പിങ്ക് ഫ്ലോയിഡിന്റെ ചുവരിലെ മറ്റൊരു ഇഷ്ടിക: വരികൾ, വിവർത്തനം, വിശകലനം

പിങ്ക് ഫ്ലോയിഡിന്റെ ചുവരിലെ മറ്റൊരു ഇഷ്ടിക: വരികൾ, വിവർത്തനം, വിശകലനം
Patrick Gray

ഇംഗ്ലീഷ് റോക്ക് ബാൻഡ് പിങ്ക് ഫ്‌ലോയിഡിൽ നിന്ന് ബാസിസ്റ്റ് റോജർ വാട്ടേഴ്‌സ് രചിച്ച, മറ്റൊരു ബ്രിക്ക് ഇൻ ദി വാൾ എന്ന ഗാനം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ദി വാൾ ( ) എന്ന ആൽബത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി. 1979 ).

വിശാലമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തുന്ന കാസ്ട്രേറ്റിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരായ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഗാനം.

വരികൾ

ഭാഗം

അച്ഛൻ കടലിനു കുറുകെ പറന്നുപോയി

ഒരു ഓർമ്മ മാത്രം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു

കുടുംബ ആൽബത്തിലെ സ്നാപ്പ്ഷോട്ട്

അച്ഛാ നീ എനിക്കായി മറ്റെന്താണ് ബാക്കിവെച്ചത്?

അച്ഛാ, എനിക്കെന്താണ് ബാക്കിവെക്കുന്നത്?!?

മൊത്തത്തിൽ ഇത് ചുവരിലെ ഒരു ഇഷ്ടിക മാത്രമായിരുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ അതെല്ലാം വെറും ഇഷ്ടികകൾ മാത്രമായിരുന്നു. മതിൽ.

"നീ! അതെ, ബൈക്ക് ഷെഡ്ഡിന് പുറകിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കൂ പെണ്ണേ!"

ഞങ്ങൾ വളർന്ന് സ്‌കൂളിൽ പോയപ്പോൾ

ചില ടീച്ചർമാരുണ്ടായിരുന്നു 3>

കുട്ടികളെ അവർക്ക് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കുക

(അയ്യേ!)

അവരുടെ പരിഹാസം പകർന്നുകൊണ്ട്

ഞങ്ങൾ ചെയ്‌തതിന്

കൂടാതെ എല്ലാ ബലഹീനതകളും തുറന്നുകാട്ടുന്നു

കുട്ടികൾ എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ മറച്ചുവെച്ചാലും

എന്നാൽ പട്ടണത്തിൽ അത് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു

രാത്രി വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ തടിയും

<0 മാനസികരോഗികളായ ഭാര്യമാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇഞ്ചുകൾക്കുള്ളിൽ അവരെ മർദിക്കും.

ഭാഗം 2

നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ആവശ്യമില്ല

ഇതും കാണുക: നിങ്ങൾക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത 18 മികച്ച ഫ്രഞ്ച് സിനിമകൾ

ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിന്തയും ആവശ്യമില്ല നിയന്ത്രണം

ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുണ്ട പരിഹാസം പാടില്ല

അധ്യാപകർ അവരെ കുട്ടികളെ വെറുതെ വിടുന്നു

ഹേയ്! അധ്യാപകരെ! അവരെ കുട്ടികളെ വെറുതെ വിടൂ!

മൊത്തത്തിൽ ഇത് മറ്റൊരു ഇഷ്ടിക മാത്രമാണ്മതിൽ.

മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ചുവരിലെ മറ്റൊരു ഇഷ്ടികയാണ്.

ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ആവശ്യമില്ല

ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്താനിയന്ത്രണവും ആവശ്യമില്ല

ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുണ്ട പരിഹാസം പാടില്ല

അധ്യാപകർ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ തനിച്ചാക്കി

ഹേയ്! അധ്യാപകരെ! ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂ കുട്ടികളെ!

മൊത്തത്തിൽ ചുവരിലെ മറ്റൊരു ഇഷ്ടിക മാത്രം.

മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ചുവരിലെ മറ്റൊരു ഇഷ്ടികയാണ്.

"തെറ്റ്, വീണ്ടും ഊഹിക്കുക!

നീ! അതെ, ബൈക്ക് ഷെഡ്ഡിന് പിന്നിൽ, നിശ്ചലമായി നിൽക്കൂ പെണ്ണേ!"

PART 3

എനിക്ക് ചുറ്റും ആയുധങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല

എനിക്ക് 'എന്നെ ശാന്തമാക്കാൻ മരുന്നുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല

ഞാൻ ചുവരിലെ എഴുത്ത് കണ്ടു

എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതരുത്

ഇല്ല! എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ടിവരുമെന്ന് കരുതരുത്

മൊത്തത്തിൽ അതെല്ലാം ചുവരിലെ ഇഷ്ടികകൾ മാത്രമായിരുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ചുവരിലെ ഇഷ്ടികകൾ മാത്രമായിരുന്നു.

പാട്ടിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത്, പ്രത്യേകിച്ച്, വിദ്യാർത്ഥിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം പരിമിതികളും പരിമിതികളും നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നു.

