000
 • Vinte e Zinco , 1999
 • The Last Flight of the Flamingo , 2000
 • സമയം എന്ന് പേരിട്ട ഒരു നദി, ഭൂമി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വീട് , 2002
 • ദി മെർമെയ്‌ഡിന്റെ മറ്റൊരു കാൽ , 2006
 • Venenos de Deus, Remédios do Diabo , 2008
 • Jesusalém (ബ്രസീലിൽ, പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ലോകം ജനിക്കും മുമ്പ് ), 2009
 • ഒഴിവുകളും തീയും , 2014

കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ

 • The Cat and the Dark , 2008
 • ദി അമേസ്ഡ് റെയിൻ (ദനുത വോജ്‌സിചോവ്‌സ്കയുടെ ചിത്രീകരണങ്ങൾ), 2004
 • ദി കിസ് ഓഫ് ദി ലിറ്റിൽ വേഡ് (മലങ്കാടനയുടെ ചിത്രീകരണങ്ങൾ) , 2006
 • ദ ബോയ് ഇൻ ദ ഷൂ (ചിത്രീകരണങ്ങൾ Danuta Wojciechowska), 2013

ഇതും കാണുക
  Patrick Gray
  Patrick Gray
  പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.