റോക്ക് ബാൻഡ് അത് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു , അതിന്റെ വരികളിലൂടെ, വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം (പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്) വിദ്യാർത്ഥികളെ ചിന്തിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനുമല്ല, ആവർത്തിക്കാനും അനുസരിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന്.

കുട്ടികളുടെ ബലഹീനതകൾ തുറന്നുകാട്ടി, അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ധ്യാപകരെ ഗാനത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നു. അവരെ ക്ലാസിനു മുന്നിൽ, ഒപ്പംഒടുവിൽ ശാരീരിക ആക്രമണത്തിൽ എത്തുന്നു.

റോജർ വാട്ടേഴ്‌സ് സൃഷ്‌ടിച്ച ഈ ഗാനം വിദ്യാഭ്യാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ഒരു സ്തുതിഗീതവും ക്ലാസ് മുറിയിലെ (ശാരീരികവും മാനസികവുമായ) അക്രമാസക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയുമാണ്.

ഗാനം റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ മാഗസിൻ പ്രകാരം എക്കാലത്തെയും മികച്ച 500 ഗാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 375-ാം സ്ഥാനവും പൊതുജനവും നിരൂപകവുമായ വിജയമായിരുന്നു.

ഒരു കൗതുകം: വിവാദ ഗാനം ചുവരിൽ മറ്റൊരു ഇഷ്ടിക (ഒപ്പം The Wall എന്ന ആൽബം) ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിരോധിച്ചു.

വിവർത്തനം ചെയ്ത വരികൾ

PART

ഓ പപ്പാ കടലിനു കുറുകെ പറന്നു

ഒരു ഓർമ്മ മാത്രം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു

കുടുംബ ആൽബത്തിലെ സ്‌നാപ്പ്‌ഷോട്ട്

അച്ഛാ, നിങ്ങൾ എനിക്കായി മറ്റെന്താണ് ബാക്കിവെച്ചത്?

അച്ഛാ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്താണ് അവശേഷിപ്പിച്ചത്?

എല്ലാം ചുവരിലെ ഒരു ഇഷ്ടിക മാത്രമായിരുന്നു

എല്ലാം ചുവരിലെ ഒരു ഇഷ്ടികയായിരുന്നു

"നീ! അതെ, ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ, അവിടെ നിൽക്കുന്നു, കുട്ടി!"

ഞങ്ങൾ വളർന്ന് സ്‌കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ

കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നു

(oof!)

ഞങ്ങൾ ചെയ്‌ത എല്ലാറ്റിനേയും പുച്ഛിച്ചു

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബലഹീനതകളും തുറന്നുകാട്ടുന്നു

ഇതും കാണുക: റൊമാന്റിസിസം: സവിശേഷതകൾ, ചരിത്ര സന്ദർഭം, രചയിതാക്കൾ

കുട്ടികൾ മറച്ചുവെച്ചാലും

എന്നാൽ അത് പട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം

അവർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ

അവരുടെ ഭാര്യമാരും തടിച്ച മനോരോഗികളും അവരെ അടിച്ചു

ഏതാണ്ട് മരണം വരെ

PART 2<3

ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമില്ല

ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ലമാനസിക

ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇനി ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ വേണ്ട

അധ്യാപകരേ, കുട്ടികളെ വെറുതെ വിടൂ

ഹേയ്! അധ്യാപകരെ! ആ കുട്ടികളെ വെറുതെ വിടൂ!

അവസാനം, അത് ചുവരിലെ മറ്റൊരു ഇഷ്ടിക മാത്രമായിരുന്നു

എല്ലാം ചുവരിലെ ഇഷ്ടികകൾ മാത്രം

ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ആവശ്യമില്ല

നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ല

ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇനി ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ വേണ്ട

അധ്യാപകരേ, കുട്ടികളെ വെറുതെ വിടൂ

ഹേയ്! അധ്യാപകരെ! ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂ കുട്ടികളെ!

അവസാനം, അത് ചുവരിലെ മറ്റൊരു ഇഷ്ടിക മാത്രമായിരുന്നു

എല്ലാം ചുവരിലെ ഇഷ്ടികകൾ മാത്രമാണ്

"തെറ്റായി, വീണ്ടും ചെയ്യുക! "

"നിങ്ങളുടെ മാംസം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുഡ്ഡിംഗ് കിട്ടില്ല.

നിങ്ങളുടെ മാംസം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പുഡ്ഡിംഗ് ലഭിക്കും? "

"നീ! അതെ, ബൈക്കിന് പിന്നിൽ, അവിടെ നിൽക്കൂ പെൺകുട്ടി!"

ഭാഗം 3

എനിക്ക് ചുറ്റും ആയുധങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല

എനിക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ആവശ്യമില്ല എന്നെ ശാന്തനാക്കാൻ

ഞാൻ ചുവരിലെ എഴുത്തുകൾ കണ്ടു

എനിക്ക് ഒന്നും വേണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, തീർത്തും

ഇല്ല! എല്ലാത്തിനുമുപരി എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതരുത്

എല്ലാം ചുവരിലെ ഒരു ഇഷ്ടികയായിരുന്നു

എല്ലാവരും ചുവരിലെ ഒരു ഇഷ്ടിക മാത്രമാണ്

ക്ലിപ്പ്

പിങ്ക് ഫ്ലോയ്ഡ് - മറ്റൊന്ന് ബ്രിക്ക് ഇൻ ദ വാൾ

ആൽബത്തെ കുറിച്ച്

പ്രശസ്ത ഗാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡബിൾ ഡിസ്‌ക് മറ്റൊരു ബ്രിക്ക് ഇൻ ദി വാൾ ഇംഗ്ലീഷ് റോക്ക് ബാൻഡ് പിങ്ക് ഫ്ലോയിഡിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ സ്റ്റുഡിയോ ആൽബമാണ്. ഹാർവെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്‌സ് എന്നായിരുന്നു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ലേബൽ.

30-ന് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു.നവംബർ 1979, ബാൻഡിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപീകരണം (നാല് സ്ഥാപക അംഗങ്ങൾ) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവസാന ആൽബമാണിത്.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, ഡബിൾ ഡിസ്ക് കൊളംബിയ റെക്കോർഡ്സ് പുറത്തിറക്കി, 11.5 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റു എന്ന അവിസ്മരണീയമായ നാഴികക്കല്ലിൽ എത്തി. .

റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ മാഗസിൻ പ്രകാരം, എക്കാലത്തെയും മികച്ച 500 ആൽബങ്ങളിൽ 87-ാം സ്ഥാനത്താണ് ദി വാൾ ആൽബം.

ആൽബത്തിൽ നിന്നുള്ള കവർ The wall .

The Wall - അലൻ പാർക്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം

1982-ൽ, ബാൻഡിന്റെ ആരാധകനായ ബ്രിട്ടീഷ് സംവിധായകൻ അലൻ പാർക്കർ പുറത്തിറങ്ങി. The Wall എന്ന ഫീച്ചർ ഫിലിം പിങ്ക് ഫ്ലോയിഡിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്.

ചിത്രത്തിന് 95 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുണ്ട്. അഭിനേതാക്കളിൽ പിങ്ക് ആയി ബോബ് ഗെൽഡോഫ് (യൗവനത്തിൽ കെവിൻ മക്കിയോൺ പിങ്ക് നിറമായിരുന്നു), പിങ്കിന്റെ അമ്മയായി ക്രിസ്റ്റീൻ ഹാർഗ്രീവ്സ്, പിങ്കിന്റെ പിതാവായി ജെയിംസ് ലോറൻസൺ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ചിത്രത്തിന് 1983-ൽ രണ്ട് അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചു: മികച്ച ഗാനത്തിനുള്ള ബാഫ്റ്റയും ഒന്ന്. മികച്ച ശബ്ദത്തിന്.

Roger Waters: The Wall

2014-ൽ, എന്ന സിനിമ 2 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള Roger Waters: The Wall പുറത്തിറങ്ങി. 2010 മുതൽ 2013 വരെ നീണ്ടുനിന്ന ദി വാൾ ടൂറിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെ തുടർന്നുള്ള 45 മിനിറ്റ് നിർമ്മാണവും.

റോജർ വാട്ടേഴ്‌സ് തന്നെ, നായകനായി അഭിനയിക്കുന്നതിനുപുറമെ, സംവിധായകൻ സീൻ ഇവാൻസിനൊപ്പം അദ്ദേഹം ചിത്രത്തിന്റെ സഹസംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചു. .

Roger Waters The Wall 2014 1080p BluRay

പലർക്കും അറിയില്ല - ഈ ചിത്രത്തിന് ഈ പ്രത്യേകതയുണ്ട് -, എന്നാൽബാസിസ്റ്റിന്റെ ചരിത്രം യുദ്ധവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണ്. 1916-ൽ സംഗീതജ്ഞന്റെ മുത്തച്ഛൻ (ജോർജ് ഹെൻറി വാട്ടേഴ്സ്) ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിനകം 1944-ൽ, റോജറിന്റെ പിതാവ് (എറിക് ഫ്ലെച്ചർ വാട്ടേഴ്‌സ്) ഇറ്റലിയിൽ മരണമടഞ്ഞിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വെറും അഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞായിരുന്നു.

സിനിമയുടെ റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത്, റോജർ വാട്ടേഴ്‌സ് മുത്തച്ഛന്റെയും അച്ഛന്റെയും ശവകുടീരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. പുതിയ ഫീച്ചർ ഫിലിമിനെക്കുറിച്ച്, ബാസിസ്റ്റ് പറയുന്നു:

"ദി വാൾ" നിർമ്മിച്ചത്, കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്നല്ല. ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതം. എന്റെ വികാരങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. കൂടാതെ, വ്യക്തമായും, ഇതിന് ചില ആകർഷകമായ ട്യൂണുകൾ ഉണ്ട്. "ചുവരിൽ മറ്റൊരു ഇഷ്ടിക" എന്നത് യുവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാടാനുള്ള ഒരു തണുത്ത പ്രതിഷേധ ഗാനമാണ് - അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പാടാം.

ഇത് പരിശോധിക്കുക
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.